IVANA NIKOLIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1989. godine. Živi na Ubu.

Po zanimanju je master inženjer saobraćaja.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodna poslanica.
Poslednji put ažurirano: 14.10.2019, 14:19

Osnovne informacije

Statistika

  • 61
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 2 meseca i 10 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 2 godine i 18 dana i 8 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 godine i 2 meseca i 20 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2019.

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, sa četvrtom industrijskom revolucijom, odnosno kroz digitalizaciju, Srbija ima razvojnu šansu i već je na dobrom putu da ide u korak sa razvijenim zemljama i da bude lider u regionu.

Proces digitalizacije poboljšava standard i kvalitet života stotine hiljada stanovnika Srbije. Takvim procesom povećava se efikasnost, transparentnost rada, naročito u državnoj upravi, koja je na znatno višem nivou i smanjuju se troškovi.

Još kao predsednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić, danas kao predsednik Republike, a i aktuelna Vlada, digitalizaciju i modernizaciju prepoznaju kao ključne segmente za inovaciju, konkurentnost i za rast.

Kada govorimo o predlozima Vlade Republike Srbije, o zakonima kojima se regulišu pitanja iz domena poštanskog saobraćaja, važno je istaći da se predloženim rešenjima reguliše tržište, sa akcentom koji se stavlja na suzbijanje sive ekonomije, što će omogućiti povećanje prihoda u budžetu.

Budućnost pružanja poštanskih usluga i budućnost pošte Srbije mora da bude zasnovana na novim tehnologijama, a i očuvanjem tradicionalnog servisa istovremeno. Zašto? Treba da se ide u korak sa novim tehnologijama, sa informaciono-komunikacionim tehnologijama i prilagoditi se pružanju svih usluga sa prefiksom "e". Dalje, potrebno je usklađivanje sa međunarodnim propisima, odnosno sa direktivama EU, naravno, pružajući kvalitetnu uslugu međunarodnom poštanskom saobraćaju i dalje prilagođavanje uslovima koji su propisani aktima Svetskog poštanskog saveza. Naravno, treba donositi rešenja koja će omogućiti liberalizaciju i zaštititi korisnike usluga, a mora se isticati i kvalitet, kao prioritet.

S druge strane, jako je važno istaći da javni poštanski operator, teritorijalno organizovan u Republici Srbiji i da javni operator, odnosno država, zakonom štiti krajnjeg korisnika usluga i garantuje kroz razvijenu poštansku mrežu, odnosno kroz razvijenu infrastrukturu, da će usluga biti pružena. Podsetimo se da Zakon o poštanskim uslugama reguliše položaj javnog poštanskog operatora i opšte je poznato da poštanske usluge moraju biti dostupne građanima 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, čitavu godinu, čak i u vanrednim situacijama.

Čitanjem ovog Predloga zakona stiče se utisak da je predviđena dobra regulacija tržišta poštanskih usluga, a da bi se ovaj utisak opravdao, velika je odgovornost i velika obaveza, najpre ministarstva koje je u najvećoj meri zaduženo za sprovođenje ovog zakona, tako da prepoznajemo kvalitet i ove odredbe koje su dobro definisane i u praksi.

Suština je ići u korak sa modernim tehnologijama, zaštititi korisnika usluga, zaštititi bezbednost dece na internetu, suzbijati sivu ekonomiju i stvarati ambijent za zdravu konkurenciju, a ne umanjujući kvalitet pružanja usluga, ne kršeći rokove, ne narušavajući dostupnost usluge i stvarajući uslove za povećanje prihoda u budžetu.

To je sadržano u predlozima zakona koji su danas na dnevnom redu. To su principi na kojima se zasniva rad Vlade Republike Srbije, to su principi na kojima se zasniva rad predsednika Aleksandra Vučića, to je definisano programom SNS.

U danu za glasanje podržaćemo predložene zakone. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2019.

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, zaista je zadovoljstvo danas govoriti u Narodnoj skupštini o predlozima zakona, koji prate izmenu Zakona o budžetu za 2019. godinu i ostalim zakonima kojima se definiše pitanje finansija u našoj državi, kao što su predložena rešenja na dnevnom redu, koja su ovde zbog jačanja srpske ekonomije i kreiranja dobrih poslovnih prilika.

