MILENA TURK

Srpska napredna stranka

Rođena je 1986. godine. Živi u Trsteniku.

Završila je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu. Po zanimanju je diplomirani hemičar.

U periodu 2011-12. radila je kao nastavnica hemije u OŠ “Živadin Apostolović” u Trsteniku. Dve godine je bila tehnolog u Prvoj Petroletci u Trsteniku.

Potpredsednica Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Trsteniku.

Predsednica je Foruma omladine Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Trsteniku.

Potpredsednica Foruma žena.

Tokom srednje škole i studija bila je dobitnica stipendije za Mlade talente koju dodeljuje opština Trstenik.

Za narodnu poslanicu izabrana je 2015. godine, a na tom mestu ostaje i nakon izbora održanim aprila 2016. godine.

Udata, sin Vukašin.
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:22

Osnovne informacije

Statistika

  • 80
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 2 meseca i 15 dana

Poštovana, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 2 godine i 25 dana i 3 sata

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 godine i 2 meseca i 26 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Dvadeset peta posebna sednica , 12.07.2019.

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi gospodine Sikimiću, dame i gospodo narodni poslanici, kada raspravljamo o Izveštaju o radu Agencije za borbu protiv korupcije i Izveštaju o sprovođenju Nacionalne strategije o borbi protiv korupcije, ono što na početku želim da istaknem je da u Srbiji postoji politička volja da se korupcija iskoreni i da je veoma razvijena svest o važnosti ove teme.

Jedan od zadataka koje je država dala svojim organima, Tužilaštvu, Policiji, službama bezbednosti je da se obračunaju sa korupcijom, da se korupcija iskoreni i veoma važna poruka da nema nedodirljivih i da će svi biti procesuirani ukoliko postupaju suprotno zakonu.

Dakle, bez obzira da li je neko zaposlen u državnim organima, da li je na pravosudnoj funkciji ili je možda politički funkcioner, neće biti zaštićenih i neće biti onih koji neće odgovarati pred zakonom ukoliko zakon prekrše.

Srbija je odlučna da nastavi sa izgradnjom i jačanjem institucija koja se bave prevencijom i borbom protiv korupcije i u tom smislu možemo govoriti i o novom zakonu koji je donesen, odnosno Zakon o sprečavanju korupcije, ali i o drugim propisima koji su usvojeni.

U tom smislu su i nalazi novog izveštaja grupe zemalja za sprečavanje korupcije Saveta Evrope, u tom smislu je izveštaj pozitivan i rezultat je kontinuiranih napora državnih organa na polju sprečavanja korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce. Ovaj Izveštaj je, takođe potvrda uspeha dosadašnjih aktivnosti, ali i jedan podsticaj i prostreh da se sa usvajanjem preporuka i dalje nastavi.

Podsećam da je u 13 preporuka koje je Srbija imala kao zadatak da ispuni, 10 preporuka delimično usvojeno. Kako se ove preporuke uglavnom odnose na ustavne amandmane, izvesno je da Savet Evrope nije mogao u potpunosti da učinjeni napredak na adekvatan način tretira i to iznese u svom izveštaju, ali sigurno je da je Srbija učinila napore da je napredak postignut i da je sve ovo zabeleženo kroz izveštaj GREKO.

Takođe, preostale preporuke koje su zabeležene u ovom izveštaju su takođe ispunjene zato što smo radili na usvajanju Zakona o lobiranju i stupanjem na snagu i ovog zakona i Zakona o sprečavanju korupcije. Mi smo učinili krupan korak na usvajanju ovih preporuka.

Usvajanjem Zakona o sprečavanju korupcije propisana je šira nadležnost i jača uloga Agencije, kao i njena veća samostalnost, veće su obaveze u smislu javnih funkcionera koji stupaju na svoje funkcije u smislu prijavljivanja imovine, ali isto tako i nadležnost Agencije koja će sada moći da ima uvid u bankovne račune i na taj način proveravati imovinu funkcionera bez saglasnosti.

Takođe, ono što se uvodi i što je veoma značajno i što do sada nije postojalo je postupanje na osnovu predstavki građana, dakle ukoliko dostavljeni dokazi ukazuju da nečije delovanje ima osnova za sumnju i izazivaju sumnju u postojanju korupcije, možete postupati po ovim predstavkama, kao i po službenoj dužnosti.

