NEMANJA RADOJEVIĆ

Stranka moderne Srbije

Nemanja Radojević rođen je oktobra 1989. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu na smeru Međunarodna politika.

Završio je master studije međunarodne politike na istom fakultetu na modulu Studije SAD, gde je odbranio temu „Politika SAD prema Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji i Islamskoj Republici Iranu za vreme administracije Donalda Trampa”. Dobitnik je nagrade „Dr Predrag Simić” za najbolje radove iz oblasti balkanskih odnosa i spoljne politike Srbije.

Potpredsednik je Balkanskog objektivističkog centra, gde studentima na evropskom nivou drži redovna predavanja u okviru Škole objektivizma „DŽon Galt”. Zalaže se za fiskalni konzervativizam, a za primarnu političku vrednost smatra individualnu slobodu.

Osnovne informacije

Statistika

  • 1
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvadeset druga posebna sednica , 28.05.2019.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Gospodo i gospođe narodni poslanici, na osnovu člana 204. stav 5. postavio bih poslaničko pitanje ministru za zaštitu životne sredine, gospodinu Goranu Trivanu, odnosno ponovio bih poslaničko pitanje koje je imala moja koleginica Ljupka Mihajlovska, a tiče se onih informacija koje dolaze do nas, a to je da će u Požarevcu biti građena spalionica medicinskog i drugog otpada.

Naše poslaničko pitanje glasi – da li je tačno da će se graditi spalionica otpada u Požarevcu i da li je tačno da će se to raditi u drugim gradovima širom Srbije? Šta se tačno planira i za koju vrstu otpada? Koje mere će biti preduzete kako bi se izbeglo zagađenje i zaštitili ljudski životi? Takođe, interesuje nas, da li ministar poseduje tekst Memoranduma i da li nam ga može dostaviti na uvid?

Drugo pitanje se odnosi na ono što je izuzetno važno za našu poslaničku grupu, a to su najavljene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

S obzirom na to da je ministarka Slavica Đukić Dejanović najavila da će ove izmene i dopune biti tokom ovog zasedanja Skupštine, a s obzirom na to da bi ovo redovno zasedanje trebalo da se završi ove nedelje, postavljam pitanje ministru za rad, Zoranu Đorđeviću, kada će biti podnet novi predlog izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom? Hvala.

Dvadeset druga posebna sednica , 28.05.2019.

Hvala, gospodine predsedavajući.

Gospodo i gospođe narodni poslanici, na osnovu člana 204. stav 5. postavio bih poslaničko pitanje ministru za zaštitu životne sredine, gospodinu Goranu Trivanu, odnosno ponovio bih poslaničko pitanje koje je imala moja koleginica Ljupka Mihajlovska, a tiče se onih informacija koje dolaze do nas, a to je da će u Požarevcu biti građena spalionica medicinskog i drugog otpada.

Naše poslaničko pitanje glasi – da li je tačno da će se graditi spalionica otpada u Požarevcu i da li je tačno da će se to raditi u drugim gradovima širom Srbije? Šta se tačno planira i za koju vrstu otpada? Koje mere će biti preduzete kako bi se izbeglo zagađenje i zaštitili ljudski životi? Takođe, interesuje nas, da li ministar poseduje tekst Memoranduma i da li nam ga može dostaviti na uvid?

Drugo pitanje se odnosi na ono što je izuzetno važno za našu poslaničku grupu, a to su najavljene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

S obzirom na to da je ministarka Slavica Đukić Dejanović najavila da će ove izmene i dopune biti tokom ovog zasedanja Skupštine, a s obzirom na to da bi ovo redovno zasedanje trebalo da se završi ove nedelje, postavljam pitanje ministru za rad, Zoranu Đorđeviću, kada će biti podnet novi predlog izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom? Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 26.03.2019.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 107425.99 RSD 26.02.2019 -
Poslednji put ažurirano: 26.06.2019, 14:01