Treća sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

09.09.2016.

Odbor za ljudska i manjinska prava održao je Treću sednicu 9. septembra, zajedno sa Odborom za evropske integracije, na kojoj su razmatrani položaj i prava LGBT osoba u Republici Srbiji.

Na početku sednice predsednica Odbora za evropske integracije Marinika Tepić istakla je da idući u susret održavanju Parade ponosa, ali i radu na otvorenim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, bilo je potrebno da se ova tema razmotri na odborima Narodne skupštine.Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović podsetio je da su ovaj Odbor i Odbor za evropske integracije u prethodne dve godine imali više zajedničkih sednica, ali i konkretnih aktivnosti usmerenih na poboljšanje položaja i prava najosetljivijih grupacija, kao i da je danas prilika da se vidi koliko je do sada urađeno. On je podsetio da je u planu rada Odbora za naredni period sprovođenje aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje prava najugroženijih grupa u društvu, a septembra ove godine može se reći da promene postoje, međutim one nisu dovoljne da bi se pripadnici ove zajednice osećali ravnopravno i da bi ostvarili svoja Ustavom zagarantovana prava, dodao je Omerović. Njihovi problemi su postali vidljiviji, kao i njihovo pravo na okupljanje, rekao je Omerović i izrazio nadu da će Parada ponosa proteći mirno. On je ocenio da je saradnja LGBT populacije sa Narodnom skupštinom, ali i drugim državnim organima i institucijama dobra, kao i da danas postoji i politička podrška pravima ove populacije.
Jasna Plavšić, rukovodilac Grupe za antidiskriminacionu politiku u Kancelariji za ljudska i manjinska prava predstavila je aktivnosti Kancelarije koje treba da doprinesu poboljšanju položaja LGBT osoba. Ona je ocenila da se Republika Srbija posvećeno bavila poštovanjem ljudskih prava i da možemo biti zadovoljni uspostavljanjem mehanizama za poštovanje ljudskih prava u zemlji. Ona je dodala i da je tema poštovanja prva LGBT osoba prisutna u javnosti, kao što je prisutna i diskriminacija osoba prema rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji. Ono što je Kancelarija uradila, a što je ocenjeno kao najvažnije, jeste uspostavljanje dva mehanizma za praćenje stanja ljudskih prava i za prevenciju diskriminacije.

Aleksandar Vasilijević, pomoćnik načelnika Uprave policije ispred Ministarstva unutrašnjih poslova predstavio je aktivnosti Policije na ostvarivanju prava svih građana. On je ocenio zadovoljavajućim nivo ostvarenosti zaštite ljudskih prava LGBT populacije, kao i da je MUP posvećen potpunom ostvarivanju prava svih građana, a da Policija pruža svim građanima potpunu zaštitu. On je ukratko predstavio aktivnosti Policije po ovom pitanju i njenu strategiju u zajednici.

U raspravi koja je usledila članovi dva odbora složili su se da je na unapređenju položaja i prava LGBT osoba dosta urađeno u prethodnom periodu, ali da je potrebno unaprediti ostvarivanje njihovih prava u praksi. Govorilo se o eventualnom uvođenju posebnih prava za posebne grupe i efekte koje to može da ima na ostvarivanje ljudskih prava drugih grupa u društvu, o opštoj borbi protiv diskriminacije, poklanjanju pažnje ovom problemu još u obrazovnom sistemu, istopolnim brakovima, pravu na usvajanje dece, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, radu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, o implementaciji već usvojenog zakonodavnog okvira, i drugo.

Predstavnici LGBT populacije govorili su o konkretnim problemima sa kojima se suočavaju, o diskriminaciji i nasilju, i pozvali članove odbora Narodne skupštine da se podsete da se neki ljudi pored njih svakog dana suočavaju sa obim problemima i da im to bude motiv za rad. Takođe, pozdravljen je rad ovih odbora i praksa saradnje sa organizacijama LGBT populacije, kao i rad policije, što nije slučaj sa svim institucijama sistema.

Skupu su prisustvovali predstavnici više ministarstava, institucije Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, UNDP-a, Delegacije EU u Srbiji, Inicijative mladih za ljudska prava, Asocijacije Duga, Kvirija centra, Insituta za socijalne nauke, Gej lezbijskog info centra, Gej strejt alijanse, Grupe za podršku mladim LGBT osobama „Izađi“ iz Novog Sada, Udruženja građana Egal, Da se zna, Parade ponosa, Saveza za jednaka prava LGBTI osoba Zapadnog Balkana i Turske, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kao i šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević.

Nakon rasprave o jedinoj tački dnevnog reda članovi Odbora su jednoglasno usvojili Zaključak koji možete pročitati ovde.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nikola Jolović, Nataša St. Jovanović, Milanka Jevtović Vukojičić, Ljibuška Lakatoš, Ivana Nikolić, Ljiljana Malušić, Olivera Ognjanović, Tatjana Macura, Meho Omerović, Olena Papuga, Marija Janjušević, Fatmir Hasani i Stefana Miladinović.

Prisutni članovi

...

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Nikola Jolović

Srpska napredna stranka
...

Nataša Jovanović SNS

Srpska napredna stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Ognjanović

Srpska napredna stranka
...

Tatjana Macura

Stranka moderne Srbije
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Marija Janjušević

Srpski pokret Dveri
...

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 13:22