Kao što stoji u samom Izveštaju, očekuje se da će ovakve mere dovesti do toga da se promeni trend tog neradog prijavljivanja korupcije i da će se ojačati i poverenje građana u raznim institucijama i da ćemo na ovaj način, budući da smo siv na istom zadatku, znatno pospešiti rezultate i same Agencije.

Ono što je veoma značajno i što je pomenula i gospođa Aleksandra Tomić u svom izlaganju kao predsednica Odbora je to da Agencija, osim širih nadležnosti, da su njene nadležnosti praćene dodatnim finansijskim sredstvima koje su odobrena, dakle, veći budžet blizu 19.000.000 dinara, ali isto tako i odobrenim novim kadrovskim kapacitetima, ako se ne varam 49 novih radnih mesta je odobreno Agenciji za borbu protiv korupcije, što će u značajnoj meri povećati efikasnost Agencije.

Podsećam da je ovo i direktna potvrda rešenosti države u borbi protiv korupcije, jer se i na ovaj način ispunjavaju i preporuke koje zajedno sa Agencijom za borbu protiv korupcije razmatramo i nastojimo da ih ispunimo kako bismo bili efikasniji u ovoj borbi. Uloga Agencije je preventivna u društvu i cilj ovakvog postupanja je razotkrivanje slučajeva korupcije u skladu sa zakonom i ukazivanje na pojavu korupcije nadležnim organima.

Ono što još jednom ističem jeste da je važna saradnja i koordinacija svih relevantnih aktera i ono što je veoma važno i čime se bavio i Odbor na kome je razmatran Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije jeste da se sam rad Agencije usmeri na one koji novcem raspolažu, odnosno da se utvrdi da li je to postupanje u skladu sa zakonom, da li je raspolaganje novcem građana koji je poveren državnim organima, odnosno funkcionerima, da li se ova raspodela vrši na adekvatan način, u skladu sa zakonom i da se to prati, naravno, kroz razvijene mehanizme, praćenje imovine povezanih lica. Ono što je jako važno jeste da je ova borba sistemska i u ovim postupcima je svaki organ veoma važan, ali veoma važna karika je i tužilaštvo koje treba da obavi svoj deo posla. Dakle, svi smo na istom zadatku i važno je da obezbedimo sve uslove i dobru komunikaciju kako bismo bili efikasni.

Kada govorimo o ispunjavanju preporuka, ja bih navela jednu veoma važnu činjenicu, a to je da se Srbija ne nalazi na sivoj listi FATF-a, jer je Skupština ove Radne grupe ocenila da je Srbija ispunila sve uslove, i to znači da Srbija ispunjava i uslove vezano za otvaranje novih poglavlja u pregovaračkom procesu sa EU.

Srbija je, dakle, pokazala jasnu opredeljenost, jasnu političku volju na najvišem nivou kad je ispunjavanje akcionog plana u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u pitanju, i to je veoma značajno, jer Srbija jača mehanizme i u ovom domenu.

Činjenica je da su uloženi značajni napori, i to je i Radna grupa za finansijske mere u borbi protiv pranja novca jasno istakla i da su ovi napori u cilju ispunjavanja nedostataka u tehničkom i strateškom smislu i napredak Srbije naišli na izuzetne reakcije i na izuzetnu podršku. Ocena je, dakle, da postoji politička posvećenost i kapaciteti za nastavak sprovođenja reformi i za nas je ključno, kao zemlju, da nastavimo sa unapređivanjem ovih mehanizama.

Podsećam da je 12 zakona tokom ovog perioda stupilo na snagu, da su izrađeni novi propisi i drugi dokumenti i posebno smo ponosni na unapređenje zakonodavstva i povećan intenzitet nacionalne saradnje u ovoj oblasti.

Ova odluka FATF-a je izuzetno važna i za poslovanje i buduće investicije u Republici Srbije, budući da se na ovaj način jača poverenje investitora, ali i poverenje i bolja saradnja sa drugim zemljama, što je nama veoma važno.

Ono što je istaklo Ministarstvo unutrašnjih poslova, rezultati u ovoj oblasti se ogledaju u tome što je povećan broj lica koja su procesuirana, kada je u pitanju pranje novca i zaplena imovine u ovoj oblasti, što su takođe veoma značajni rezultati.

