Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

...

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije