ŽARKO MIĆIN

Srpska napredna stranka

Rođen je 1982. godine. Živi u Novom Sadu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Radio je u International Business Investment i NS Invest d.o.o. Novi Sad. Bio je izvršni direktor JP Zavod za izgradnju grada. Predsednik je Upravnog odbora Hotela “Prag” AD Beograd.

Na funkciji direktora JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina” (Spens) bio je 2013. godine, a na izborima 2014. godine izabran je za narodnog poslanika.

Na toj poziciji ostaje i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanim 24. aprila 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 14:01

Osnovne informacije

Statistika

  • 52
  • 2
  • 4 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Poziv poslanicima i poslanicama da podrže amandmane organizacije CRTA

čeka se odgovor 4 meseca i 7 dana i 18 sati

Poštovani gospodine Mićin, U proceduri Narodne skupštine Republike Srbije nalaze se dva predloga zakona od velikog značaja za izborni proces - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcij...

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 7 meseci i 2 dana

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike - Pitanja za Vladu

čeka se odgovor 2 godine i 5 meseci i 11 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 26.02.2020.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, predsednici Ministarstva pravde, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, danas je pred nama zakon o utvrđivanju statusa novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji. To je sigurno jedan od najtežih zakona koji je bio na dnevnom redu ove Skupštine.

Ovaj predlog zakona je izazvao dosta polemike, ali slobodno mogu da kažem i zluradih i nestručnih tumačenja pojedinih političara iz opozicije i ova tema je bila eksploatisana godinama unazad i sad smo mogli da čujemo neke kritike ovde predstavnika opozicije da je zakon promašio svrhu, kažu - cilj zakona je samo naknada roditeljima, kažu - to je privid da se nešto radi, pa predlažu da se povuče zakon i da se uopšte ne glasa za njega, a nisu predložili nijedan amandman da se ovaj zakon učini boljim, nego samo - nemojte da glasate za njega.

Od 2016. godine, od kada su u Skupštini, nisu nijednom… Ova tema postoji mnogi dugi niz godina. Samo su je eksploatisali, a nijednom nisu podneli nikakav predlog zakona koji bi bio kao bolji od ovoga i kojim bi se uopšte krenulo u rešavanje ovog teškog problema.

Sam naziv zakona jasno govori šta je njegov osnovni cilj. Njegov osnovni cilj je istina, odnosno utvrđivanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, a na osnovu dokaza i podataka koji se prikupe u sudskom postupku, od državnih organa i drugih lica. Sporedni cilj ovog zakona je naknada roditeljima, a ne glavni. Nemojte da obrćemo teze. Ovde to stalno rade iz opozicije.

Smatram da je jako važno i jako dobro što se postupak, po ovom zakonu, vodi pred višim sudom, što daje na ozbiljnosti ovog postupka. S druge strane, sudije višeg suda su vrlo stručne i iskusne i dobro će voditi ove postupke i svakako će njihova stručnost i ozbiljnost doprineti tome da ovi postupci, rezultati ovih postupaka budu vidljivi i efikasni.

Smatram da je Ministarstvo pravde ovim zakonom uradilo dobar posao, jer je uvelo četiri vrlo važna načela. Istražno načelo, koje podrazumeva da je dužnost suda da u cilju utvrđivanja materijalne istine u konkretnom slučaju utvrđuje i činjenice koje nisu iznete u postupku i da odredi izvođenje dokaza koji nisu predloženi, što inače nije slučaj. Inače, stranke moraju same da predlažu dokaze. Ovde sud sam može da predloži izvođenje određenih dokaza. Takođe, sud može da odredi da se izvedu sva dokazna sredstva koja su predviđena zakonom, kao što su uviđaj, saslušanje svedoka, veštačenje isprave, saslušavanje stranaka itd.

Važno je što je ovim zakonom predviđeno da je u cilju utvrđivanja materijalne istine u postupku, da istražne radnje u postupku, na zahtev suda, sprovode posebno obučeni policijski službenici. Ovaj zakon predviđa načelo hitnosti, koje podrazumeva da je sam postupak hitan i da se sve radnje u postupku sprovode bez odlaganja, što će doprineti kraćem trajanju ovog postupka.

U ovom zakonu je predviđeno načelo poverljivosti, koja podrazumeva da je javnost isključena u postupku i da sve informacije koje stranke saznaju u ovom postupku moraju da čuvaju kao tajnu.

Predviđeno je i načelo obaveznog saslušanja svih lica koja imaju neka saznanja o važnim činjenicama za ovaj postupak.