Ukoliko govorimo o borbi protiv korupcije, tokom prethodnog perioda usvojeni su i Zakon o sprečavanju korupcije i Zakon o lobiranju, ali isto tako u prethodnom periodu i Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o javnim nabavkama, što su takođe veoma važni koraci u ovom domenu.

Kada govorimo o rezultatima, zaista moram da istaknem ono što je strateški cilj i opredeljenje Vlade Republike Srbije, a kada je u pitanju digitalizacija, odnosno izgradnja sistema otvorenih podataka, što je jedan važan korak ka sprečavanju korupcije, jer se na ovaj način poveća konkurentnost i jača poverenje između građana, države i privrede. Zaista moram da napomenem da u ovih prethodnih nekoliko godina uvećan broj usluga koje građani mogu koristiti, građani i privreda mogu dobiti od državnih institucija, što je veoma značajno i veoma je važan korak, napominjem, za smanjenje korupcije.

Sigurno je da je za ekonomsku i političku stabilnost i ovaj segment odigrao ključnu ulogu, jer nam je veoma važno da pokrenemo, oživimo našu privredu i da pošaljemo poruku da je Srbija jedna bezbedna i povoljna destinacija za ulaganje.

Ukoliko se osvrnemo na deo Izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije koji se odnosi na sukob interesa, a nalazi govore da je povećan broj zahteva koji se odnose na davanje mišljenja funkcionera u odnosu na sukob interesa, dakle, povećan je broj zahteva, činjenica je da bi Agencija trebala da se pozabavi temom koja je pokrenuta pre nekoliko dana, odnosno svedoci smo da su tužilaštvo i policija pokrenuli zajedničku istragu povodom delovanja Dragana Đilasa i njegovih kompanija, zaposlenih u njegovim firmama, a tiče se trgovine sekundama RTS. Dakle, postoje osnovana sumnja da su Dragan Đilas i zaposleni u njegovim firmama suprotno zakonu trgovali sekundama na javnom medijskom servisu u određenim emisijama.

Dakle, biti državni službenik, biti gradonačelnik glavnog grada istovremeno, trgovati sekundama javnog medijskog servisa je jedan sukob interesa koji je neverovatno velikih razmera i mislim da bi svi relevantni organi trebali da se pozabave ovom temom.

Činjenica je da, kada je pokrenuta ova istraga, su usledili napadi, odnosno protivnapadi kao pokušaji da se promeni tema, da se skrene pažnja javnosti sa ove istrage. To je zapravo pokušaj da se izbegne i odgovor na pitanje kako je to Dragan Đilas, baveći se politikom, tako drastično uvećao svoju imovinu, budući da je izneo da je bogatstvo stekao u Češkoj, a svi izvodi iz poslovanja njegovih firmi govore da je prilikom ovog delovanja zaradio 74 hiljade evra, da bi svoje političke mandate završio sa sumom od 25 miliona evra. Dakle, kroz ove firme su prošle izuzetno velike sume novca i veoma je važno da se utvrdi, da građani dobiju prave informacije o tome kako se neko obogatio baveći se politikom.

Podsećam da je Dragan Đilas bio i direktor Narodne kancelarije predsednika Republike tadašnjeg, da je bio ministar za sprovođenje Nacionalnog investicionog plana, da je bio i gradonačelnik i da je završivši ovaj mandat, bar ono što je priznao u onom delu koji je izneo, završio kao bogat čovek, i to je samo jedan pokazatelj kako se odnosio prema srpskoj ekonomiji, prema interesima građana, budući da je u toj borbi za bolji život počeo od sebe i nekako se tu zadržao.

Dakle, sprovodi se jedna velika istraga policije i tužilaštva koja se odnosi na trgovinu sekundama na javnom medijskom servisu i o tim mahinacijama u ovoj oblasti je pisala u svojim izveštajima i Verica Barać. Istraga će pokazati da li su sumnje opravdane. Ukoliko se ispostavi da jesu, to će biti veoma velika korupcionaška afera koja će pokazati kako je ispumpavan novac građana Srbije.

