Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

37. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

04.03.2020.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane za period od 1. jula do 31. decembra 2019. godine. Odbor je pozitivno ocenio postupanje Generalnog inspektora i istakao da ovakav vid kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane doprinosi poboljšanju zakonitosti i pravilnosti rada službi. Odbor je dao podršku Generalnom inspektoru u obavljanju kontrole i nadzora nad radom službi bezbednosti Ministarstva odbrane. U izveštajnom periodu Generalni inspektor realizovao je sve planirane i vanredne zadatke u potpunosti i kvalitetno, ostvario potpunu saradnju sa direkcijama Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, što je po oceni članova Odbora obezbedilo unapređenje kvaliteta, efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada agencija. U nastavku sednice Odbor je utvrdio Izveštaj o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2019. godinu. U Izveštaju je izneta ocena da službe bezbednosti Republike Srbije u realizaciji svojih nadležnosti i zadataka postupaju profesionalno u skladu sa zakonom i u okviru svojih ovlašćenja. Takođe, sva relevantna saznanja, procene i analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama su pravovremeno dostavljene svim nadležnim državnim organima. Vršeći nadzorne posete i kontrolu rada službi bezbednosti, članovi Odbora ustanovili su da nije bilo propusta i nezakonitosti prilikom primene ovlašćenja za primenu posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka propisanih zakonom. Povodom najnovijih izjava pojedinih opozicionih lidera članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti pružili su punu podršku pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, koji predano i požrtvovano obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonom. U tom smislu, članovi Odbora upozorili su da neodmerene i neargumentovane izjave pojedinih lidera opozicije mogu dovesti do narušavanja bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, te da se očekuje adekvatna reakcija nadležnih organa prema svakom pojedincu, bez obzira na profesiju ili političku pripadnost.

36. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

21.02.2020.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 36. sednici održanoj 21. februara 2020. godine razmatrao je i jednoglasno usvojio Izveštaj Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane o izvršenom vanrednom nadzoru u Vojnobezbednosnoj agenciji nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Postupajući po zahtevu Odbora Generalni inspektor službi izvršio je vanredni nadzor u Vojnobezbednosnoj agenciji nad primenom svih postupaka i mera za prikupljanje tajnih podataka i dokaznih radnji, čijom eventualnom primenom bi se moglo doći do sadržaja komunikacije. U postupku vanrednog nadzora Generalni inspektor službi utvrdio je da prema bivšem ministru odbrane gospodinu Draganu Šutanovcu i glavnom uredniku „Nedeljnika“, gospodinu Veljku Laliću, Vojnobezbednosna agencija nije primenjivala posebne postupke i mere kojima bi se mogli prikupiti podaci iz međusobne komunikacije. Prilikom ovog nadzora nije ustanovljena nezakonita primena posebnih postupaka i mera, niti bilo kakva zloupotreba u tom smislu, tj. ustanovljeno je da se mere primenjuju isključivo u skladu sa zakonom i o tome na pravilan način vode evidencije. Imajući u vidu da su se u javnosti pojavile insinuacije u kojima je direktno ministar odbrane Republike Srbije optužen za nezakonito ostvarivanje uvida u elektronske komunikacije određenog medija i bivšeg ministra odbrane, koji je indirektno ukazao i na mogućnost da je ovo delo počinjeno preko Vojnobezbednosne agencije, Odbor za kontrolu službi bezbednosti zahtevao je od Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane da u skladu sa zakonskim ovlašćenjima izvrši hitan vanredni nadzor zakonitosti primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka od strane Vojnobezbednosne agencije i da, u najkraćem mogućem roku, svoje nalaze dostavi Odboru za kontrolu službi bezbednosti. Članovi Odbora podsećaju da je u ovom sazivu Odbor za kontrolu službi bezbednosti, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima realizovao 11 nadzornih poseta službama bezbednosti od toga četiri posete Vojnobezbednosnoj agenciji. Od navedene četiri posete Vojnobezbednosnoj agenciji dve su realizovane u Direkciji VBA u Beogradu, jedna u centru VBA u Novom Sadu i jedna u centru VBA u Kraljevu. Tokom nadzornih poseta Vojnobezbednosnoj agenciji članovi Odbora izvršili su nadzor nad zakonitošću primene posebnih mera i postupaka propisanih Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, kao i nadzor nad zakonitošću primene ovlašćenja Vojnobezbednosne agencije u sprovođenju posebnih dokaznih radnji propisanih Zakonikom o krivičnom postupku. Članovi Odbora, metodom slučajnog uzorka, ostvarili su neposredan uvid u dokumentaciju u okončanim predmetima i ustanovili da pripadnici Vojnobezbednosne agencije postupaju profesionalno, u skladu sa zakonom propisanim procedurama i da u nadziranim slučajevima nije bilo nepravilnosti.

33. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

27.12.2019.
Na 33, 34. i 35. sednici koje su održane 27. decembra 2019. godine Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije i Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2019. godine. Na sednicama su razmatrani i usvojeni zapisnici iz nadzornih poseta službama bezbednosti koje je Odbor sproveo u prethodnom periodu. U diskusiji je ocenjeno da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Posebno su sagledani rizici i pretnje globalnog i regionalnog karaktera. U izveštajnom periodu angažovanje službi bezbednosti bilo je prevashodno usmereno na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Republike Srbije. Službe su se u okviru svojih zakonskih ovlašćenja fokusirale na ključne rizike i pretnje po bezbednost-aktivnosti stranih obaveštajnih službi, zloupotrebu ilegalnih migracija za terorističke aktivnosti, separatizam, verski, etnički i ideološki ekstremizam i organizovani kriminal. Konstatovano je da službe bezbednosti kontinuirano rade na neutralisanju identifikovanih bezbednosnih rizika i pretnji teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Pozdravljena je redovna razmena informacija između službi bezbednosti, kao i razmena informacija i unapređenje saradnje sa drugim nadležnim državnim organima. Odbor je pozitivno ocenio nastojanje službi bezbednosti da kontinuirano unapređuju bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim službama, kao i sa državnim organima Republike Srbije. Pošto je u prethodnom periodu Odbor uručio plaketu direktoru Bezbednosno-informativne agencije, danas su plakete Odbora za kontrolu službi bezbednosti za doprinos i jačanje kapaciteta sektora bezbednosti i civilne kontrole službi bezbednosti uručene brigadnom generalu Zoranu Stojkoviću, direktoru Vojnoobaveštajne agencije i brigadnom generalu Đuri Jovaniću, direktoru Vojnobezbednosne agencije.

34. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

27.12.2019.
Na 33, 34. i 35. sednici koje su održane 27. decembra 2019. godine Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije i Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2019. godine. Na sednicama su razmatrani i usvojeni zapisnici iz nadzornih poseta službama bezbednosti koje je Odbor sproveo u prethodnom periodu. U diskusiji je ocenjeno da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Posebno su sagledani rizici i pretnje globalnog i regionalnog karaktera. U izveštajnom periodu angažovanje službi bezbednosti bilo je prevashodno usmereno na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Republike Srbije. Službe su se u okviru svojih zakonskih ovlašćenja fokusirale na ključne rizike i pretnje po bezbednost-aktivnosti stranih obaveštajnih službi, zloupotrebu ilegalnih migracija za terorističke aktivnosti, separatizam, verski, etnički i ideološki ekstremizam i organizovani kriminal. Konstatovano je da službe bezbednosti kontinuirano rade na neutralisanju identifikovanih bezbednosnih rizika i pretnji teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Pozdravljena je redovna razmena informacija između službi bezbednosti, kao i razmena informacija i unapređenje saradnje sa drugim nadležnim državnim organima. Odbor je pozitivno ocenio nastojanje službi bezbednosti da kontinuirano unapređuju bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim službama, kao i sa državnim organima Republike Srbije. Pošto je u prethodnom periodu Odbor uručio plaketu direktoru Bezbednosno-informativne agencije, danas su plakete Odbora za kontrolu službi bezbednosti za doprinos i jačanje kapaciteta sektora bezbednosti i civilne kontrole službi bezbednosti uručene brigadnom generalu Zoranu Stojkoviću, direktoru Vojnoobaveštajne agencije i brigadnom generalu Đuri Jovaniću, direktoru Vojnobezbednosne agencije.

35. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

27.12.2019.
Na 33, 34. i 35. sednici koje su održane 27. decembra 2019. godine Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije, kao i Izveštaj o radu Vojnoobaveštajne agencije i Izveštaj o radu Vojnobezbednosne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2019. godine. Na sednicama su razmatrani i usvojeni zapisnici iz nadzornih poseta službama bezbednosti koje je Odbor sproveo u prethodnom periodu. U diskusiji je ocenjeno da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Posebno su sagledani rizici i pretnje globalnog i regionalnog karaktera. U izveštajnom periodu angažovanje službi bezbednosti bilo je prevashodno usmereno na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Republike Srbije. Službe su se u okviru svojih zakonskih ovlašćenja fokusirale na ključne rizike i pretnje po bezbednost-aktivnosti stranih obaveštajnih službi, zloupotrebu ilegalnih migracija za terorističke aktivnosti, separatizam, verski, etnički i ideološki ekstremizam i organizovani kriminal. Konstatovano je da službe bezbednosti kontinuirano rade na neutralisanju identifikovanih bezbednosnih rizika i pretnji teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Pozdravljena je redovna razmena informacija između službi bezbednosti, kao i razmena informacija i unapređenje saradnje sa drugim nadležnim državnim organima. Odbor je pozitivno ocenio nastojanje službi bezbednosti da kontinuirano unapređuju bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim službama, kao i sa državnim organima Republike Srbije. Pošto je u prethodnom periodu Odbor uručio plaketu direktoru Bezbednosno-informativne agencije, danas su plakete Odbora za kontrolu službi bezbednosti za doprinos i jačanje kapaciteta sektora bezbednosti i civilne kontrole službi bezbednosti uručene brigadnom generalu Zoranu Stojkoviću, direktoru Vojnoobaveštajne agencije i brigadnom generalu Đuri Jovaniću, direktoru Vojnobezbednosne agencije.

32. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

02.12.2019.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 2. decembra 2019. godine, izrazio je posebnu zabrinutost zbog načina ophođenja prema funkciji predsednika Republike i pozvao državne organe da reaguju. Članovi Odbora oštro su osudili pritiske na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i druge funkcionere Vlade Republike Srbije, naglašavajući da je krajnje vreme da se stane na put govoru mržnje i crtanju meta na čelo najodgovornijih funkcionera u državi. Na današnjoj sednici Odbor je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane. Generalni inspektor realizovao je sve planirane zadatke u potpunosti i kvalitetno, ostvario potpunu saradnju sa direkcijama Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, što je po oceni članova Odbora obezbedilo unapređenje kvaliteta, efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada agencija. U izveštajnom periodu Generalni inspektor je u šest centara Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije sproveo nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti direktora, Višeg i Vrhovnog kasacionog suda. U primeni posebnih postupaka i mera, u koje je izvršen uvid, nisu zapažene nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Posebni postupci i mere u nadziranim slučajevima primenjivani su na zakonit način u skladu sa propisanim procedurama. Odbor je za naredni period planirao nastavak svojih redovnih aktivnosti radi sprovođenja nadzora i kontrole nad zakonitošću rada službi bezbednosti, u tom smislu članovi Odbora naglasili su da saradnja sa Generalnim inspektorom službi predstavlja značajan element civilne i demokratske kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane, koji doprinosi daljem unapređenju zakonitosti i efikasnosti rada službi, te da će saradnja sa Generalnim inspektorom biće unapređivana u budućnosti.

