Odbor za evropske integracije

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Nenad Čanak

Datum početka rada: 01.01.0001.

Datum prestanka rada: 03.08.2020.

Kontakt: 011/3026-441

"Odbor za evropske integracije:

- razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope i daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenog postupka;

- razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine;

- predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama;

- razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 64. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Ivan Bauer
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Vera Jovanović
Srpska napredna stranka
Član
Ivana Nikolić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Gordana Čomić
Demokratska stranka
Član
Maja Videnović
Demokratska stranka
Zamenik

Zvonimir Đokić
Srpska napredna stranka
Član
Bojan Torbica
Pokret socijalista
Zamenik

Mladen Grujić
Srpska napredna stranka
Član
Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Šešelj
Srpska radikalna stranka
Član
Miljan Damjanović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik predsednika
Balint Pastor
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Vesna Marković
Srpska napredna stranka
Član
Tanja Tomašević Damnjanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Žarko Mićin
Srpska napredna stranka
Član
Krsto Janjušević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Biljana Pantić Pilja
Srpska napredna stranka
Član
Olivera Pešić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dejan Radenković
Socijalistička partija Srbije
Član

Aleksandar Stevanović
Stranka moderne Srbije
Član
Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Dušica Stojković
Srpska napredna stranka
Član
Ana Karadžić
Pokret socijalista
Zamenik

Hadži Milorad Stošić
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Momo Čolaković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Dragan Šormaz
Srpska napredna stranka
Član
Dragan Veljković
Srpska napredna stranka
Zamenik


Nataša Vučković
Demokratska stranka
Član
Aleksandra Jerkov
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Demokratska stranka
ZamenikNenad Čanak
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Predsednik
Nada Lazić
Liga socijaldemokrata Vojvodine
ZamenikPoslednji put ažurirano: 23.10.2020, 11:34