135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.12.2019.

Sednica broj: 135

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. decembra, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, narodni poslanici podneli su 15 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, podneto je 24 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a odbacili su amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Elvira Kovač. Za ostale amandmane su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanici podneli su 22 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Odbor je odbacio i amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Olena Papuga. Za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, podneto je osam amandmana, od čega je Odbor ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 2, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada.

U skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Vansa Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar -Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOZ) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfM", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, koje je podnela Vlada, ocenili su članovi Odbora.

Predlozi zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, takođe su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, ocenili su članovi Odbora.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Živan Đurišić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Diskutovano o aktima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenjih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - K

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno popisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i nemačke razvojne banke "KfW" Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu

Poslednji put ažurirano: 11.12.2019, 11:56