Ono što je veoma važno, i to podvlačim, jeste da sve ove afere dobiju epilog, da se utvrdi da li je reč o sukobu interesa i da se utvrdi odakle Draganu Đilasu ovako velike sume novca, budući da je ta priča o stečenom bogatstvu i poslovanju u Češkoj izmišljena. Potrebno je da građani dobiju objašnjenje da li su ovi milioni stečeni možda otimanjem Pionirskog grada od dece ili rijaliti programima koje Dragan Đilas uveo u Srbiju ili možda od trgovine ovim sekundama. U svakom slučaju, važno je da saznamo istinu.

Sigurno je da će u istoriji biti upamćen kao čovek koji je najviše uvećao svoje bogatstvo i razumljivo je zašto građani više ne mogu imati poverenje u one koji su aktivno radili na urušavanju srpske ekonomije i cilj im je bio jedino da se postaraju o svojim interesima, svojim stanovima, svojim apartmanima, poput Vuka Jeremića koji se nakon afere u medijima više i ne pojavljuje, jer je u trenutku, kada se na referendumu Crna Gora odvajala, on jedino brinuo o apartmanima na Svetom Stefanu, a pri tom se grohotom smejući vulgarno i ismejavajući ljude koji su bili zabrinuti i nisu mogli da se pomire sa raspadom zajedničke države Srbije i Crne Gore.

Osim što se nisu bavili interesima ljudi, takođe su se paralelno bahatili. Ti ljudi danas pokušavaju da se vrate na vlast, dele građane na elitu, na obrazovane, na podobne i na onu drugu Srbiju, dakle, na neobrazovane, na inferiorne. Pokušavaju sebe da predstave kao vizionare, moraliste, poštene ljude, kao da svi mi ovde imamo amneziju i zaboravili smo da se za svakog od njih, za mandat svakog od ovih aktera vezuju afere, malverzacije i lično bogaćenje. Svedoci smo da ponižavaju građane, nazivajući ih pogrdnim imenima, neobrazovanim i krezubim, gradeći sebi alibi za već očekivan loš rezultat na izborima, jer su podršku građana davno izgubili i činjenica je da je neće moći ponovo zadobiti, a čega su i oni sami svesni.

Zato što su građani još 2012. godine rekli da žele stabilnu, sigurnu budućnost, da žele investicije, da žele nove puteve, nova ulaganja, nove fabrike i nova radna mesta i da nedvosmislenu podršku daju politici Aleksandra Vučića i politici SNS.

Dakle, svedoci smo da svakodnevno sa nipodaštavanjem i Dragan Đilas i njegova svita govore o onima koji odbijaju da glasaju za sopstvenu propast i da legitimitet daju onima koji su Srbiju opljačkali, ojadili i zatvorili radna mesta. Ono što oni najavljuju i jedino što nude je da će, ako se vrate na vlast, dakle, pozatvarati nepodobne medije, obračunati se sa svima, kontrolisati ih, to su im planovi da nastave sa ugrađivanjem u poslove, u upravne odbore i da nastave sa ličnim bogaćenjem.

Kada govorimo o delu Izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije koji se odnosi na finansiranje političkih stranaka, Agencija na ovaj način upoznaje javnost sa prikupljenim sredstvima i trošenjem sredstava političkih subjekata. Zaista moram da napomenem da je važno da se Agencija pozabavi i finansijskom stranom, dakle, funkcionisanja Demokratske stranke, obzirom da je Dragan Đilas otkupio dug DS prema Razvojnoj banci.

Dug je iznosio 49 miliona a on ga je otkupio za 38 miliona, u startu zaradivši i sada obzirom da je stečajni upravnik DS, on diriguje poslanicima i prosto im deli ukore, instrukcije kako da se ponašaju, pa je i onima koji smatraju i svesni su da im je dužnost da sede u sali i da zastupaju interese građana koji su ih ovde delegirali, njima je zabranjeno da učestvuju u radu Skupštine, zabranjeno je, kritikovani su ukoliko učestvuju u radu odbora, čak i u radu Ženske parlamentarne mreže, ali im je zato dozvoljeno da putuju u strane delegacije i mogu da gostuju po ambasadama.

Ono što je izuzetno važno i što još jednom ističem je da je u Srbiji razvijena svest o važnosti ove teme, ali i da postoji snažna politička volja i rešenost da se korupcija iskoreni, uz poštovanje demokratskih vrednosti, ljudskih prava i sloboda i vladavine prava. Borba protiv korupcije je borba za našu zdravu ekonomiju i veoma je važno insistirati na koordinaciji svih relevantnih institucija i aktera, insistirati na transparentnosti i odgovornosti.

