Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.12.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Saglasno članu 87. stavu 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana za ponedeljak mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika.

Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno čl. 92. stav 2. i čl. 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.

Narodni poslanik Đorđe Komlenski predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.

Konstatujem da Skupština nije prihvatila predlog.

Narodni poslanik Nemanja Šarović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan od predloga koji mi srpski radikali uporno godinama ponavljamo na početku svake sednice.

Ako možete samo, Gospođo Gojković, da obezbedite red u sali, neki poslanici još uvek se nisu umirili. Dakle, vi očigledno niste u stanju da funkcionišete bez pritiska, navikli ste na ovo zvonce i dok ga ne čujete ne može u ovoj sali da zavlada mir, kao što ne možete ni da glasate.

Srpska radikalna stranka uporno pokušava da vas ubedi da neke od problema koje imamo u državi rešavamo kroz institucije Republike Srbije. Međutim, vi to očigledno nećete i jedan od takvih primera je upravo i ubistvo Zorana Đinđića, čiju političku pozadinu, a i mnoge detalje same likvidacije do dana današnjeg vi niste istražili, niste razjasnili i čini mi se da i vama, kao i njegovim saradnicima u ono vreme kada je ubijen Zoran Đinđić vredi više mrtav, nego što je vredeo živ.

Potpuno je bilo očigledno da tako misle i njegovi nalogodavci sa zapada i zbog toga se u Srbiji mnoge stvari ponavljaju, zbog toga se u Srbiji ne rešavaju ni atentati.

Mi smo evo, i to je možda prilika da se podsetimo, bili da kažem savremenici, ne možda svedoci, jer pitanje je dali se to i desilo, navodnog atentata na predsednika Republike, Aleksandra Vučića. I upregli se svi državni organi, upregle se sve bezbednosne službe i šta su otkrili? Ništa.

Slušala javnost danima kako je u Jajincima bilo, da li 97 ili 197 bezbednosno interesantnih osoba, kako je pronađen ogroman arsenal oružja, kako su hteli da ubiju prvo njega, pa onda nekog od članova njegove porodice. Međutim, na kraju ništa.

Kakva ste vi vlast i kakav ste vi režim kada vi ne želite da se sazna istina ni o ubistvu bivšeg predsednika Vlade, niti navodnim atentatima na sadašnjeg predsednika Republike, a nekadašnjeg predsednika Vlade?

Dakle, pod vlašću SNS sve u Srbiji je apsolutna farsa, vi sve shvatate neozbiljno, a onda kukumavčite kao ovi ili oni priželjkuju nečiju smrt.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.Hvala.

Stavljam na glasanje predlog.

Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog.

Poslanik Nemanja Šarović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, održanih 2016. godine.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, da ste pre tri godine kada sam predložio ovu dopunu dnevnog reda imali makar malo političke mudrosti, da ste politički mogli da sagledate šta je ono što vas očekuje, ja sam siguran da bi ste vi ovaj predlog prihvatili.

To je bila prilika da Narodna skupština utvrdi kakve su se sve nepravilnosti dogodile prilikom prethodnih parlamentarnih izbora i to je bilo pravo vreme da se regulišu na pravno valjan način, blagovremeno, izborni uslovi.

Vi ste ovako došli do toga da svakodnevno sramotite Srbiju, da pod pritiskom stranaca menjate zakone u poslednjem trenutku, iako postoje pravila demokratska koja kažu da se ne sme, makar godinu dana, pred same izbore menjati bilo šta od izbornog zakonodavstva.

Vi ste doživeli da vam evropski parlamentarci, koji ne znače mnogo ni u sopstvenim državama, drže predavanja, da vas okupljaju, neke po restoranima, neke po predvorjima hotela, neke ovde u malim skupštinskim salama i po kabinetima i da vam diktiraju uslove koje morate da ispunite kako bi EU bila zadovoljna sa vama.

Kakve veze ima EU sa datumom održavanja izbora u Srbiji? Kakve veze ima EU sa članovima REM? Zar niste svi vi do juče tvrdili da je zahtev opozicije, proevropske opozicije, da se biraju novi članovi REM, nešto što je bespredmetno, nešto što je protiv zakonito i nešto što je apsolutno nemoguće. Onda preko noći ono što je bilo nemoguće postane moguće.

