Odbor za spoljne poslove

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Žarko Obradović

Datum početka rada: 12.08.2016.

Kontakt: 011/3026-580

"Odbor za spoljne poslove razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta, kao i druga pitanja iz oblasti:

- spoljne politike;

- odnosa sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama;

- potvrđivanja međunarodnih ugovora iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa;

- uređivanja postupka zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;

- zaštite prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu.

U Odboru se obavljaju razgovori s ambasadorima Republike Srbije pre odlaska na njihovu diplomatsku dužnost.

Odbor utvrđuje sastav delegacija koje nisu stalne, kao i ciljeve i zadatke posete delegacije Narodne skupštine.

Odbor određuje predsednika i članove poslaničke grupe prijateljstva, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju o članstvu u poslaničkim grupama prijateljstva.

Ako Odbor nije u mogućnosti da odredi sastav delegacije iz stava 3. ovog člana ili da da saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država, odluku o tome donosi predsednik Narodne skupštine, odnosno potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora.

Odbor obavlja i druge poslove koji se odnose na saradnju Narodne skupštine sa predstavničkim telima drugih država i učešće njenih predstavnika u radu pojedinih međunarodnih organizacija i misija.

Odbor razmatra i usvaja izveštaje o posetama delegacija Narodne skupštine i o njihovom učešću na međunarodnim skupovima.

Odbor podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Narodne skupštine.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 50. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Dragan Šormaz
Srpska napredna stranka
Član
Radoslav Jović
Srpski pokret obnove
Srpska napredna stranka
Zamenik

Maja Mačužić Puzić
Srpska napredna stranka
Član
Vera Jovanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Mladen Grujić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nemanja Radojević
Stranka moderne Srbije
Član
Aleksandar Stevanović
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Nataša Jovanović
Srpska napredna stranka
Član
Marina Ristić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Dušica Stojković
Srpska napredna stranka
Član
Milanka Karić
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Đorđe Kosanić
Jedinstvena Srbija
Član
Jelena Vujić-Obradović
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Nataša Mihailović Vacić
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Marija Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Žika Gojković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Žarko Obradović
Socijalistička partija Srbije
Predsednik

Jovan Palalić
Srpska narodna partija
Član
Miodrag Linta
Srpska napredna stranka
Zamenik

Sanda Rašković Ivić
Narodna stranka
Član

Nikola Savić
Srpska radikalna stranka
Član
Dubravko Bojić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Član
Ljubiša Stojmirović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljiljana Malušić
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Dragišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Vučković
Demokratska stranka
Član
Aleksandra Jerkov
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Demokratska stranka
Zamenik

Milisav Petronijević
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Stefana Miladinović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 24.11.2016, 09:50

Whoops, looks like something went wrong.