Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Jasmina Karanac

Datum početka rada: 08.07.2016.

Kontakt: 011/3026-563

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda i prava deteta;

- sprovođenja potvrđenih međunarodnih ugovora koji uređuju zaštitu ljudskih prava;

- ostvarivanja slobode veroispovesti;

- položaja crkava i verskih zajednica;

- ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji.

Odbor sarađuje sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta unapređivanja i postizanja ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova, sagledava stanje vođenja politike, izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, sa stanovišta poštovanja ravnopravnosti polova.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

*Član 52. poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Enis Imamović
Stranka demokratske akcije Sandžaka
Član
Nataša Mićić
Građanski savez Srbije
Liberalno demokratska partija
Zamenik

Marija Janjušević
Srpski pokret Dveri
Član
Srđan Nogo
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Milanka Jevtović Vukojičić
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Kostić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nikola Jolović
Srpska napredna stranka
Član
Nataša Jovanović SNS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Fatmir Hasani
Partija za demokratsko delovanje
Zamenik

Violeta Lutovac Đurđević
Srpska napredna stranka
Član
Borka Grubor
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljupka Mihajlovska
Stranka moderne Srbije
Član
Tatjana Macura
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljiljana Malušić
Srpska napredna stranka
Član
Snežana Petrović
Srpska narodna partija
Zamenik

Vesna Ivković
Socijalistička partija Srbije
Član
Danica Bukvić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Član
Tijana Davidovac
Srpska napredna stranka
Zamenik

Olivera Ognjanović
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Žarić Kovačević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Jasmina Karanac
Socijaldemokratska partija Srbije
Predsednik
Nataša Mihailović Vacić
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Olena Papuga
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Član
Nenad Čanak
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zamenik

Ružica Nikolić
Srpska radikalna stranka
Član
Ljiljana Mihajlović
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Marjana Maraš
Socijalistička partija Srbije
Član
Miletić Mihajlović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Milena Turk
Srpska napredna stranka
Član
Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Maja Videnović
Demokratska stranka
Zamenik predsednika
Tomislav Žigmanov
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 23.11.2016, 14:02