Vi pod pritiskom nekakve Tanje Fajon, onoga „Frankenšatjna“ i još nekoliko njih koji vam dolaze kao evropski izaslanici, ja moram primetiti da nikada više zapadnih emisara po različitim pitanjima nije bilo u Srbiji, vi ste dužni da to ispunjavate. Tu se ne radi o bilo kakvom partnerstvu, ne radi se o bilo kakvom dogovoru, već se radi o diktatu, o stranom diktatu i veliko je pitanje da li je Srbija suverena država i može li se suverenom državom nazvati ona u kojoj niži evropski činovnici diktiraju kada će biti održani izbori, kakvi će biti izborni zakoni, kakav će biti sastav REM, da li je legalna i legitimna blokada RTS i mnogo toga drugog.

Hajte jednom, odbrusite… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Da li je on tu?
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, svakodnevno smo svedoci tragičnih sudbina dece koja ostaju bez roditelja, koja bukvalno nemaju šta da jedu, žive u nehumanim uslovima i onda, pošto nema sistematskog rešenja za takve situacije, onda ako ta deca imaju neke dobre komšije koje uspeju da tu njihovu tragičnu sudbinu nekako proguraju u medije, onda se angažuju svi znani i neznani da se takvoj deci pomogne i to svakako je dobro, ali nije dobro što to ne radi država, što to ne rade lokalne samouprave.

Država pribegava najlošijem rešenju, pogotovo kada su u pitanju deca čiji su roditelji živi, normalni, zdravi, pravi, ali u veoma teškoj materijalnoj situaciji. Država, dakle, pribegava najjednostavnijem za državu rešenju, a to je davanje dece hraniteljskim porodicama.

Hraniteljske porodice za svako dete koje uzmu na čuvanje dobijaju po 50.000 dinara mesečno. Nažalost, tu se odavno izgubio taj humani motiv, uglavnom se od toga pravi ozbiljan biznis.

Mi mislimo da to nikako nije dobro, da Porodični zakon mora da se menja, da se lokalne samouprave obavežu da na svojoj teritoriji snime stanje, da utvrde tačno koliko je takvih porodica, koliko je dece koji se sami izdržavaju, koji žive sa ostarelim i bolesnim bakama i dedama i da lokalne samouprave zbrinu takve porodice.

Ako bi se to radilo na taj način, onda bi svakako država bila rasterećena i ovo bi bilo jednostavnije, ovo bi bilo nešto što je moguće veoma brzo da se reši i da prestanemo da šaljemo SMS poruke i da čitamo u novinama koliko teško žive neka deca koja nisu kriva što im je život namestio takvu sudbinu.

Mi, takođe, predlažemo već više od godinu dana da se usvajanje naše dece može vršiti samo u državi Srbiji. Protiv smo usvajanja dece od strane stranih lica, zato što se od toga takođe pravi biznis, zato što još uvek imamo neraščišćene situacije i probleme sa sumnjama sa otetom decom još iz porodilišta i zato mislimo da sve ovo ukazuje da je neophodno da se Porodični zakon stavi na dnevni red, da ga dobro prečešljamo i da ga donesemo u interesu zaštite porodice. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 135 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.
Da li narodni poslanik Vjerica Radeta želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ugled Narodne skupštine je ozbiljno ugrožen i to naravno od strane skupštinske većine, jer skupštinska većina je ta koja jedino može da na to utiče. Ugled Narodne skupštine i dostojanstvo su ugroženi zato što ste dozvolili da se o ozbiljnim političkim, unutrašnjim političkim pitanjima, uslovima za održavanje izbora raspravlja van ove sale, zato što ste dozvolili da vam neka Tanja Fajon i kojekakvi istrošeni evropski činovnici kroje sudbinu, da vam naređuju šta treba da radite a šta ne treba da radite. Vi pet dana ili pet meseci pričate baš vas briga, nećete vi nikoga da slušate, vi znate šta treba da radite i kad vas malo više stisnu, zaboravite šta ste tvrdili i šta ste govorili.

Vi ste, takođe, svedoci i u raspravama se ovde često čuje da su neki poslanici preletači, da neki poslanici šetaju sa poslaničkim mandatom od jedne do druge poslaničke grupe i to jeste tačno i to jeste najnemoralnije što jedan narodni poslanik može da uradi. I mi od oktobra prošle godine vas ubeđujemo da se na dnevni red stave izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, da se u zakon vrati odredba iz Ustava Republike Srbije, koja kaže da je narodni poslanik slobodan da svoj mandat stavi na raspolaganje listi sa koje je izabran za narodnog poslanika.

