VIOLETA LUTOVAC

Srpska napredna stranka

Rođena je 1986. godine. Doktorka medicine.
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:17

Osnovne informacije

Statistika

  • 19
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Devetnaesto vanredno zasedanje , 23.01.2020.

Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, na samom početku želim da naglasim da se predloženim izmenama ovog člana usklađuje primena Zakona o kulturi sa međunarodnim aktima, što je jako pohvalno, ali i sa obavezom usaglašavanja Zakona o kulturi, sa opštim strateškim opredeljenjima i u drugim oblastima, što je, po mom shvatanju, apsolutno neophodno, jer te oblasti pokazuju efekte u kulturi, i to pozitivne efekte ostvaruju na oblast kulture.

Rešenjem iz predloga ovog zakona naglašava se i održivost razvoja kulturne sredine. Smatram da pomenuti stav treba da postoji u ovom članu, jer sam mišljenja da je jako važno da jačamo kapacitet kulture i da nastojimo na postojanju jačanja veze između kulture i drugih oblasti, kao što je oblast obrazovanja, nauke, oblast turizma, kao i oblast gde je zastupljena omladina, jer je zaista neophodno integrisanje kulture, odnosno kulturnog razvoja socijalno-ekonomski razvoj, ali takođe i u politički razvoj društva.

Naš cilj, odnosno cilj Ministarstva kulture, a i Vlade Republike Srbije jeste stvaranje uslova za ostvarivanje opštih interesa u kulturi, kao i stvaranje uslova za kulturni razvoj i uslova za sprovođenje kulturne politike kao skupa mera i ciljeva koji će svakako podstaći razvoj kulture.

Naša zemlja je poznata po organizovanju različitih manifestacija i na centralnom i na lokalnom nivou i ove manifestacije zapravo ulaze i u domen ovih pomenutih oblasti. Tu vidim neraskidivu vezu između kulture, turizma, sporta, privrede, kao i razvoja kulturne sredine.

Odavde možemo svakako da zaključimo da je oblast kulture i usko povezana sa drugim oblastima i da ta veza samo pozitivno može uticati na celokupan razvoj kulture u našoj zemlji. Zahvaljujem.

Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, mi svakako treba da brinemo za budućnost naše dece i naših mladih, a dualno obrazovanje je upravo korak ka tome, jer ovim izmenama i dopunama mi ćemo rešiti mnoga pitanja koja će direktno uticati na kvalitet dualnog obrazovanja u našoj zemlji, jer će usvajanje ovakvog zakona doprineti i povećanju efikasnosti obrazovanja u našoj zemlji i povećan broj učesnika u obrazovanju, takođe u samo uključivanje sistema obrazovanja.Takođe će unaprediti sistem obrazovanja i vratiti poverenje mladih u institucije, što je jako važno.

Održavanje, a uz to i stalno unapređivanje sistema obrazovanja u našoj zemlji nije ni malo lak posao i potrebno je dosta truda, jer kada pogledamo da je 1.200.000 učesnika u sistemu obrazovanja, kada govorimo o mladima koji pohađaju bilo koji stepen obrazovanja, onda nam je jasno i koliko je potrebno napora uložiti da se ovaj sistem održi adekvatno i, s druge strane, da se unapredi.

Da bi nam dualno obrazovanje funkcionisalo na pravi način neophodno je i ulaganje u ekonomiju, a naša Vlada Republike Srbije svakako je dala veliki napor za stalno ulaganje u ekonomiju, jer svakako čini sve što je u mogućnosti da se popravi ekonomija u našoj zemlji.

Kao osnovni prioritet i osnovni cilj ove Vlade jeste i ulaganje u mlade i otvaranje mogućnosti za sve mlade da se obrazuju za poslove budućnosti, da uspeju da steknu nove veštine, a to je jedino moguće kroz dualno obrazovanje, odnosno učenje kroz rad.

Ako uzmemo u obzir da je 7.000 učenika uključeno u dualno obrazovanje i u preko stotinu škola da se dualno obrazovanje sprovodi, jasno nam je da rezultati dualnog obrazovanja u našoj zemlji već postoje i to je za svaku pohvalu, tako da moram da naglasim da je već nekoliko godina kako imamo vidljiv model dualnog obrazovanja i da je model dualnog obrazovanja prilagođen potrebama naše privrede, privrede u našoj zemlji, a ove izmene i dopune će svakako i uticati direktno na unapređenje saradnje i sistema obrazovanja, s jedne strane, i privrede, s druge strane, odnosno povezivanje nauke sa privredom. Zahvaljujem.

Devetnaesto vanredno zasedanje , 20.01.2020.

Hvala, uvaženi predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, ja na samom početku svog izlaganja prosto imam potrebu da vam se zahvalim, vama, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naravno Vladi Republike Srbije za sredstva koja ste opredelili, a sredstva su u visini od 450.000 evra, za dogradnju sprata na osnovnoj školi „Jovan Kursul“ u Varvarinu. Vi ste lično obišli radove, tamo smo se videli i zahvaljujem vas se na tome. Jer, znate kako, naš lokalni budžet nikada ne bi mogao sebi da priušti ovakvu investiciju, a onda vam je jasno zašto vam se prosto zahvaljujem ovom prilikom.

