ZVONIMIR ĐOKIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen u Prištini, 1960. godine.

Živi u Beogradu.

Završio Vazduhoplovno-tehničku vojnu akademiju (VTVA, 29. klasa) u Rajlovcu i Batajnici (1981. godine) i stekao zvanje: Vazduhoplovnotehnički elektroinženjer. Kao oficir obavljao razne komandno-štabne dužnosti u raketnim jedinicama protivvazdušne odbrane (PVO) u Skoplju, Nišu, Kraljevu i Beogradu (od 1981. do 2006. godine). Poslednju dužnost u Vojsci Srbije obavljao u Komandi RV i PVO u Zemunu.

U organizaciji Američkog Instituta za mir (The United States Institute of Peace) i Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore, uspešno završio obuku i stekao znanja iz oblasti „Veština pregovaranja” (Professional Skills Workshop: Building for the Future). Na Beogradskom Fakultetu organizacionih nauka (FON), u centru za obuku – Prisma, završio prekvalifikacije za zanimanja u građanstvu, na programu „Upravljanje prodajom” (Sales Management) i dobio diplomu Menadžera prodaje (Sales Manager).

Penzionisan 2006. godine, u činu potpukovnika.

Od 2006. godine radi na poslovima menadžera prodaje i organizacije rada. Kao IT stručnjak u oblasti veb dizajna (Web Design & Development), samostalno dizajnirao i održavao više veb sajtova. Bavi se programiranjem.

Osnivač i član Srpske napredne stranke (od oktobra 2008. godine).

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Odbornik u Skupštini Grada Beograda od 24.10.2014. do 09.05.2018.
Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u XI sazivu, od 03.06.2016.

Govori Ruski jezik, služi se Engleskim jezikom.

Osnovne informacije

Statistika

  • 76
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 7 meseci i 20 dana i 18 sati

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo za narodne poslanike - Pitanja za Vladu

čeka se odgovor 1 godina i 5 meseci i 30 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 8 meseci i 20 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.04.2019.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, nisam finansijski ekspert, te nemam ambiciju da analiziram finansijske detalje Predloga zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, ali političke i socijalne efekte da.

Na inicijativu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, finansijski, ekonomski, bankarski, pravni i socijalni stručnjaci u Srbiji zajedno sa predstavnicima udruženja građana zaduženih u švajcarcima učestvovali su u izradi Predloga ovog zakona. On je rezultat napornog rada, pregovora i kompromisa, te zato nemam ambiciju da menjam bilo šta u ovom predlogu koji je pred nama.

Međutim, ne mogu da se složim sa mišljenjima onih u Skupštini, ali i van Skupštine, koji misleći na dužnike u švajcarcima obično kažu – sami su krivi što su izabrali švajcarski franak, hteli su da profitiraju, pa sada neka sami snose posledice. To jednostavno nije u redu. Nije tako, nije tačno.

Ne radi se, gospodo, ovde o štedišama „Jugoskandik banke“, na primer, Jezdimira Vasiljevića, ne radi se ovde ni o štedišama „Dafiment banke“, Dafine Milanović, koji su svesno ulazili, uglavnom svesno, u nerazumne finansijske rizike želeći da brzo i lako zarade, već se radi o ljudima koji su sasvim legalno i legitimno, na uobičajeni način u sasvim regularnim bankarskim uslovima ušli u stambene kreditne aranžmane i izabrali jednu od ponuđenih mogućnosti. Vezali su se za švajcarski franak, nisu za evro, mogli su evro. Izabrali su ono što su mislili da im je povoljnije. A, onda su se jednim potezom finansijskih institucija u Švajcarskoj, setimo se toga, čije je posledice, nažalost, osetio čitav svet, normalno, Švajcarci su branili svoje interese i to je normalno, legalno i legitimno, našli u tzv. dužničkom ropstvu.

Dakle, ne radi se o ljudima koji su se kockali ili ljudima koji su ušli u neke nerazumne finansijske rizike, već o ljudima koji su uradili ono što je za njih u tom trenutku bilo povoljnije. Pa, zar se isto tako ne ponašamo svim mi svakodnevno, stalno ekonomišući u želji da ispunimo svoje svakodnevne potrebe? Da, i danas se opredeljujemo za ono što nam je povoljnije i to nije greh, zar ne? Naravno da nije. Ti ljudi su sada, ne svojom krivicom, zapali u dužničko ropstvo. Zato tim ljudima treba pomoći, jer to su naši građani koji su u nevolji i tu ne sme biti nikakve podele na ove ili one, na jedne ili druge, na naše ili njihove. Moramo da brinemo jedni o drugima, treba nam jedinstvo. Ponašajmo se onako kako se ponašaju i drugi narodi u svetu.

Dakle, nisam finansijski ekspert, ali itekako dobro umem da procenim šta je dobro, a šta loše za ovaj narod i za ovu državu. Znam itekako dobro da procenim ko radi u interesu ove države i ovog naroda, a ko ovu državu ruši zarad tuđih interesa. Itekako znam i umem da procenim koja je politika dobra, a koja loša za ovaj narod i u tome mi čak i oni koji sebe nazivaju liderima, opozicionim liderima, iskreno rečeno nisu ni do kolena, ni meni, a ni mojim kolega iz poslaničkog kluba SNS.

Evo, pogledajte, njih i danas nema u Skupštini. Klupe su prazne. Šta njih interesuju problemi građana? Nikad ih nisu ni interesovali. Njih interesuje kako da ponovo dođu do državne kase, kako da ponovo steknu mogućnost da pljačkaju. To su oni. Zato pozivam narodne poslanike da prihvatimo Predlog ovog zakona i želim da iskoristim priliku da pozovem sve one koji su sada pored malih ekrana i prate ovaj prenos, onaj pristojni deo Srbije, da se danas svi zajedno okupimo na platou ispred Doma Narodne skupštine, kažemo – stop nasilju i damo podršku pristojnoj Srbiji, damo podršku predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću. Hvala.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 06.03.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, želim da iznesem neke važne detalje zbog kojih smatram da pred nama danas imamo dobre predloge zakona, zbog kojih ću svakako glasati za ove predloge.

Počeću od Predloga zakona o Centralnom registru stanovništva, jer Centralni registar stanovništva je novost u sistemu moderne i efikasne države i on će povezati i objediniti već postojeće službene evidencije i baze podataka koje već imamo iz 13 različitih oblasti. Na primer, povezaće registar matičnih knjiga, evidenciju o državljanstvu, evidenciju o matičnim brojevima građana, evidenciju prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu, evidenciju o ličnim kartama, evidenciju o putnim ispravama, evidenciju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, evidenciju poreskih obveznika, kao i evidenciju o strancima itd.

Time se omogućava svim državnim organima, organizacijama i lokalnim samoupravama, ustanovama, javnim preduzećima i drugima da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju na pouzdan, ekonomičan i efikasan način, zasnovan na centralizovano obrađenim, tačnim i ažurnim, pouzdanim podacima dobijenim sa jednog mesta iz tog novog Centralnog registra stanovništva. Sve ovo će za krajnji cilj imati da naši građani neće morati da prilažu različitu dokumentaciju kako bi ostvarili neko svoje pravo, već će to država činiti za njih.

Napominjem da će svaki građanin imati pristup podacima koji se na njega odnose radi provere tačnosti, potpunosti i eventualne korekcije po potrebi tih podataka u izvornim evidencijama. Takođe želim istaći da zakon predviđa postojanje najvišeg stepena zaštite i bezbednosti podataka u Centralnom registru stanovništva, radi sprečavanja svake moguće zloupotrebe podataka o ličnosti, o čemu svakako treba povesti puno računa. Centralni registar stanovništva, kao preduslov digitalizacije javne uprave, predstavlja neophodnost za normalno funkcionisanje savremenog društva u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Dalje, usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta smanjiće se ili izbeći dupliranje u donošenju rešenja u vezi prometa na veliko i malo i upisu u Registar distributera i uvoznika. Ovim zakonom precizno se definiše šta se upisuje u Registar distributera i uvoznika. Definiše se uspostavljanje organizacije i funkcionisanje službenih laboratorija, definišu se uslovi koje moraju da ispune službene laboratorije u pogledu akreditacije, preciznije se definišu poslovi od javnog interesa, utvrđuje se koja se sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta ne upisuju u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, definišu se uslovi za uvoz sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, preciziraju se dodatni troškovi proizvođača, uvoznika i distributera određenih sredstava za ishranu bilja i preciziraju se takse.

Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, osnovni razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći: otklanjaju se nedostaci uočeni u važećem zakonu, precizira se jasnija podela nadležnosti i odgovornosti organa zaduženih za sprovođenje službenih kontrola, odnosno pokrivenost lanca ishrane uključivanjem i kontrolom sve hrane u fazi maloprodaje, stvaraju se uslovi za uspostavljanje i funkcionisanje mreže ovlašćenih i nacionalnih referentnih laboratorija koje su u stanju da pruže podršku poljoprivrednoj proizvodnji i državnim organima zaduženim za sprovođenje službene kontrole, stvaraju se uslovi za donošenje svih podzakonskih propisa za sprovođenje zakona.

Na kraju, reći ću nešto i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja. Ovim zakonom preciznije će se urediti pitanje obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti zdravlja bilja i dijagnostike štetnih organizama. Time će se omogućiti efikasniji i operativniji rad subjekata koji obavljaju te poslove. Donošenjem ovog zakona sistemski će se preći utvrđivanju poslova od javnog interesa u oblasti zdravlja bilja i dijagnostike štetnih organizama. Takođe, definišu se subjekti u oblasti zdravlja bilja i njihovi organizacioni oblici, obaveze i odgovornosti, kao i uslovi i način poveravanja poslova od javnog interesa.

U skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja uspostavlja se nadzor u proizvodnji, uvozu i izvozu bilja, omogućuje se organizovanje sistema operativnih laboratorija koje će raditi na identifikaciji štetnih organizama, u cilju sprečavanja širenja postojećih i unošenja novih štetnih organizama, u cilju nesmetanog učestvovanja Republike Srbije u međunarodnom prometu bilja i biljnih proizvoda.

Zbog svega navedenog pozivam narodne poslanike da usvojimo predložene zakone. Hvala na pažnji.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

Zahvaljujem.

Centralni registar će, stupanjem na snagu ovog zakona, preuzeti vođenje registra zaposlenih, izabranih imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. To je jedna od najznačajnijih novina koju donosi ovaj novi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, jer je do sada vođenje ovog registra bilo povereno Upravi za trezor, ali nije samo to jedina dobra novina koje donosi ovaj zakon, jer ima i drugih novina koje će doprineti da kontrola naplate doprinosa bude efikasnija, da se istovremeno smanje troškovi administracije, a da funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja bude efikasnije.

To će se postići uspostavljanjem centralne baze podataka, koja će objediniti više različitih već postojećih i novih baza podataka i povezati ih u jednu celinu, u jednu mrežu i više drugih registara, što je osnov za dalji razvoj elektronske uprave.

Na kraju, želim istaći da je i u dosadašnjem periodu postojanja Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a posebno od 2013. godine, kada je elektronski servis operativno pušten u rad, postizao izvrsne rezultate zahvaljujući visokoj stručnosti i posvećenosti radu svih zaposlenih, a posebno menadžmentu Centralnog registra, što je svakako za pohvalu. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 28.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član upravnog odbora Dom zdravlja Zvezdara Dom zdravlja Zvezdara Mesečno 24978.00 RSD 23.06.2014 - 06.06.2016.
- Skupština grada Beograda (Odbornik) Grad Mesečno 10000.00 RSD 24.10.2014 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95616.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzija) Republika Mesečno 49161.00 RSD 01.01.2006 -
Poslednji put ažurirano: 03.03.2017, 16:36