Smatram vrlo značajnim i to što su predviđene visoke novčane kazne za svedoke i veštake koji eventualno odbiju da svedoče o činjenicama koje su važne za ovaj postupak ili za veštake koji odbiju da dostave, odnosno da urade nalaz i ne samo da su predviđene visoke novčane kazne za to, nego su predviđene visoke novčane kazne za ne postupanje u rokovima. Dakle, ako sud naloži da se nešto dostavi u nekom roku, a ta stranka ne dostavi to u roku koji je sud propisao, ona će biti zaista visokom kaznom kažnjena.

Ono što je takođe važno u ovom zakonu jeste to što je predlagač pokretanja ovog postupka oslobođen plaćanja sudskih taksi i ne samo da je oslobođen plaćanja sudskih taksi, gospodo, nego ima pravo na besplatnog advokata na teret suda. Mislim da je to jako važno.

Takođe, ono što smatram izuzetno važnim u ovom zakonu je obaveza suda da ukoliko u toku postupka, na osnovu činjenica, utvrdi da postoje sumnja da je izvršeno određeno krivično delo, sud je dužan da odmah podnese prijavu nadležnom tužilaštvu.

Važno je reći da se ovaj postupak sprovodi kao van parnični postupak i da je potpuno odvojeno od eventualnog krivičnog postupka i ta dva postupka ne treba mešati, jer su po suštini različita.

Dakle, u krivičnom postupku se utvrđuje odgovornost lica za izvršeno krivično delo, a ovde utvrđujemo činjenice koje će dovesti do istine o tome šta se desilo.

Dosta je bilo polemike i oko pitanja zastarelosti krivičnog gonjenja. Moje kolege su spominjale, mislim da je jako važno ovo obavezno uputstvo Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, kojim je faktički definisano da kod ovog krivičnog dela nema zastare, jer se smatra da ono nije svršeno i time je ta tema zatvorena, gospodo. To je bilo zaista, takođe, mnogo, mnogo eksploatisano, tema zastarelosti ovog krivičnog dela. Dakle, ovi krivični postupci se sprovode i moći će da se sprovode i dalje, bez obzira na ovaj zakon.

Dolazimo do manje važnog, sporednog, cilja ovog zakona, koji se odnosi na isplatu novčane naknade roditeljima nestalih beba. Nažalost, ovde je izašlo najviše negativnih kritika i opet kažem, poprilično je i ovo bilo eksploatisano i predstavljano kao osnovni cilj ovog zakona, što apsolutno nije.

Dakle, još jednom ponavljam, naknada roditeljima nije cilj ovog zakona, već samo predstavlja jednu obavezu koju moramo da ispunimo. S druge strane, pokazuje da jeste, da, država priznaje da je pravila greške i na ovaj način ipak želi na neki način da pomogne tim roditeljima.

Ono što je važno i moram da istaknem kao član Odbora za pravosuđe, Odbor za pravosuđe je predložio neke amandmane i ja ih imam ovde kod sebe. Mislim da su zaista jako dobri. Amandmani se odnose na to da sudije koje postupaju u prvom i drugom stepenu u ovim postupcima će morati da pohađaju posebnu obuku za ove postupke kod Pravosudne akademije i to mislim da je jedan zaista jako dobar predlog. Još jedan od amandmana koji bih istakao se odnosi na to da i Zaštitnik građana može biti predlagač pokretanja ovog postupka. Na kraju, naravno, DNK analiza, mislim da je ovo dobro rešenje. Mislim da će pomoći da se u postupku… DNK analiza je jedan od najpouzdanijih načina utvrđivanja identiteta lica i smatram da ova DNK analiza može samo pomoći u ovom postupku, a svakako roditelji mogu, kako neki tu iz opozicije pokušavaju da predstave, kažu, ne veruju državi, pa dobro, roditelji mogu da pokrenu i svoju sopstvenu DNK analizu, pa na kraju da uporede rezultate, tako da je ovo apsolutni nonsens što pričaju iz opozicije. Opet kažem, eksploatišu nešto potpuno bespotrebno.

Podržaću ovaj zakon jer smo mogli da zabijemo glavu u pesak, kao i drugi, ali nismo. Mogli smo da ovaj problem guramo pod tepih, ali nismo, nego smo ovim zakonom načinili prvi veliki korak ka utvrđivanju istine o nestalim bebama. Podržaću ga jer je ovaj zakon dao dobar pravni okvir za sprovođenje postupka za utvrđivanje činjenica koje će pomoći roditeljima nestalih beba da se utvrdi šta se zaista desilo sa njihovom decom, da se utvrdi istina.

Na kraju, ovaj zakon će pomoći i da se pokrenu krivični postupci protiv odgovornih lica za ova strašna dela. Smatram ovaj zakon jednim hrabrim potezom Vlade Republike Srbije da se uhvati u koštac sa rešavanjem problema koji su drugi izbegavali da reše, a danas nas ti isti kritikuju.

