Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Sažetak

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se pravni položaj, nadležnost, organizacija i način rada Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija), pravila u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanjem imovine lica koja vrše javne funkcije, postupak i odlučivanje u slučaju povrede ovog zakona, uvođenje planova integriteta, kao i druga pitanja od značaja za rad Agencije. Osnovni razlozi za nove izmene jesu pojačavanje odgovornosti političkih subjekata koje su učesnici izbora kako u smislu korišćenja i raspolaganja javni resursima, odvajanja funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu. U izradi teksta predloženih izmena i dopuna, učestvovale su i nevladine organizacije koje se bave izbornim procesom.

OSNOVNE ODREDBE

Predloženim izmenama i dopunama Zakona u osnovne odredbe uvodi se definicija javnog resursa. Javni resurs je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

ZABRANA ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA

Važeći zakon predviđa zabranu zloupotrebe javnih resursa od strane funkcionera. Novina je u tome što se predloženim izmenama i dopunama precizira šta se sve podrazumeva pod zloupotrebom javnih resursa.
Naime, funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti
Takođe, novinu predstavlja i zabrana funkcionerima da koriste javne skupove na kojima učestvuju i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.

KAZNENE ODREDBE

Još jedna od novina jeste i pooštravanje minimalne zaprećene kazne za funkcionere koji zloupotrebe javne resurse sa 50.000 na 100.000 dinara. Maksimalna kazna i dalje ostaje 150.000 dinara.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 158
Protiv: 164
158%
164%
0%

Ključne novine

UVOĐENJE DEFINICIJE JAVNOG RESURSA

Predloženim izmenama i dopunama Zakona uvodi se definicija javnog resursa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 161
Protiv: 173
161%
173%
0%

PRECIZNIJE DEFINISANJE ZLOUPOTREBE JAVNIH RESURSA

Zakon recizira šta se sve podrazumeva pod zloupotrebom javnih resursa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 155
Protiv: 171
155%
171%
0%

POOŠTRAVANJE KAŽNJAVANJA FUNKCIONERA

Pooštrava se kažnjavanje funkcionera ukoliko zloupotrebe javne resurse.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 158
Protiv: 172
158%
172%
0%

Poslednji put ažurirano: 02.03.2024, 22:07