VIOLETA LUTOVAC

Nestranačka licnost

Rođena je 1986. godine. Doktorka medicine.
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:17

Osnovne informacije

Statistika

  • 9
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2019.

Hvala, predsedavajući.

Slažem se sa obrazloženjem, odnosno mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti i smatram da član 6. zakona mora da postoji u zakonu, jer je njime jasno propisano da Ministarstvo za rad zaduženo da agenciji izdaje dozvolu za rad. Takođe je ovim zakonom tačno regulisano koji su uslovi koje agencija treba da ispuni da bi dobila dozvolu za rad, kao i vremensko trajanje dozvole za rad agencije koje je pet godina. Takođe, mesec dana pre isteka važenja dozvole, agencija mora da podnese zahtev za obnavljanje iste.

Ono što je još jako važno jeste da ministarstvo vodi evidenciju o podacima koje sadrži agencija, odnosno apsolutno ima informaciju o svim zaposlenima preko agencije.

Smatram da se ovim zakonom zapravo utvrđuju uslovi za rad agencije koja obezbeđuje jednake uslove za rad i zaposlenima preko agencije koje ustupa poslodavcu korisniku, ali i neposredno zaposlenih kod poslodavca korisnika, čime će se svakako sprečiti nelojalna konkurencija, a što je najvažnije zaštitiće se svi zaposleni. Obzirom da je preko agencije 2% stanovništva angažovano, smatram da je stotinu hiljada zaposlenih na ovaj način i te kako zaštićeno i, ne samo stotinu hiljada zaposlenih u ovom trenutku, već i svi radnici koji će nekada zaključiti ugovor sa agencijom.

Takođe, usvajanjem ovog zakona sprečićemo zloupotrebu prava radnika, što smo imali prilike da vidimo, dok Zakon o agencijskom zapošljavanju nije bio predložen od strane Vlade, jer su im bila uskraćena prava i na korišćenje godišnjeg odmora, kao i pravo na odsustvo sa posla usled bolesti, kao i neka druga prava.

U ovome svemu vidim neophodnost donošenja Predloga zakona, jer ćemo regulisati rad agencija, obzirom da je do sada bila prisutna na tržištu rada dugi niz godina, a da njen plan rada nije bio regulisan, a ono što je najvažnije, usvajanjem ovog predloga zakona sprečićemo rad na crno i direktno uticati na porast broja zaposlenih, jer će radnici postati vidljivi. Zahvaljujem.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2019.

Poštovani predsedavajući, da ne bismo mislili šta bi bilo kad bi bilo zato i usvajamo ovaj Predlog zakona, o kome danas raspravljamo u pojedinostima i samo bih naglasila da je sadašnjim Predlogom zakona regulisana prekršajna odgovornost i da je u fokusu ovog Predloga zakona apsolutna zaštita prava svih radnika, kao što sam rekla, i onih radnika koji su sada potpisali ugovor sa agencijom na određeno ili na neodređeno, a ujedno je apsolutno zaštitila i sve druge radnike koji će možda biti u budućnosti angažovati preko agencije. Hvala.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

Hvala, predsedavajući.

Apsolutno se slažem sa mišljenjem Vlade povodom ovog amandmana i smatram da je neophodno usvajanje izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, obzirom na broj penzionera čiji će problem biti rešen. Znamo da u našoj zemlji 24% stanovništva su korisnici penzija i jasno je koliko je bitno donošenje, odnosno usvajanje ovog Predloga zakona. Usvajanjem Predloga zakona direktno će se poboljšati njihov ekonomski i socijalni položaj i ne samo korisnika penzija, već i njihovih porodica.

Ono što je cilj svakog penzijskog sistema, to je apsolutno jasno. Osnovni ciljevi su obezbeđivanje adekvatne penzije, naravno, što veći broj korisnika koji bi bio obuhvaćen i jedna finansijska održivost.

Takođe bih podsetila da je prosečna penzija u 2018. godini bila 51% prosečne zarade bez poreza i doprinosa, kao i to da je za 3,8% porasla u odnosu na 2017. godinu, što je svakako rezultat povećanja visine penzija za 5% iz decembra 2017. godine i prestanka umanjenja visina penzija u isplati od penzija za oktobar 2018. godine.

Podsetila bih da je Srbija po broju direktnih investicija postala lider u regionu i da su te investicije u odnosu na broj stanovnika porasle za 12 puta i da smo tri godine za redom predstavili suficit u budžetu, što nam je i omogućilo da odradimo rebalans i stvorimo uslove da povećamo plate i da povećamo penzije. Adekvatnom primenom ovih rezultata dali smo rezultat da budu penzije povećane, plate povećane, što će svakako doprineti jednom razvojnom budžetu u 2020. godini. Hvala.