Kako smo svi na zajedničkom zadatku, mi smo spremni kao Narodna skupština da pojačamo tu saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, u cilju uspešne borbe, jer smo rešeni da gradimo institucije, da ih učinimo jačim i spremnijim da odgovore na sve izazove i da insistiramo na tome da se posao obavlja propisno i kvalitetno. Građani, sa pravom, u tom smislu mogu očekivati bolje rezultate i mi ćemo kao Narodna skupština podržati zaključke odbora koji se odnose na Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 26.06.2019.

Hvala predsedavajući.

Uvažena gospođo Mihajlović, dame i gospodo narodni poslanici, Moravski koridor je projekat broj jedna za Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, ali je isto tako i projekat od vitalnog značaj za oko pola miliona ljudi koji žive na ovom potezu. Za sve stanovnike počev od Pojata, Ćićevca, Stalaća, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka ovo je izuzetno važan koridor jer će povezati koridore 10 i 11 i učiniti nas dostupnijim investitorima što je veoma važno u ovom trenutku. Za sve stanovnike koji žive na ovom potezu ovo je presudan trenutak jer je ovo naša prilika da se povežemo i razvijamo budući da se ovako važne saobraćajnice na ovaj način povezuju.

Ovaj koridor će biti dužine od 110 kilometara i ono što je veoma važno predviđa opremanje i uređenje dve industrijske zone što je za nas koji živimo na ovom potezu veoma značajno jer će nas učiniti konkurentnim i atraktivnijim za potencijalne domaće i strane investitore. Jedna industrijska zona je planirana između Varvarina i Ćićevca, druga je planirana između Trstenika i Vrnjačke Banje i to je ono što investitori očekuju kada se opredeljuju koju će opštinu izabrati za svoje ulaganje očekuju infrastrukturu, očekuju uređene industrijske zone.

Pored onoga što je Republika Srbija uradila u sprovođenju reformi na postizanju političke stabilnosti i finansijske konsolidacije ovo su veoma važni projekti koje moramo realizovati ukoliko želimo da modernizujemo da oživljavamo i pokrećemo našu privredu.

To nam je veoma važan cilj koji želimo da postignemo i za to ćemo se boriti da pokrenemo i oživimo potencijale koje već imamo, naše skladišne kapacitete, naše industrijske kapacitete. Isuviše vremena smo izgubili jer naši prethodnici nisu imali ni znanja, ni smelosti da ove uslove obezbede za svoje građane. Konkretno u Trsteniku, mi smo gotovo jednu deceniju imali ovaj problem, problem sa industrijskom zonom i tek je dolaskom SNS ova industrijska zona uređena.

Dakle, prepreka je bila jedan loš ugovor koji je bio pun manjkavosti, neprimenljiv i dolaskom SNS 2016. godine, kada smo preuzeli odgovornost na rukovođenju opštine mi smo zajedno sa Vladom Republike Srbije rešili ovaj problem. Ministarstvo privrede je opredelilo 40 miliona dinara za uređenje ove industrijske zone i mi se danas možemo pohvaliti da imamo uslove za grinfild investiciju sa priključcima.

Ono što je takođe veoma važno za građane opštine Trstenik, predsednik Aleksandar Vučić je u decembru prošle godine otvorio fabriku koja se bavi auto delovima. Ona danas upošljava 300 radnika, od planiranih hiljadu. Ovo je samo dakle, prvi korak i pokretanje naše privrede za koju želimo da oživi i da se razvija i očekujemo da kada ove industrijske zone budu uređene i pripremljene da imamo još mnogo više šanse da budemo atraktivniji i primamljiviji za investitore i da možemo da budemo konkurentni da učestvujemo u trci sa ostalim opštinama.

U ovom trenutku postoji politička volja, postoje rešenost, postoje sredstva i spremnost da se ovaj projekat realizuje do kraja. Nažalost, mnogi jesu gradili svoje političke kampanje na ovoj temi, svojatali ovaj projekat, otimali se o njega, ali činjenica da ništa konkretno nisu učinili, jer da jesu mi bismo danas imali mnogo bolje rezultate i u Trsteniku i u svim drugim opštinama. Činjenica je da nisu radili eksproprijaciju nijednog metra puta na ovom potezu i toliko samo ovo svedoči o njihovoj ozbiljnosti i spremnosti, ali i stručnosti da na ovom projektu rade.

