Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Mićin glasao

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka


usvojen

za