Otvoreni Parlament | Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi

Zakon o dopunama Zakona o carinskoj tarifi

Sažetak

Zakon o carinskoj tarifi prvi put je usvojen 2005. godine, nakon čega se menjao i dopunjavao tri puta i to poslednji put u 2018. godini. Materija koju uređuje ovaj zakon je Carinska tarifa kao i sva pravila koja se odnose na sistem uvoza i izvoza, svrstavanje, numeraciju i označavanje robe.

Potreba za dopunama javila se iz dva razloga. Prvi razlog jeste usklađivanje sa odlukama koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem a koje je potvrdila Svetska carinska organizacija kao i sa odlukama o svrstavanju koje se objavljuju u Službenom listu Evropske unije. Odlukom je propisan pojam svrstavanja robe u Carinsku tarifu. Drugi razlog je propisivanje nomenklature za određene kategorije traktora poljoprivrednih vozila i niže stope za carinjenje navedenih vozila kada se uvoze za industrijsku montažu.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe članovi 42. st. 4 i 5 i čl. 282 Carinskog zakona. Time se materija koja je od ključnog značaja za carinsku tarifu svrstava u matični zakon - Zakon o Carinskoj tarifi. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” osim člana 2. koji stupa na snagu šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona kako bi se uvoznicima ostavilo prostora za prilagođavanje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 152
Protiv: 131
152%
131%
0%

Ključne novine

SVRSTAVANJE ROBE U CARINSKU TARIFU

Odlukom o svrstavanju robe u Carinsku tarifu definiše se pojam svrstavanja robe.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 133
Protiv: 132
133%
132%
0%

NIŽE STOPE ZA CARINJENJE TRAKTORA

Snižena je stopa za carinjenje određenih kategorija traktora poljoprivrednih vozila koji se uvoze za industrijsku montažu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 121
Protiv: 137
121%
137%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.04.2024, 13:19

Whoops, looks like something went wrong.