To nije jedini projekta na kome su zatajili, gospođa ministarka je upoznata sa projektom izgradnje visećeg mosta u Trsteniku nakon poplava koje su nas zadesile. Mi smo, ponavljam, 2016. godine kada smo preuzeli odgovornost u Trsteniku bukvalno morali da krenemo od nule jer nijedan jedini dokument nije postojao, nijedan papir od koga bismo krenuli. Dakle, od obezbeđivanja lokacijske dozvole, izgradnje projekta, sve smo to uradili zajedno sa Ministarstvo građevine uz ogromnu podršku i izuzetnu saradnju. Tako da smo počevši od nule, sav teret bukvalno preuzeli i uspeli da realizujem ovaj veoma važan projekta za sve stanovnike naše opštine.

Tako se radi kada se ozbiljno pristupa projektima, posvećeno i predano i upravo je i ovaj zakon o kome danas raspravljamo, koji se tiče utvrđivanja javnog interesa kada je u pitanju izgradnja Moravskog koridora još jedna dokaz da posvećeno i predano se bavimo ovom temom, jer želimo da budem brzi i efikasni i želimo da ne gubimo vreme već da što pre realizujemo ovaj projekta. Želimo da spremni uđemo u njegovu realizaciju, da pripremimo sve preduslove, projektne dokumentacije, eksproprijacije, da se ovaj projekat realizuje u najkraćem mogućem roku.

Izgradnja Moravskog koridora nam otvara mogućnost da se poljoprivreda poveže sa drugim delatnostima, da se otvore nova tržišta u susednim zemljama i poveća spoljno trgovinska razmena, imajući u vidu već postojeću potražnju za poljoprivredno prehrambenim proizvodima, za proizvodima namenske industrije. Ono što je važno jeste da obezbedimo uslove za bolji plasman ovih proizvoda.

Cilj je svakako i uspostavljanje dugoročne strategije kada je u pitanju razvoj u skladu sa lokalnim i regionalnim kapacitetima i potencijalima i podsticanje daljeg razvoja naselja koji se nalaze na ovoj trasi. Unapređenje sistema transporta će svakako smanjiti troškove, dovešće do uštede u vremenu i očekujemo da dovede i do velikog razvoja privrede.

Još jedan aspekt prilikom izgradnje ovog koridora je činjenica da nakon poplava 2014. godine su se u značajnoj meri promenili propisi koji uređuju izgradnju infrastrukture. Dakle, sada su propisi strožiji i ovo je veoma značajno jer će se uporedo sa izgradnjom Moravskog koridora raditi na utvrđivanju obala, radiće se na regulaciji vodotokova, na regulaciji rečnog korita, ne samo Zapadne Morave već i svih pritoka koje su nam zapravo 2014. napravile najveću štetu i dovele do katastrofalnih posledica.

Dakle, novi Zakon o vodama propisuje rigoroznije uslove od onih koji su važili kada je urađena prva procena i jasno je zbog čega je cena iz tog razloga veća, radi se o bezbednosti i stanovništva i infrastrukture koja će pratiti izgradnju ovog projekta. Uz to je planirana i izgradnja moderne telekomunikacione mreže. Dakle, jedan sveobuhvatan i celovit pristup gde se zapravo u ovom projektu realizuju tri krupna projekta.

Naravno, pojedini poslanici opozicije koji danas nisu našli za shodno ni da se pojave u ovoj sali i da diskutuju na ovu temu, kritikuju one koji su zapravo zasukali rukave i krenuli u realizaciju projekata koji oni nisu bili kadri da završe. Oni dakle poručuju sa distance, šalju neke svoje kritike, međutim, ono što imam da im kažem da je ovo mesto gde se razgovara, ovo je mesto na koje su ih građani uputili da zastupaju njihove interes. Ono što bi građani trebali da znaju, da oni na posao ne dolaze ali nemaju problem sa tim da od Narodne skupštine prime platu, dakle krajnje licemerno i nedopustivo.

