Druga sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

08.07.2016.

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na sednici održanoj 8. septembra, razmatrao je Predlog plana rada Odbora za 2016. godinu.

Predlog plana rada Odbora izložio je predsednik Odbora Meho Omerović koji je najavio nastavak prakse održavanja sednica Odbora van sedišta uz podršku misije OEBS-a. U planu je i ekspertska podrška u vidu seminara za članove Odbora u cilju upoznavanja sa evropskom praksom zaštite ljudskih prava. Planirana je aktivna saradnja sa drugim skupštinskim odborima kako bi se određene teme obradile na sveobuhvatniji način. Do kraja godine biće organizovano i javno slušanje na temu Sloboda mišljenja i izražavanja. Odbor će u narednom periodu razmatrati i mogućnost veće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u radu sudova i policije.
Pod tačkom razno Odbor je diskutovao o zahtevu Poslaničke grupe Dosta je bilo za izmenu mesta sedenja narodnih poslanika u sali Narodne skupštine tokom plenarnih zasedanja, posebno u slučaju narodne poslanice Ljupke Mihajlovske, kao osobe sa invaliditetom. Omerović je podsetio da je raspored sedenja u plenarnoj sali privremen, ali i da članovi Odbora nisu u mogućnosti da glasaju o upućenom zahtevu, jer je to pitanje u nadležnosti Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olena Papuga, Milena Turk, Stefana Miladinović, Nikola Jolović, Ljibuška Lakatoš, Marija Janjušević, Fatmir Hasani, Enis Imamović, Milanka Jevtović Vukojičić, Maja Videnović, Tatjana Macura, Olivera Ognjanović i Ljiljana Malušić.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović.

Prisutni članovi

...

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
...

Marija Janjušević

Srpski pokret Dveri
...

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Olivera Ognjanović

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 13:19