Odbor za kontrolu službi bezbednosti

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Igor Bečić

Datum početka rada: 01.01.0001.

Datum prestanka rada: 03.08.2020.

Kontakt: 011/3026-041

Odbor za kontrolu službi bezbednosti:

- nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti;

- nadzire usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti, strategijom odbrane i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije;

- nadzire poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu službi bezbednosti;

- nadzire zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka;

- razmatra predlog budžetskih sredstava potrebnih za rad službi bezbednosti i nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad;

- razmatra i usvaja izveštaje o radu službi bezbednosti;

- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službi;

- pokreće inicijative i podnosi predloge zakona iz nadležnosti službi;

- razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni Narodnoj skupštini u vezi sa radom službi bezbednosti i predlaže mere za njihovo rešavanje i o tome obaveštava podnosioca;

- utvrđuje činjenice o utvrđenim nezakonitostima ili nepravilnostima u radu službi bezbednosti i njihovih pripadnika i o tome donosi zaključke;

- izveštava Narodnu skupštinu o svojim zaključcima i predlozima.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 9 članova.

*Član 66. poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Dušan Bajatović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik predsednika
Vladan Zagrađanin
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Igor Bečić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Jasmina Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Goran Pekarski
Srpska napredna stranka
Član
Zvonimir Đokić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radoslav Milojičić
Srpska napredna stranka
Član
Maja Videnović
Demokratska stranka
Zamenik

Marija Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Dragišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Predrag Jelenković
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik


Vojislav Šešelj
Srpska radikalna stranka
Član
Milorad Mirčić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Vladimir Đukanović
Srpska napredna stranka
Član
Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Član
Nemanja Radojević
Stranka moderne Srbije
ZamenikPoslednji put ažurirano: 23.10.2020, 11:35

Whoops, looks like something went wrong.