Zaista ne vidimo šta je tu sporno, šta bi nekom od vas koji biste za ovo glasali moglo da smeta. Verujem da je svima stalo do toga da se zaštiti izborna volja građana, a ovo je jedan od načina da se upravo zaštiti izborna volja građana. Postoji mnogo načina, i na biračkom mestu i u predizbornoj kampanji itd. i mi o tome govorimo i govorićemo.

Ali, osnovni način da se vrati dostojanstvo Narodnoj skupštini jeste da se od sledećeg saziva Narodne skupštine, kada se utvrde poslaničke grupe, da to ostane do kraja saziva, da se ne prave svaki dan nove poslaničke grupe, da se ne šetaju poslanici sa mandatom ispod miške, pa ko više da. Ovo je valjda neverovatno da mi imamo narodne poslanike koji su u toku samo ovog skupštinskog mandata promenili četiri ili pet političkih stranaka.

Mi i dalje insistiramo na tome, nemojte da čekate da vam Tanja Fajon tako nešto naredi, neće, zato što je njoj i ostalima koji sa njom dolaze u interesu da u Srbiji ništa ne funkcioniše kako treba. Vi ste u zabludi ako mislite da je njima stalo da se politička situacija u zemlji uredi. Ne, nije.

Zato vam još jedanput kažemo i apelujemo, poslušajte predlog SRS. Ozbiljni smo, državotvorni i mi smo ti koji želimo dobro i državi Srbiji i koji želimo da vratimo dostojanstvo Narodnoj skupštini. Na tome radimo od kad smo u Narodnoj skupštini.

Još jedanput, molim vas, prihvatite ovaj naš predlog. U opštem je interesu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 135 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o radu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.

Da li narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović želi reč? (Ne.)

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine.

Da li narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović želi reč? (Da.)

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vlast u Srbiji kontinuirano od 2006. godine pokazuje nedopustivu indolentnost prema pitanju i položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Ove izmene zakona su u cilju pomoći svim Srbima koji žele da postanu državljani Republike Srbije, jer to im je omogućio Ustav iz 2006. godine, kao i Zakon o državljanstvu iz 2007. godine.

Da li ste se zapitali, gospodo narodni poslanici, a pogotovo vi iz SNS, koji ste zajedno sa Aleksandrom Vučićem na čelu obećavali Srbima iz Crne Gore da ćete da unapredite i omogućite im da dobiju državljanstvo, kako bi olakšali sebi život i eventualno da se spasu od progona Milove antisrpske vlasti, zašto to niste uradili i zašto ovo pitanje niste pokrenuli sa mrtve tačke već toliki niz godina?

Pre sto godina, tačnije odmah po završetku Prvog svetskog rata, po popisu iz 1919. godine, u Crnoj Gori, u srpskoj Crnoj Gori, se preko 90% njih izjašnjavalo da su pripadnici srpskog naroda. Danas je taj broj smanjen za dve trećine.

Upravo vi, koji ne činite ništa da im pomognete u takvoj situaciji ignorišete sve njihove apele za pomoć i njihove težnje da se povežu sa maticom Srbijom, činite sve da dodatno pomažete antisrpskoj Milovoj mafijaškoj vlasti da vrši asimilizaciju našeg naroda u Crnoj Gori. Mnogi od njih imaju velike probleme prilikom zapošljavanja, prilikom školovanja svoje dece zato što nisu u mogućnosti da brzo i efikasno, kako je to Zakon o državljanstvu Republike Srbije u prvom predlogu predvideo i kako ste se i vi zaklinjali upravo njima kada ste tražili njihove glasove, svih onih koji imaju pravo da glasaju ovde, da ćete rešiti da to mogu da dobiju veoma brzo i članovi njihovih porodica.

Zašto je to važno? Za Srbe iz Crne Gore je važno da mogu veoma brzo, dakle, najduže u roku od šest meseci, ako podnesu taj zahtev, a mnogi od njih su podneli i čekaju godinama, baš kao i Srbi iz Republike Srpske, da državljanstvom Republike Srbije se potpuno identifikuju sa svojom maticom Srbijom, jer oni to žele. Ako biste to uradili, ako biste prihvatili ovu izmenu zakona, ogroman broj njih koji nije podneo taj zahtev, podneo bi zahtev za državljanstvo i time bi i te kako bio ugrožen fantomski projekat Mila Đukanovića o stvaranju nekakve nove, dakle, veštačke nacije koja nikada u istoriji nije postojala, a pomogli biste našem narodu da ostvari svoja prava ovde u svojoj matičnoj zemlji.