Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima

Zakon o izmeni Zakona o lokalnim izborima

Sažetak

Zakonom o lokalnim izborima (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se izbor i prestanak mandata odbornika skupština jedinica lokalne samouprave.

Zakon je donet 2007. godine, a poslednje izmene pretrpeo je 2020. godine. Predložene izmene i dopune odnose se na overu potpisa birača koji podržavaju izborne liste.

OVERA POTPISA BIRAČA

Prema važećim zakonskim rešenjima potpise birača koji podržavaju izborne liste za izbor odbornika u skupštinama gradova, odnosno opština mogu overavati samo javni beležnici. Izuzetak je predviđen za gradove i opštine za koje nisu imenovani javni beležnici, gde potpise mogu overavati osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova.

Predloženim zakonskim izmenama uvodi se mogućnost da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave. Opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama, kako onim gde su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležika nema. Osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika.

Kao glavni razlog za usvajanje predloženih izmena i dopuna navodi se činjenica da je, u vreme kada su na snazi određena pravila ponašanja koja se odnose na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi, a koja imaju za cilj zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, znatno otežano prikupljanje i overavanje potpisa birača u obimu (30 potpisa popredloženom kandidatu na izbornoj listi, odnosno 200 potpisa u jedinicama lokalne samouprave koje imaju manje od 20.000 birača) i rokovima (15 dana pre dana održavanja izbora) koje propisuje Zakon.

Istovremeno, povećanjem broja ovlašćenih overitelja smanjuje se opasnost od većih okupljanja izbornih aktera i aktivista, kao i od okupljanja prevelikog broja lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako ne bi bilo poželjno, naročito imajući u vidu da je i dalje potrebno preduzimati mere protiv širenja zarazne bolesti COVID-19.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 153
Protiv: 142
153%
142%
0%

Ključne novine

POVEĆANJE BROJA OVLAŠĆENIH OVERITELJA

Predloženim izmenama Zakona predviđeno je da svaki potpis kojim se podržava izborna lista mora biti overen kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 167
Protiv: 163
167%
163%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.06.2024, 00:47