30. i 31. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

09.07.2019.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 9. jula 2019. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period. Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti pružili su punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, svim državnim organima i službama bezbednosti u naporima koje ulažu na zaštiti i očuvanju bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana. U slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Odbor je oštro osudio pokušaj takozvanih vlasti u Prištini da skrene pažnju sa stvarnih izvršilaca, nalogodavaca i motiva. Članovi Odbora oštro su osudili orkestriranu agresivnu kampanju, tzv. vlasti u Prištini, čiji je krajnji cilj proterivanje građana srpske nacionalnosti i sprečavanje svih njihovih veza sa Republikom Srbijom. Svima je jasno da je na delu stvaranje Velike Albanije i da se cela ova kampanja vodi i koordinira iz jednog centra, što je ovih dana dokazano i namerom Prištine i Tirane da formiraju zajedničke ambasade. Predsednik Vučić je u prethodnom periodu upozoravao na ovakav krajnji ishod i Odbor očekuje reakciju međunarodne zajednice, kako na sprečavanju stvaranja etničkih čistih država u regionu, tako i na zaštiti života građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Kako je istaknuto u diskusiji, aktuelna bezbednosna situacija zahteva intenzivno angažovanje svih državnih struktura kao i organa bezbednosti Republike Srbije. U tom smislu, članovi Odbora pružili su punu podršku daljem koordiniranom i usklađenom radu službi bezbednosti na planu zaštite nacionalnih interesa i primene bezbednosno-obaveštajne politike Republike Srbije. Po oceni članova Odbora, izveštaji vojnih službi bezbednosti su detaljni i kvalitetni i pružaju sveobuhvatan uvid u rad i rezultate koje su Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija ostvarile u izveštajnom periodu. Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti pozitivno su ocenili profesionalno postupanje i rad pripadnika Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije na ostvarivanju prioritetnih zadataka u izveštajnom periodu i naglasili punu podršku njihovom daljem angažovanju na realizaciji težišnih zadataka. Konstatovano je da su vojne službe bezbednosti u izveštajnom periodu sve zadatke iz svojih nadležnosti vršile u skladu sa važećim pozitivno-pravnim propisima, u interesu zaštite bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana.

28. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

23.05.2019.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je 23. maja 2018. godine, 28. sednicu Odbora kojoj su prisustvovali Bratislav Gašić, direktor Bezbednosno-informativne agencije, brigadni general Đuro Jovanić, direktor Vojnobezbednosne agencije i brigadni general Zoran Stojković, direktor Vojnoobaveštajne agencije. Članovi Odbora pružili su punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije u naporima za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i zaštiti nacionalnih interesa Srbije, uprkos neprestanim provokacijama Prištine. Direktori službi bezbednosti informisali su mr Igora Bečića, predsednika i članove Odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na AP Kosovo i Metohija, koju karakteriše visok nivo napetosti i tenzija prouzrokovanih potezima Prištine. Uvođenje protivpravnih taksi na robu iz Srbije, bespravna uzurpacija privrednih subjekata uz neispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma kada je reč o Zajednici srpskih opština, uz sve izraženije secesionističke težnje pojedinih političara albanske nacionalnosti na jugu Srbije, jasan su pokušaj provokacije i podrivanja stabilnosti u regionu. Odbor je odbacio rezoluciju o ratnim zločinima koje je navodno počinila Srbija na Kosovu i Metohiji, a koju su donele prištinske institucije, naglašavajući da je ovo još jedan u nizu provokativnih poteza Prištine kojima se podriva dijalog. Dok Srbija, na čelu sa predsednikom Vučićem, pokušava da na svaki mogući način održi mir i stabilnost u regionu i promoviše dijalog i pomirenje, vlasti u Prištini svojim potezima se trude da svi ostanemo u prošlosti, jer je jedini način njihovog opstanka na vlasti nestabilnost regiona. Odbor za kontrolu službi bezbednosti smatra da je krajnje vreme da međunarodna zajednica reaguje na provokacije Prištine i neprestano urušavanje dijaloga. Umesto pokušaja podrivanja izvanredne i ubedljive pobede Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, očekujemo konačno osudu i reakciju na protivpravno uvođenje taksi, odbijanje formiranja Zajednice srpskih opština, donošenje suludih rezolucija i svakodnevno ugrožavanje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Odbor podseća međunarodne mirovne snage na Kosovu i Metohiji da je njihov zadatak čuvanje reda i mira, odnosno stvaranja i održavanje sigurnosti na Kosovu i Metohiji i u tom smislu zahteva da se maksimalna pažnja posveti bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji koji je najugroženiji. Sednici, koja je bila zatvorena za javnost, predsedavao je predsednik Odbora mr Igor Bečić.

29. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

23.05.2019.
Na 29. sednici, održanoj 23. maja 2018. godine, Odbor je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period od 1. oktobra 2018. do 31. marta 2019. godine i Izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji (maj 2019. godine). Članovi Odbora su pozitivno ocenili profesionalno postupanje i rad pripadnika Bezbednosno-informativne agencije u izveštajnom periodu i dali su punu podršku Agenciji u izvršavanju njenih težišnih zadataka na zaštiti bezbednosnih i drugih interesa Republike Srbije i njenih građana. Ocenjeno je da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Članovi Odbora su posebno pohvalili saradnju Bezbednosno-informativne agencije sa svim državnim organima koji su nadležni za zaštitu ustavnog poretka i bezbednosti Republike Srbije, kao i unapređivanje biletaralne i multilateralne saradnje sa inostranim bezbednosno-obaveštajnim službama. Sednici, koja je bila zatvorena za javnost, predsedavao je predsednik Odbora mr Igor Bečić.

27. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

21.03.2019.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici održanoj 21. marta 2019. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane za period od 1. jula do 31. decembra 2018. godine. U izveštajnom periodu Generalni inspektor realizovao je sve planirane zadatke u potpunosti i kvalitetno, ostvario potpunu saradnju sa direkcijama Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, što je po oceni članova Odbora obezbedilo unapređenje kvaliteta, efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada agencija. Odbor je dao punu podršku Generalnom inspektoru u vršenju kontrole nad radom službi bezbednosti Ministarstva odbrane, smatrajući da je ovakav vid kontrole značajan sa aspekta unapređenja zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti. Članovi Odbora razmatrali su i utvrdili Izveštaj Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2018. godinu. Odbor je ocenio, kroz izveštaje o radu službi bezbednosti, da sve tri službe bezbednosti Republike Srbije rade u skladu sa zakonom i u okviru svojih nadležnosti i zadataka. Takođe, sva relevantna saznanja, procene i analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama su pravovremeno dostavljene svim nadležnim državnim organima. Vršeći nadzorne posete i kontrolu rada, članovi Odbora su ustanovili da u nadziranim slučajevima nije bilo propusta prilikom primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Tom prilikom, službe bezbednosti su pokazale konstruktivan i otvoren pristup omogućivši članovima Odbora uvid u kompletnu dokumentaciju. Na istoj sednici, Odbor za kontrolu službi bezbednosti utvrdio je Plan rada Odbora za 2019. godinu. Planom rada Odbora za kontrolu službi bezbednosti predviđeno je održavanje sednica radi razmatranja redovnih izveštaja službi bezbednosti, planirane su nadzorne posete centrima službi bezbednosti, čime Odbor u potpunosti primenjuje svoja zakonska ovlašćenja u oblasti nadzora i kontrole nad radom službi bezbednosti. Sednici, koja je bila zatvorena za javnost, predsedavao je predsednik Odbora mr Igor Bečić.

26. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

29.01.2019.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na 26. sednici, održanoj 29. januara 2019. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period od 1. aprila do 30. septembra 2018. godine i Izveštaj Bezbednosno-informativne agencije o stanju bezbednosti u Republici Srbiji (decembar 2018. godine). Članovi Odbora su pozitivno ocenili rad pripadnika Bezbednosno-informativne agencije u izveštajnom periodu, njihovo angažovanje na realizaciji težišnih zadataka u obavljanju poslova zaštite Ustavom utvrđenog poretka i bezbednosti Republike, suprotstavljanja organizovanom kriminalu i delatnostima usmerenim ka vršenju krivičnih dela sa elementom inostranosti, unutrašnjeg i međunarodnog terorizma. Predsednik Odbora mr Igor Bečić pozdravio je napore predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i članova Vlade Republike Srbije u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i pronalaženju počinilaca najtežih krivičnih dela. Takođe je ukazao na aktuelne bezbednosne izazove, rizike pretnje globalnog i regionalnog karaktera od značaja za bezbednost Republike Srbije i njenih građana i značaj pravovremenog iznalaženja adekvatnih odgovora za svaku buduću situaciju koja nas može zadesiti. Ocenjeno je da aktuelna bezbednosna dešavanja na teritoriji AP Kosova i Metohije svakako usložnjavaju bezbednosnu situaciju i zahtevaju povećani stepen angažovanja. Razgovaralo se i o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj. Ocenjeno je da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Tokom diskusije, predstavnici Bezbednosno-informativne agencije, na čelu sa gospodinom Bratislavom Gašićem, direktorom Bezbednosno-informativne agencije, dali su članovima Odbora odgovore na pitanja i pojašnjenja u vezi sa navedenim izveštajima. Odbor za kontrolu službi bezbednosti nastaviće aktivan nadzor nad radom službi bezbednosti u cilju daljeg koordiniranog i usklađenog rada službi bezbednosti na planu ostvarivanja nacionalnih interesa koji se sprovode putem obaveštajno-bezbednosne delatnosti. Sednici, koja je bila zatvorena za javnost, predsedavao je predsednik Odbora mr Igor Bečić.

