81. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

27.02.2020.

Na sednici, održanoj 27. februara, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada, u načelu.

Članovi Odbora predložili su da Narodna skupština prihvati Predlog zakona u načelu.

Odbor je u nastavku sednice razmotrio Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je ukupno 38 amandmana, od kojih je jedan odborski. Pored odborskog amandmana, Vlada i Odbor prihvatili su još dva amandmana, podneta od strane narodnih poslanika Nikole Savića i Ružice Nikolić.

Odbor je na sednici razmatrao u pojedinostima i Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada, a na koji je podneto pet amandmana, od kojih je Odbor prihvatio dva amandmana koje su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici dr Aleksandar Martinović i Đorđe Komlenski.

Na sednici je razmotren i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je šest amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Kao poslednju tačku dnevnog reda, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada, u pojedinostima. Na Predlog zakona podneto je 86 amandmana, od kojih je šest odborskih, a pored njih prihvaćena su još dva amandmana.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Marijan Rističević, doc. dr Mihailo Jokić, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Žarko Mićin, dr Balint Pastor, Stanija Kompirović i Neđo Jovanović.

Prisutni članovi

...

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Stanija Kompirović

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 27.02.2020, 10:30