Potez koji pokazuje da je ova vlast, koju predvodi SNS i njen predsednik Aleksandar Vučić, spremna da stavi glavu tamo gde njeni prethodnici, odnosno naši prethodnici nisu smeli da stave ni ruku, građani svakako prepoznaju iz izbora u izbore i siguran sam da će to prepoznati i u aprilu 2020. godine. Pozivam sve da usvojimo ovaj zakon.

Hvala vam.

Dvadeset prvo vanredno zasedanje , 03.02.2020.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što krenem da govorim o današnjoj temi dnevnog reda o autentičnom tumačenju Zakona o izvršenju i obezbeđenju, moram da najoštrije osudim ono što se desilo u Gornjem Milanovcu, kada je brutalno pretučen aktivista SNS, Janko Langura. Tri lica su ga brutalno pretukla i pretila mu rečima - debilu naprednjački, pobićemo ti celu porodicu.

Inače, treba da znate da je Janko Langura čovek koji se hrabro suprotstavio Bošku Obradoviću kada je ovaj, po običaju, hteo nasilno da upadne u SO Gornji Milanovac, a ono što deo javnosti ne zna je da je Janko Langura 11. februara trebalo da svedoči u postupku po tužbi Dragana Đilasa protiv narodnog poslanika Marka Parezanovića, a povodom saznanja koje je Marko izneo da je Dragan Đilas nudio odbornicima da ne dolaze na sednice Skupštine kako bi srušio vlast u Čačku, nudio određeni novac.

Ja sam advokat Marka Parezanovića u tom predmetu i ono što mogu da se setim je da kada smo predložili Janka Langura za svedoka, da je upravo Dragan Đilas rekao da će on doći da vidi ko su ti svedoci, šta god to značilo. Takođe, Langura nam je rekao da posle ovog našeg predlaganja njega za svedoka, da je dobio anonimne pozive i uznemiravanja.

Ostaviću svakako građanima Srbije da procene da li Dragan Đilas ima direktne ili indirektne veze sa ovim što se desilo Janku Languri, ali mislim da građani ne mogu da zaborave da je Dragan Đilas direktno stajao iza onoga što se dešavalo u RTS-u kada su ljudi nasilno ušli sa motornim testerama, da je direktno ili indirektno stajao iza onog nasilnog pokušaja upada u Skupštinu i da je faktički podržao ono nošenje vešala na Terazijama, koje znamo kakvu simboliku ima.

Pozivam nadležne organe da pronađu počinioce ovog napada na Janka Languru i da zaštite Janka Languru na sve moguće načine, jer je on jedan čestit i pošten čovek.

Što se tiče ovog autentičnog tumačenja, apsolutno pozdravljam jedno ovakvo usvajanje ovog autentičnog tumačenja, kao advokat, a siguran sam da i moje kolege advokati podržavaju ovo, jer ćemo ovim faktički otkloniti pravnu nesigurnost koja je postojala, jer upravo tim članom 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije baš najjasnije bilo definisano šta znači overeno punomoćje, pa je to tumačeno na taj način da to overeno punomoćje mora biti overeno kod notara.

Na ovaj način, ovo tumačenje će pomoći da ubuduće to punomoćje ne mora da se overava kod notara, čime ćemo ne samo povećati pravnu sigurnost, uskladiti Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa kodeksom profesionalne etike advokata, nego ćemo i smanjiti troškove postupka, obzirom da stranke više neće morati da plaćaju javnim beležnicima overu.

Zato, podržavam ovo Autentično tumačenje i pozivam sve narodne poslanike da ga usvoje.

Hvala.

Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

Zahvaljujem se.

Poštovani ministre, predstavnici Ministarstva podne sam amandman na član 1. Predloga o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, gde sam dodao tačku u tački 27., u objektima gde se definišu objekti komunalne infrastrukture, dodao pojmove – AP i Republike Srbije.

Usvajanjem ovog amandmana, omogućili smo faznu izgradnju objekata javne namene, kao što su škole, bolnice, domovi za stare, svih onih objekata koji su vrlo važni za jednu lokalnu samoupravu, a koje će graditi AP ili Republika Srbija, na teritoriji lokalne samouprave, i za koje dozvolu izdaje sama lokalna smouprava.

Usvajanje ovog amandmana omogućava u mom gradu Novom Sadu, nastavljanje investicionog ciklusa koji je započeo gradonačelnik Miloš Vučević i zahvaljujući kome je u Novom Sadu izgrađeno 25 kilometara puta. To zvuči malo, ali to je u stvari jako puno, zato što su ti putevi izgrađeni upravo u prigradskim naseljima gde su ljudi živeli u blatu. Takođe, izgrađeno je preko 200 kilometara kanalizacije u ovim prigradskim mestima, gde je takođe ljudima godinama, pre nego što je SNS došla na vlast, samo obećavano, a mi smo izgradili čak 200 kilometara kanalizacije, gde završavamo muzičko-baletsku školu, gde smo završili tri nova bulevara u Novom Sadu.