Nisu bili kadri ni te konferencije, koje su tako pompezno najavljivali da održavaju u nekom kontinuitetu, nikakav paralelni parlament ne postoji, vreme je verovatno letovanja, vuku atraktivne destinacije, ali ono što je važno je da oni i dalje slede Dragana Đilasa, koji je za jedna most utrošio 400 miliona evra, dakle, za samo jedan most, a Moravski koridor, koji nosi sa sobom 10 kilometara autoputa, uređenje Zapadne Morave, svih pritoka, uređenje industrijskih zona i telekomunikacione mreže, valjda previše skupo kada se to uporedi.

Naglašavam još jednom da je ovo strateški važno povezivanje jer je magistralni put koji prolazi kroz ove opštine opterećen, prolazi kroz naseljena mesta, prolazi pored škola, prolazi preko pružnih prelaza i izgradnjom ovog autoputa uštedeće se dakle i u vremenu i troškovima transporta, ali isto tako će se povećati bezbednost saobraćaja.

Ono što bih takođe još želela da istaknem je dobra saradnja naših lokalnih samouprava sa Ministarstvom građevine i to kažem u svetlu sastanka koji je nedavno održan u opštini Trstenik i koji je okupio sve predstavnike lokalnih samouprava na ovom sastanku.

Dakle, centralna tema jeste bila izgradnja Moravskog koridora, ali isto tako se razgovaralo o ključnim projektima u našim gradovima i opštinama, dakle, projekti koje realizujemo zajedno za Ministarstvom su više milionski, koji su veoma važni i tiču se i regionalnih puteva, ali rekonstrukcija dogradnje kanalizacione mreže, jedan izuzetno važan program koji je namenjen našim građanima kako bismo unapredili kvalitet života.

Ovom prilikom bih pomenula i nadovezala se na ono što je kolega Bojanić rekao u svom izlaganju, dakle, 28. juna je najavljeno otvaranje i aerodroma „Morava“ u Kraljevu, što je takođe veoma važno, obzirom na blizinu Moravskog koridora i na dostupnost te saobraćajnice.

Ovo je jedan vojno- civilni aerodrom koji ima potencijal i da se širi i da bude vodeći u ovom delu Evrope, kada je u pitanju kargo saobraćaj i za naše opštine na trasi Moravskog koridora veoma je značajno i to što će na ovom poslu biti angažovane domaće firme, što će imati priliku da se uposle i mi očekujemo da i nadamo se da će građevinske firme biti prosto sposobne da odgovore na sve zahteve i na sve izazove koje ovi veliki projekat nosi, ali je veoma važno što će domaće firme biti angažovane korišćeni domaći materijali.

Dakle, veoma zahtevan projekat, koji se sastoji zapravo od tri celine, koji će sa sobom nositi 76 mostova, koji znači izgradnju 110 kilometara autoputa, koji znači izgradnju moderne telekomunikacione mreže, ali ono što je veoma, veoma značajno uređenje korita Zapadne Morave i svih pritoka kako bi se obezbedilo bezbednost za sve stanovnike, ali i za infrastrukturu.

Ovaj zakon je garant brzine i efikasnosti i priprema svih preduslova i korak ka boljem povezivanju i razvoju.

Iz tog razloga, ja ću u danu za glasanje, sa zadovoljstvom podržati ovaj Predlog zakona. Hvala vam.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 06.03.2019.

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, na samom kraju rasprave želela bih još jednom da naglasim da će poslanička grupa SNS podržati predloge zakona koji su na današnjem dnevnom redu, kao i da dajemo punu podršku daljoj modernizaciji države, daljem razvoju privrede i daljem razvoju i unapređenju svih resursa kojim naša država raspolaže.

Zahvaljujući jednom ozbiljnom i odgovornom odnosu Aleksandra Vučića i SNS, naša zemlja je u proteklom periodu uspela da stabilizuje svoje finansije. Zahvaljujući reformama i uštedama koje su sprovedene, mi danas možemo da se pohvalimo da naš budžet već četvrtu godinu za redom beleži suficit i sada smo u poziciji da zauzmemo jedan sasvim drugačiji odnos prema svojim potencijalima kojima raspolažemo. Jedan zaista ozbiljan i odgovoran odnos, jedan dugoročni plan koji će se pozitivno odraziti na našu privredu i na kvalitet života svih naših građana.