Predloženim rešenjima biće veći broj učesnika na tržištu i naše domaće tržište postaće atraktivnije za ulaganje. Sada, kada imamo odlično stanje u državnoj kasi, kada želimo da višak prihoda podelimo sa građanima Srbije, a višak je obezbeđen dobrim političkim odlukama, odgovornim radom i na najbolji način vraćamo građanima Srbije, onda je zadovoljstvo nalaziti zakonska rešenja o kojima i danas govorimo, a koja će omogućiti najbolji i najsigurniji model za ulaganje našim građanima.

Posle teških reformi koje je sproveo predsednik Aleksandar Vučić, pravi način da se novac usmeri na građane, na najstarije, nezaposlene, na nove investicije, jeste upravo ovaj o kome danas govorimo.

Ministarstvo finansija, Vlada Republike Srbije u saradnji sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sprovodeći program SNS i pametnu podsticajnu ekonomsku politiku, donose odlične rezultate i o tome govori pozicija Srbije na svetski priznatim listama, o tome govore relevantne svetske institucije, koje opisuju rejting jedne zemlje i što nas naravno stavlja u sve zavidniju poziciju u pogledu konkurencije i sve poželjniju destinaciju za ulaganje.

Takvo jedno dobro stanje opisuju sledeće činjenice, kao što smo već čuli, četiri godine za redom imamo suficit u budžetu. Dobra ekonomska politika omogućila nam je da na primer u poslednjih pet godina imamo izgrađeno preko 300 kilometara autoputeva, tri godine za redom imamo povećanje plata u javnom sektoru, povećanje plata u zdravstvu, u policiji, u Vojsci, u obrazovanju, povećanje penzija.

U Srbiji se nikada više nije radilo i gradilo i to ravnomerno, jednako na čitavoj teritoriji Republike. Činjenica je da je stopa nezaposlenosti, nikada manja 10,3% i to nije kraj, na smanjenje ovog broja se svakodnevno radi i to je svakako izvesno zbog ulaganja u kapitalne investicije, zbog izgradnje dobre infrastrukture, zbog privlačenja novih investicija i opet zbog otvaranja novih radnih mesta.

Odgovorna, pametna politika ulaganja, intenzivan rad na poboljšanju kvaliteta života naših građana, smanjenje stope nezaposlenosti, beleži se i u opštini Ub, opštini iz koje dolazim. U Ubu je prava ekspanzija razvoja, moje kolege iz Uba su jutros na lokalnoj sednici, između ostalih tačaka, izglasali i izmenu Odluke o budžetu za 2019. godinu, zbog suficita u lokalnom budžetu.

Važno je da se istakne da se u Ubu beleži napredak u odnosu na 2018. godinu u 2019. godini, a kakav je trend i u poslednjih nekoliko godina i u čitavoj zemlji. Zdrava politika donela je suficit baziran na održivim prihodima. Na primer, prihod od poreza na zarade u lokalnoj samoupravi Ub raste iz godine u godinu. U septembru 2018. godine taj iznos je bio 169 miliona dinara, u septembru ove godine, pre nekoliko dana, iznet je podatak da je taj iznos 207 miliona dinara.

Dakle, više ljudi radi, negde su i povećane i dobra atmosfera sa stabilnim finansijama dovela je do realizacije novih projekata. Tako oni koji dolaze u Ub, u nezavisne institucije, u pratnji televizije „N1“ i prave dramatične situacije, a navodno snimaju film, a iste te institucije ne poštuju, ne odazivaju se kada ih zakon obavezuje da se jave, u ovom slučaju u pitanju je sud, verovatno odlaze nezadovoljni iz Uba kada vide rezultate rada odgovornog rukovodstva na čelu sa predsednikom, Darkom Glišićem. Mogu da vide, izgrađen najmoderniji vrtić u Srbiji, a za Ubljane je najznačajnija investicija, jer otkako je izgrađen novi vrtić sada imamo korisnih šest hiljada kvadrata i najvažnije jeste da ne postoji lista čekanja za ulazak dece u vrtić. Vrednost te investicije je 260 miliona.

