73. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

11.12.2019.

Na sednici, održanoj 11. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.

Na Predlog zakona podneto je 23 amandmana, a Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan podnet amandman. Na Predlog zakona Odbor je podneo i jedan svoj amandman.

Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podnet je 21 amandman, a Odbor je predložio da Narodna skupština ne prihvati ni jedan podnet amandman. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Odbor je predložio i jedan svoj amandman.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada, u načelu, a Odbor je predložio da Narodna skupština prihvati podneti predlog zakona, u načelu.

Odbor je na sednici utvrdio i Predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora. Za članove Nadzornog odbora imenovani su Svetislav Goncić, Branislav Klanšček, dr Nikola Žutić, Dragan Varagić, Ivana Radovanović, prof. dr Branko M. Rakić, prof. dr Miodrag Savović, Ivona Pantelić, Jelena Milenković Orlić i Aleksandar Stamatović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, doc. dr Mihailo Jokić, dr Aleksandar Martinović, Neđo Jovanović, Jovan Palalić, Miletić Mihajlović, Đorđe Komlenski, dr Balint Pastor i Marko Parezanović.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Slaviša Bulatović

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 11.12.2019, 11:41