Svoje izlaganje danas ja ću usmeriti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, jer je dualno obrazovanje jako važno za sve mlade u našoj zemlji, za njihovu budućnost, a ujedno i za našu ekonomiju i razvoj naše privrede.

Osnovni razlog za donošenje ovakvih izmena i dopuna je svakako unapređenje saradnje između visokog obrazovanja, dualnog obrazovanja, celokupnog sistema obrazovanja sa privredom, a svakako će izmene i dopune direktno uticati na poboljšanje, odnosno unapređenje razvoja dualnog obrazovanja u našoj zemlji.

Neki osnovni razlozi zašto se pristupilo izmenama i dopunama predloženog Zakona o dualnom obrazovanja jeste i jasna definicija, odnosno razlika između praktične nastave i profesionalne prakse koje se definisane Zakonom o srednjem obrazovanju i učenju kroz rad koje je definisano Zakonom o dualnom obrazovanju, gde je jasno precizirano da se praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruju i u školi i kod poslodavca i kombinovano, naravno u skladu sa planom i programom nastave i učenja, a učenje kroz rad je omogućeno da se sprovodi jedino kod poslodavca i u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, i to 20-80 % od fonda časova stručnih predmeta.

Takođe, želim da pohvalim i što se proširio krug za poslodavce, kada je u pitanju pružanje dualnog obrazovanja i uključivanje državnih organa, pa ćemo ovim izmenama i dopunama uključiti u dualni sistem obrazovanja i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao poslodavce.

Takođe, ove izmene i dopune će dati mogućnost i upisa učenika po dualnom modelu i u predroku, pri čemu ćemo svakako staviti akcenat na prioritet upisa određenih dualnih profila, a sa druge strane ćemo kreirati dualne modele, uskladiti sa Uredbom o opasnim zanimanjima za decu, kao i podizanje nivoa bezbednosti učenika u procesu učenja kroz rad.

Takođe, ove izmene i dopune Predloga zakona će nam omogućiti da učeniku kome nije omogućeno učenje kroz rad u toku školovanja po dualnom modelu, da može svoje školovanje da nastavi u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Izmenama i dopunama koje su predložene, o kojima danas raspravljamo, zabranićemo učenje kroz dualno obrazovanje u noćnom vremenskom periodu, od 22 časa do šest sati, što je jako pohvalno. Smatram da je takođe jedna pohvalna stvar koju ove izmene i dopune nama omogućuju, a to je da je sada precizirani sastav Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca.

Dosadašnja primena ovog Zakona o dualnom obrazovanju je kod Privredne komore naišla na neke poteškoće u radu pri akreditaciji i licenciranju instruktora za učenje kroz rad, tako da će svakako ove izmene i dopune i direktno uticati na otklanjanje ovakvih poteškoća.

Morala bih neke cifre danas da istaknem i da naglasim da prema podacima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a iz septembra školske 2019./2020. godine, mi imamo ukupno 72 srednje stručne škole koje su ušle u model dualnog obrazovanja i one realizuju jedan ili više modela dualnog obrazovanja, a prema podacima o upisu učenika u srednje škole za istu školsku godinu, u prvi razred po dualnom modelu obrazovanja je čak 2600 učenika upisano. Kada pogledamo ukupno po svim razredima, oko 7000 učenika je uključeno u dualni model obrazovanja u 104 škole, na 37 dualnih obrazovnih profila.

Prema podacima Privredne komore Srbije, do sada je već 400 kompanija dobilo akreditaciju ili je u postupku akreditacije. Veoma je važno da u sam sistem dualnog obrazovanja bude uključeno i srednje obrazovanje, kao i uključenje univerziteta, a ove izmene i dopune će zasigurno doneti unapređenje sistema dualnog obrazovanja, jer samo zemlje koje imaju u svom sistemu obrazovanja ovakav sistem i uključenje dualnog obrazovanja, mogu da veruju i da misle na svoju budućnost.

Mi slobodno možemo reći da se ponosimo danas sa mladima koji su već ušli u sistem dualnog obrazovanja, jer su za sebe stvorili jednu odgovornost i ozbiljnost pristupanja radu i da su pored toga još za sebe obezbedili siguran posao, kao i primanja.

Osnovni cilj ove Vlade, a i Ministarstva prosvete je da stvorimo mogućnost za sve mlade ljude da se obrazuju za poslove budućnosti i da steknu nove veštine, jer sigurna sam da se svi ovde slažemo da se gotovo na svim vrstama posla mnogo više nauči u praksi, nego u učionici, odnosno u teoriji. Ovakvim zakonima ćemo svakako uspeti da vratimo poverenje mladih u institucije i još jednom pokazujemo da su mladi, odnosno njihovo obrazovanje prioritet ove Vlade, jer je svakako to budućnost Srbije. Hvala.