Rekonstrukcija najveće osnovne škole za Mačvanski i Kolubarski okrug sa izgradnjom zatvorenog bazena u sklopu škole. Vrednost je 350 miliona dinara. Izgradnja moderne zelene pijace, vrednost 231 milion dinara. Kompletna rekonstrukcija doma zdravlja, očekuje se završetak radova na proleće, vrednost je 178 miliona dinara i upravo danas, u Ubu je otvoren mali sajam sporta, a završeni su radovi na kompletnoj rekonstrukciji proširenju Sportsko-rekreativnog centra Školarac, vrednosti milion evra.

Imamo konstantno uređenje naponske mreže, izgradnju novih opštinski i državnih puteva, odnosno asfaltiranje. Iz godine u godinu je taj broj kilometara je sve veći. Velika višeznačajna šansa za Ub jeste izlazak na autoput „Miloš Veliki“. Dakle, apsolutno jedan dobar ambijent, kako u Srbiji tako i kod nas u Ubu i svakako naš zadatak ovde danas jeste da donosimo dobre zakonska rešenja, koja će doprineti unapređenju, modernizaciji naše zemlje, sve za dobrobit naših građana.

Svakako, u danu za glasanje SNS će glasati za ovakve predloge. Hvala.

Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

Hvala, predsedavajući.

Postavljam pitanje Ministarstvu za zaštitu životne sredine i tražim objašnjenje u ime građana opštine Ub i u ime rukovodstva opštine Ub, a u vezi sa situacijom sa kojom se suočavamo u prethodnih godinu dana.

Naime, u maju mesecu prošle godine opština Ub biva obaveštena od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine da je nosilac projekta „Ekotane“ d.o.o. Beograd, podneo pomenutom ministarstvu zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na katastarskoj parceli broj 523 KO Ub, sa uputstvom da se može izvršiti uvid u priloženoj dokumentaciji od strane nosioca projekta i napomenom da se može i dati mišljenje kada se obavi uvid i to u roku od 15 dana.

Od tog momenta javila se zabrinutost lokalnog rukovodstva, a i kod građana koji su čuli da će se nešto dešavati na parceli u blizini u kojoj oni žive. Interesantno je ovde pomenuti da zahtev kojim se nosilac projekta obratio Ministarstvu za zaštitu životne sredine predstavlja već drugu fazu u postupku procene uticaja na životnu sredinu.

Ključno je to kako opština Ub, kao zainteresovana strana, nije obaveštena o prvoj fazi, a koja podrazumeva odlučivanje o potrebi procene uticaja, izražavajući pre svega brigu o svojim građanima, o životnoj sredini, izražavajući nezadovoljstvo zbog ovakvog načina rada, predsednik opštine Ub, gospodin Darko Glišić, iznosi mišljenje, odnosno obaveštava pisanim putem ministarstvo u kome se između ostalih činjenica i argumenata navodi sledeće, da od strane nosioca projekta predmetna lokacija, odnosno parcela nije razmatrana u skladu sa važećim generalnim planom Ub 2025, da nisu pribavljena mišljenja i neophodna dokumentacija od strane nadležnih institucija. Na primer, vodni uslovi, jer se predmetna lokacija nalazi u blizini reke Ub.

Ono što je najviše zasmetalo, što je grubo kršenje zakona, kako je uopšte moguće ući u razmatranje realizacije projekta postrojenja za tretman opasnog otpada kada se na samo 50 metara od parcele nalaze kuće gde stanovništvo živi, porodični stambeni objekti? Radi se o gusto naseljenom mestu romskom populacijom.

Ubrzo smo došli do saznanja da su se građani iz okoline već obratili Vladi Republike Srbije i ministarstvu, gde su ovo izneli kao veliki problem, što zaista i jeste.