Srbija više nema vremena za gubljenje, mi moramo da uhvatimo korak sa svetom i da nadoknadimo izgubljeno vreme, jer smo suviše izgubili zahvaljujući našim političkim prethodnicima koji su samo zatvarali radna mesta, samo devastirali i urušavali, svojom nebrigom doveli do toga da se zemlja nađe pred bankrotom. Mi se ponosimo našim odnosom prema našim potencijalima, mi se ponosimo našim odnosom prema našoj budućnosti i podrška građana politici SNS nedvosmisleno pokazuje da smo na dobrom putu. Perspektiva koja se otvara kroz investicije i otvaranje novih radnih mesta je strategija Vlade Republike Srbije i rezultat je jednog napornog i posvećenog rada i Aleksandra Vučića i SNS.

Ozbiljan odnos države se ogleda i kroz dugoročne planove, kroz podsticaje koji se ostvaruju i kroz Ministarstvo poljoprivrede i kroz sva druga ministarstva. Podsećam da su naši poljoprivredni proizvođači tokom 2018. godine mogli da konkurišu za sredstva, odnosno za povraćaj novca za nabavku traktora, mehanizacije i opreme u iznosu od 50 do 70% i da je za ovu godinu taj fond povećan na 70 miliona evra.

Takođe je dogovoren izvoz goveđeg mesa u Tursku bez carina i ona kvota koja je dogovorena od 5.000 tona nadmašena je i novi pregovori su u decembru takvi da se ovaj iznos povećava i mi očekujemo da samo u ovoj oblasti Srbija zabeleži rast od 25 miliona na 35 miliona evra. Izvoz pšenice u Egipat je takođe dogovoren, to je jedan ozbiljan odnos države prema širenju tržišta i prema obezbeđivanju plasmana za sve naše poljoprivredne proizvođače. U toku su pregovori da se ovakav izvoz dogovori i za kukuruz, za suncokret, za goveđe meso, dakle, želimo da razmišljamo odgovorno i da obezbedimo budućnost za našu poljoprivredu.

Podsećam da je 2018. godina bila godina u kojoj referentna nacionalna laboratorija za ispitivanje mleka ustanovljena kako bi se kontrolisao kvalitet, higijenska ispravnost mleka, ustanovile cene, ali isto tako pomoglo u selekciji stoke. Treba napomenuti da je Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo i subvencije za gorivo za naše poljoprivredne proizvođače koje se na veoma jednostavan način ostvaruju i veoma brzo isplaćuju našim proizvođačima.

Država ima ozbiljan odnos prema ulaganju u poljoprivredu kroz ulaganje u sisteme za navodnjavanje, kroz ulaganje u elektrifikaciju polja, kako bi naša poljoprivreda bila otpornija na klimatske promene i isto tako u narednim danima prvih 28 protivgradnih automatskih stanica biće aktivirano, od planiranih 99, sistema. Ono što nam je neophodno i na šta će u narednom periodu biti stavljen akcenat je prerada poljoprivrednih proizvoda, kako bi dostigli što višu cenu. Dakle, jedan odgovoran, ozbiljan pristup, jedan dugoročni plan koji se ogleda u svim oblastima.

Takođe smo uspeli, zahvaljujući ovakvoj politici, da ostvarimo značajne rezultate i pomake u turizmu, najpre ulažući u naše potencijale koji su godinama bili urušavani i devastirani. Mi sada ulažemo u sve one atraktivne destinacije koje turiste privlače, ulažemo u izgradnju motela, u naše banje, u planinske centre, ulažemo u sportske sadržaje kako bi privukli što veći broj turista, a ispostavilo se da je i strategija Vlade Republike Srbije koja se odnosi na dodeljivanje vaučera takođe dala značajne rezultate i naš turistički potencijal se ostvaruje i iz godine u godinu beleži porast i od toga se i u naš budžet slivaju značajna sredstva. Podvlačim još jednom, to je jednog odgovornog i posvećenog rada, postavljanja prioriteta, ušteda koje su ostvarene i dobrog raspoređivanja planova.

Na kraju ove rasprave, u danu za glasanje poslanička grupa SNS daće apsolutnu podršku zakonima koji su na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem se.

Imovinska karta

(Trstenik, 08.08.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika mesečno 96166.00 RSD 03.06.2016 -