24. i 25. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

21.12.2018.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost, održanim 21. decembra 2018. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, za prethodni period. U toku diskusije je istaknuto da je zbog aktuelne bezbednosne situacije neophodno intenzivno angažovanje svih državnih struktura kao i organa bezbednosti Republike Srbije. Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti pružili su punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, svim državnim organima i službama bezbednosti u naporima koje ulažu na zaštiti i očuvanju bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana. Članovi Odbora informisani su o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji kao i o aktuelnoj političko-bezbednosnoj situaciji u okruženju. Tom prilikom članovi Odbora upoznati su sa aktivnostima koje vojne službe bezbednosti preduzimaju u vezi sa nedavnim događajima od uticaja na bezbednosnu situaciju u Republici Srbiji, uključujući događaje u južnoj srpskoj pokrajini. Na osnovu predstavljenih aktivnosti i dobijenih informacija, istaknuto je da su vojne službe bezbednosti u izveštajnom periodu sve zadatke iz svojih nadležnosti vršile u skladu sa važećim pozitivno-pravnim propisima, u interesu zaštite bezbednosti Republike Srbije i svih njenih građana. Tokom diskusije, ocenjeno je da izveštaji pružaju potpun uvid u rad Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije i da su agencije u izveštajnom periodu efikasno izvršavale zadatke iz svoje nadležnosti. Analizom rada u izveštajnim periodima, Odbor je zaključio da je Vojnobezbednosna agencija uspešno realizovala težišne zadatke iz svoje nadležnosti u suprotstavljanju organizovanom kriminalu i korupciji, bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Posebno je naglašen značaj pravovremenog otkrivanja i procenjivanja indikatora ugrožavanja bezbednosti sistema odbrane i preduzimanje efikasnih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Agencije su u izveštajnom periodu realizovale zadatke iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i u saradnji sa organima rukovođenja i komandovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i sa drugim nadležnim institucijama u Republici Srbiji i partnerskim službama drugih zemalja. Članovi Odbora posebno su pozdravili unapređenje saradnje i razmenu informacija sa domaćim i stranim službama bezbednosti čime je omogućena efikasnija provera podataka i informacija što je doprinelo većoj pouzdanosti procena i u velikoj meri doprinelo jačanju poverenja i saradnje među agencijama. Takođe, prepoznajući značajnu ulogu koju imaju izaslanstva odbrane, kao organizacione jedinice Vojnoobaveštajne agencije, članovi Odbora izrazili su jedinstven stav da se pruži puna podrška za otvaranje novih izaslanstva odbrane.

23. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

11.10.2018.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 11. oktobra 2018. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane. U izveštajnom periodu Generalni inspektor je u pet centara Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije sproveo nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti direktora, Višeg i Vrhovnog kasacionog suda. U primeni posebnih postupaka i mera nisu zapažene nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Posebni postupci i mere u nadziranim slučajevima primenjivani su na zakonit način u skladu sa propisanim procedurama. Odbor je dao punu podršku Generalnom inspektoru i pozdravio rad i aktivnosti koje Generalni inspektor preduzima na utvrđivanju zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane. Ovakav vid kontrole značajan je sa aspekta unapređenja zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti, a primena mera koje predlaže generalni inspektor doprinose daljem unapređenju rada službi bezbednosti. U prethodnom periodu Odbor za kontrolu službi bezbednosti i generalni inspektor službi Ministarstva odbrane ostvarili su punu saradnju kroz podnošenje izveštaja o sprovedenim nadzorima koje Generalni inspektor dostavlja Odboru na razmatranje. Ova saradnja predstavlja značajan element civilne i demokratske kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane, koji doprinosi daljem unapređenju zakonitosti i efikasnosti rada službi.

22. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

10.10.2018.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti na 22. sednici održanoj 10. oktobra 2018. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije za prethodni period. Direktor Agencije Bratislav Gašić i pripadnici Agencije informisali su članove Odbora o aktuelnom stanju bezbednosti u Republici Srbiji. Ocenjeno je da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta. Posebno su sagledani aktuelni rizici i pretnje globalnog i regionalnog karaktera značajni za bezbednost Republike Srbije i njenih građana. Pozitivno je ocenjena intenzivna saradnja sa drugim subjektima bezbednosno-obaveštajnog sistema odgovornim za nacionalnu bezbednost kao i sa ostalim državnim organima i institucijama na zaštiti nacionalne bezbednosti i izvršavanju zajedničkih zadataka. Pozdravljeno je stalno unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje sa partnerskim bezbednosno-obaveštajnim službama, kao i državnim organima Republike Srbije koje Agencija ostvaruje u cilju pravovremenog i adekvatnog suprotstavljanja rizicima i pretnjama po bezbednost, kao i radi ostvarivanja interesa naše zemlje. Odbor je pozitivno ocenio profesionalno postupanje i rad pripadnika Bezbednosno-informativne agencije u izveštajnom periodu i dao punu podršku Agenciji u ostvarivanju njenih prioritetnih zadataka na zaštiti bezbednosnih i drugih interesa Republike Srbije i njenih građana. Članovi Odbora pozitivno su ocenili angažovanje pripadnika Agencije na realizaciji težišnih zadataka u obavljanju poslova zaštite Ustavom utvrđenog poretka i bezbednosti Republike, suprotstavljanja organizovanom kriminalu i delatnostima usmerenim ka vršenju krivičnih dela sa elementom inostranosti, unutrašnjeg i međunarodnog terorizma i najtežih oblika krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava.

21. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

23.05.2018.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 23. maja 2018. godine, razmatrao je zapisnike o izvršenom nadzoru Centra Bezbednosno-informativne agencije u Kraljevu i Centra Vojnobezbednosne agencije u Kraljevu. Tokom nadzornih poseta, članovi Delegacije Odbora, po principu slučajnog uzorka, ostvarili su neposredan uvid u dokumentaciju i izvršili nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirima i nadležnostima službi bezbednosti. Članovi Delegacije ustanovili su da u nadziranim slučajevima nije bilo nepravilnosti kao i da su Bezbednosno-informativna agencija i Vojnobezbednosna agencija postupale u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Na sednici je konstatovano da su nadzorne posete obostrano korisne te da je ovakav vid kontrole značajan sa aspekta unapređenja zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti. Tokom vršenja nadzora nad zakonitošću rada Centra Bezbednosno-informativne agencije, Delegacija Odbora posebnu pažnju posvetila je kontroli primene posebnih postupaka i mera i posebnih dokaznih radnji koje preduzima Bezbednosno-informativna agencija u vezi sa dokumentovanjem krivičnih dela. Tokom nadzorne posete Centru Vojnobezbednosne agencije, članovi Delegacije Odbora izvršili su nadzor nad zakonitošću primene posebnih mera i postupaka propisanih Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, kao i nadzor nad zakonitošću primene ovlašćenja Vojnobezbednosne agencije u sprovođenju posebnih dokaznih radnji propisanih Zakonikom o krivičnom postupku. U narednom periodu Odbor za kontrolu službi bezbednosti nastaviće sa realizacijom poseta službama bezbednosti u cilju nadzora nad ustavnošću i zakonitošću rada službi bezbednosti, uključujući i nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka. Planirano je da u narednom periodu Odbor sprovede nadzor centara službi bezbednosti u Nišu. Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti razmatrali su i dali pozitivno mišljenje na Predlog pravilnika o primeni posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka, vrsti registara, zbirki ličnih podataka i evidenciji Vojnoobaveštajne agencije i načinu i uslovima primene ovlašćenja Vojnoobaveštajne agencije.

20. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

03.05.2018.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti je na sednici održanoj 3. maja razmotrio u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Narodni poslanici podneli su 40 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavao predsednik Odbora mr Igor Bečić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragan Šormaz, Dušan Bajatović, Zvonimir Đokić, Marija Obradović i Meho Omerović.