Sada sledi jako zanimljiv deo. Opština Ub podneskom od 4. jula 2018. godine biva obaveštena da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine donelo rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studija o proceni uticaja nosioca projekta i ponovo to prateće obaveštenje, možete izvršiti uvid u dokumentaciju na sajtu ministarstva i u prostorima ministarstva, ali, na sajtu ministarstva se nije nalazilo nikakvo rešenje. Reagujući na ta takve navode i utvrdivši da rešenja nema, opština Ub je odmah uputila dopis ministarstvu da hitno zahteva da se dostavi to izrađeno rešenje. To je bilo 18. jula. Da bi ministarstvo 30. jula obavestilo opštinu Ub kako je greškom poslato obaveštenje u lokalnu samoupravu i da zapravo nije doneto nikakvo rešenje. Ali, ubrzo, u avgustu mesecu, nakon 10-ak dana, u opštinu ponovo stiže obaveštenje - ipak je izrađeno rešenje za nosioca projekta, postavljeno na sajtu ministarstva i zaista se našlo na sajtu ministarstva. Naravno, opština je uvažavajući interese svojih građana i želeći zdravu životnu sredinu, imajući u vidu važeće propise, odmah uložila žalbu.

Dakle, suština je u tome da ni građani, ni rukovodstvo opštine Ub, nisu bili obavešteni o svemu ovome, da je ministarstvo izdalo rešenje da se sprovodi odgovarajuća procedura, bez javnog uvida zainteresovane strane i da se na terenu već izvode određene aktivnosti u realizaciji ovog projekta, na šta građani burno reaguju, izražavajući nezadovoljstvo na društvenim mrežama, izražavajući nezadovoljstvo dolazeći u zgradu opštinske uprave i govoreći da lokalno rukovodstvo podržava ovakav princip rada, što uopšte nije tačno.

Moj zahtev je da Ministarstvo za zaštitu životne sredine da objašnjenje kako je moguće da se ovakav jedan projekat, tretman opasnog otpada, uopšte uzme u razmatranje u okolnostima koje sam navela, pre svega, porodični stambeni objekti, i da istaknem da rukovodstvo opštine Ub ovakve principe rada apsolutno ne podržava, da je politika vlasti koja sprovodi program SNS zaista bolji standard života naših građana, bolji kvalitet života naših građana.

Građani na Ubu su svedoci da to jeste tako. Mi imamo sve veći broj izgrađenih kilometara puteva, mi uskoro imamo izlaz na auto-put, uskoro imamo završetak izgradnje novog vrtića, imamo izgrađene nove škole, sve je veći broj zaposlenih, što se vidi i po prihodima od poreza na plate u budžetu lokalnom. Evo, trenutno se vrši proširenje doma zdravlja. Dakle, sveobuhvatni rad na poboljšanju kvaliteta života naših građana.

Ovakvim postupcima mi želimo da zaštitimo naše građane i ovom prilikom pozivam ministarstvo da još jednom razmotri predmet nosioca projekta "Ekotane" d.o.o Beograd, da sagleda činjenično stanje i da sprovede mere u skladu sa zakonom. Hvala.

Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

Hvala, predsedavajući.

Postavljam pitanje Ministarstvu za zaštitu životne sredine i tražim objašnjenje u ime građana opštine Ub i u ime rukovodstva opštine Ub, a u vezi sa situacijom sa kojom se suočavamo u prethodnih godinu dana.

Naime, u maju mesecu prošle godine opština Ub biva obaveštena od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine da je nosilac projekta „Ekotane“ d.o.o. Beograd, podneo pomenutom ministarstvu zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na katastarskoj parceli broj 523 KO Ub, sa uputstvom da se može izvršiti uvid u priloženoj dokumentaciji od strane nosioca projekta i napomenom da se može i dati mišljenje kada se obavi uvid i to u roku od 15 dana.

Od tog momenta javila se zabrinutost lokalnog rukovodstva, a i kod građana koji su čuli da će se nešto dešavati na parceli u blizini u kojoj oni žive. Interesantno je ovde pomenuti da zahtev kojim se nosilac projekta obratio Ministarstvu za zaštitu životne sredine predstavlja već drugu fazu u postupku procene uticaja na životnu sredinu.