Upravo ovaj amandman će omogućiti nastavak investicija.

Hvala vam, gospođo ministre, što ste imali sluha i što imate sluha za ovakve stvari, što imate sluha za potrebe lokalnih samouprava i za investicije. To je svakako normalno, jer ste vi deo tima Aleksandra Vučića, zahvaljujući kome danas u Srbiji imamo novih 350 kilometara auto-puta, zahvaljujući kome danas u Srbiji imamo preko 52.000 aktivnih gradilišta, što je nekada zaista bilo nezamislivo.

Hvala Vladi Republike Srbije i hvala vama.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.12.2017.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, moje današnje pitanje uputiću Ministarstvu pravde i ministru Neli Kuburović i Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru Nebojši Stefanoviću.

Na jednoj sednici Narodne skupštine moja uvažena koleginica iz DS je ponovo pokušala da obmane građane Srbije spinujući i iznoseći poluinformacije. Naime, ona je rekla da je podneto 340 tužbi protiv grada Novog Sada zbog, kako ona kaže, asfaltiranja dvorišta građana i da to predstavlja bahatost gradonačelnika Miloša Vučevića zbog koje će grad morati da plati veliki novac.

Ali, ono što je prećutala je da je preko 80% tužbi vezanih za ovo asfaltiranje upravo za ono asfaltiranje koje je iz njihovog vremena, dakle, pre 2012. godine i neke su čak iz 70-ih godina. Nije rekla kako se to asfaltiralo u njihovo vreme, jer su gospoda iz DS to radila bez ikakvih saglasnosti vlasnika parcela kojima su asfaltirali. E, to je bahatost.

Zato mi danas žanjemo ono što je presposobni gradonačelnik DS Pavličić posejao. Ali, ne samo to, vrhunac bahatosti je to što i kada su radili npr. kanalizacije, isto su radili bez saglasnosti, pa smo mi, kada smo 2012. godine preuzeli vlast, došli u situaciju da su četiri građevinske dozvole pale, pa su građani morali još mesecima da čekaju da bi im završili kanalizacije zbog takve bahatosti DS.

Hvala Bogu pa je SNS, na čelu sa Milošem Vučevićem, 2012. godine preuzela vlast u Novom Sadu i ne stidimo se što smo građanima uradili desetine kilometara puteva i desetine kilometara kanalizacije i to najviše u prigradskim mestima, u kojima žive ljudi koji su kažnjeni od DS zato što je nisu podržavali. Izgradili smo četiri prečistača otpadnih voda, vrednih čak 643 miliona dinara, kojima smo omogućili funkcionisanje kanalizacione mreže u Stepanoviću, Begeču, Kovilju i Rumenci. Grad Novi Sad je buduća evropska prestonica kulture, evropska prestonica mladih. Danas u Novom Sadu imamo novu industrijsku zonu sa „Lirem“ i „Delfaem“, sa preko 3.000 novih radnih mesta. Završavamo novu zgradu hitne pomoći i muzičko-baletsku školu.

Zato je sramotno kada neko iz žutog preduzeća ovde u Skupštini stavlja u usta gradonačelnika Vučevića, zahvaljujući kome je ovo sve urađeno. Sramotno je kada gradonačelnika Vučevića prozivaju upravo oni koji treba da se stide jer su žmurili dok su visoki funkcioneri DS sprovodili politiku „leva ruka – desni džep“, oni koji su žmurili dok se iz „Razvojne banke“ ukralo preko 40 miliona evra, oni koji su žmurili dok se od dece sa posebnim potrebama za izgradnju dvorca „Heterlend“ ukralo preko milion evra.

Sramotno je kada gradonačelnika Vučevića prozivaju oni koji su žmurili na malverzacije na Bulevaru Evrope, jer tamo su takođe, između ostalog, asfaltirali ljudima preko parcela bez njihovih saglasnosti. Ali, ne samo to, to nije bilo dovoljno, nego je visoki funkcioner DS dao nalog da se prebaci 600 miliona dinara avansno izvođaču, od čega je opravdano samo 137 miliona dinara, a preko 450 miliona dinara je nestalo u nekim džepovima.

Zato mislim da je jako važno da građani saznaju u kojoj je fazi trenutno krivični postupak za zloupotrebe prilikom izgradnje Bulevara Evrope i za koliki novac su oštećeni građani u ovom postupku. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Sad, 27.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 30000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Izvršni direktor JP "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad Pokrajina Mesečno 99731.00 RSD 05.07.2014 -