Ključno je to kako opština Ub, kao zainteresovana strana, nije obaveštena o prvoj fazi, a koja podrazumeva odlučivanje o potrebi procene uticaja, izražavajući pre svega brigu o svojim građanima, o životnoj sredini, izražavajući nezadovoljstvo zbog ovakvog načina rada, predsednik opštine Ub, gospodin Darko Glišić, iznosi mišljenje, odnosno obaveštava pisanim putem ministarstvo u kome se između ostalih činjenica i argumenata navodi sledeće, da od strane nosioca projekta predmetna lokacija, odnosno parcela nije razmatrana u skladu sa važećim generalnim planom Ub 2025, da nisu pribavljena mišljenja i neophodna dokumentacija od strane nadležnih institucija. Na primer, vodni uslovi, jer se predmetna lokacija nalazi u blizini reke Ub.

Ono što je najviše zasmetalo, što je grubo kršenje zakona, kako je uopšte moguće ući u razmatranje realizacije projekta postrojenja za tretman opasnog otpada kada se na samo 50 metara od parcele nalaze kuće gde stanovništvo živi, porodični stambeni objekti? Radi se o gusto naseljenom mestu romskom populacijom.

Ubrzo smo došli do saznanja da su se građani iz okoline već obratili Vladi Republike Srbije i ministarstvu, gde su ovo izneli kao veliki problem, što zaista i jeste.

Sada sledi jako zanimljiv deo. Opština Ub podneskom od 4. jula 2018. godine biva obaveštena da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine donelo rešenje kojim se određuje obim i sadržaj studija o proceni uticaja nosioca projekta i ponovo to prateće obaveštenje, možete izvršiti uvid u dokumentaciju na sajtu ministarstva i u prostorima ministarstva, ali, na sajtu ministarstva se nije nalazilo nikakvo rešenje. Reagujući na ta takve navode i utvrdivši da rešenja nema, opština Ub je odmah uputila dopis ministarstvu da hitno zahteva da se dostavi to izrađeno rešenje. To je bilo 18. jula. Da bi ministarstvo 30. jula obavestilo opštinu Ub kako je greškom poslato obaveštenje u lokalnu samoupravu i da zapravo nije doneto nikakvo rešenje. Ali, ubrzo, u avgustu mesecu, nakon 10-ak dana, u opštinu ponovo stiže obaveštenje - ipak je izrađeno rešenje za nosioca projekta, postavljeno na sajtu ministarstva i zaista se našlo na sajtu ministarstva. Naravno, opština je uvažavajući interese svojih građana i želeći zdravu životnu sredinu, imajući u vidu važeće propise, odmah uložila žalbu.

Dakle, suština je u tome da ni građani, ni rukovodstvo opštine Ub, nisu bili obavešteni o svemu ovome, da je ministarstvo izdalo rešenje da se sprovodi odgovarajuća procedura, bez javnog uvida zainteresovane strane i da se na terenu već izvode određene aktivnosti u realizaciji ovog projekta, na šta građani burno reaguju, izražavajući nezadovoljstvo na društvenim mrežama, izražavajući nezadovoljstvo dolazeći u zgradu opštinske uprave i govoreći da lokalno rukovodstvo podržava ovakav princip rada, što uopšte nije tačno.

Moj zahtev je da Ministarstvo za zaštitu životne sredine da objašnjenje kako je moguće da se ovakav jedan projekat, tretman opasnog otpada, uopšte uzme u razmatranje u okolnostima koje sam navela, pre svega, porodični stambeni objekti, i da istaknem da rukovodstvo opštine Ub ovakve principe rada apsolutno ne podržava, da je politika vlasti koja sprovodi program SNS zaista bolji standard života naših građana, bolji kvalitet života naših građana.

Građani na Ubu su svedoci da to jeste tako. Mi imamo sve veći broj izgrađenih kilometara puteva, mi uskoro imamo izlaz na auto-put, uskoro imamo završetak izgradnje novog vrtića, imamo izgrađene nove škole, sve je veći broj zaposlenih, što se vidi i po prihodima od poreza na plate u budžetu lokalnom. Evo, trenutno se vrši proširenje doma zdravlja. Dakle, sveobuhvatni rad na poboljšanju kvaliteta života naših građana.

Ovakvim postupcima mi želimo da zaštitimo naše građane i ovom prilikom pozivam ministarstvo da još jednom razmotri predmet nosioca projekta "Ekotane" d.o.o Beograd, da sagleda činjenično stanje i da sprovede mere u skladu sa zakonom. Hvala.

Imovinska karta

(Ub, 25.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68297.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -