DALIBOR RADIČEVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen 15.01.1976. godine.

Po struci je diplomirani inženjer mašinstva.

Obavlja funkciju direktora Javnog preduzeća JNIRTVP “Reč radnika” u Aleksincu od avgusta 2012. godine, a obavlja i funkciju direktora RTV Alt.

Za narodnog poslanika izabran je na izborima 2014. godine, a mandat mu je potvrđen i nakon izbora 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 47
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 10 meseci i 17 dana i 23 sata

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 1 godina i 8 meseci i 25 dana

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 1 godina i 10 meseci i 27 dana

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Četrnaesto vanredno zasedanje , 16.07.2019.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, svi smo svedoci ubrzanog razvoja tehnologija, informacionog društva. Ono što je pre deset ili dvadeset godina bilo bauk za većinu naših građana, danas je postalo deo svakodnevnih aktivnosti. Razvoj informacionog društva je nametnuo i neka nova pravila, zato mi danas, između ostalog, razmatramo i Predlog zakona o trgovini, kao i Predlog izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini.

Ubrzani razvoj elektronske trgovine u našoj zemlji, kao i modernizacija maloprodajnog sektora uslovile su da i Zakon o trgovini mora da pretrpi značajne izmene i da se prilagodi novom načinu trgovine i poslovanja. Na ovaj način mi nastavljamo prilagođavanje naših zakonskih okvira, u trgovini se direktivom EU o elektronskoj trgovini.

Na potrebu za izmene i dopune postojećih zakonskih rešenja uticao je i ubrzani rast elektronske trgovine, E trgovina je u prošloj godini dostigla promet od 317 miliona dolara, a prognoze su da će ove godine prebaciti 350 miliona dolara. O tome koliki značaj ima sektor trgovine govori podatak da ovaj sektor upošljava oko 20% od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji a udeo koji ima trgovina u BDP je oko 10%.

Pred nama su dobra zakonska rešenja, osvrnuću se u obraćanju samo na par stavki koje su mi privukle pažnju. Jedna od bitnih novina u Zakonu o elektronskoj trgovini je ta što se uvodi mehanizam uklanjanja nedopuštenih i nezakonitih sadržaja sa interneta. Ovo konkretno znači da će nadležni organi imati mogućnost da izdaju akt kojim se nalaže pružaocu usluga informacionog društva, tj. vlasnicima internet sajtova da uklone neprimereni sadržaj pod pretnjom da će biti prekršajno sankcionisani. Na ovaj način se uvodi reč u ovoj oblasti, a i štite se korisnici interneta, pogotovo deca od raznoraznih opasnosti. Unapređenje i razvoj e-trgovine uslovio je da se uvede institut prikrivene trgovine, tj. kupovine kojom se daje ovlašćenje inspektoru da u slučaju osnovane sumnje da je trgovina ne registrovana, da obavi kupovinu radi pribavljanja dokaza radi daljeg postupanja. Ova odredba direktno utiče na smanjenje sive ekonomije i vraćanje trgovine u legalne tokove.

Ono što me posebno raduje u novom zakonskom rešenju je odredba da će se urediti oblast slanja komercijalnih poruka u vidu SMS i e-mejl poruka. Ovakav vid promovisanja roba i usluga će biti moguć samo uz prethodni pristanak potrošača kome je takva poruka i namenjena.

Imajući u vidu da su predložena zakonska rešenja dobra i kvalitetna i da unapređuju sektor trgovine, kao i da se usklađuju sa savremenim trendovima u društvu, u danu za glasanje imaće moju podršku. Hvala.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Moje mišljenje je da se svi slažemo o potrebi da postoji služba koja će primarno da bavi komunalnim redom, odnosno da se bavi sprovođenjem zakona o očuvanju komunalnog reda.

Svi smo bili u situaciji da nas iritiraju nepropisno parkirani automobili ili čak mogu reći i bahato parkirani, da od njih ne možemo da se krećemo trotoarom, da nam ugrožavaju bezbednost time što ih obilazimo i krećemo se ulicom, a činjenica je da saobraćajna policija ne može da postigne da sankcioniše ovakvo ponašanje.

Svakog od nas nerviraju divlje deponije koje često vidimo, a neretko i sami učestvujemo i njihovom formiranju. Cilj komunalne milicije nije kažnjavanje, mada je ponekad i to neophodno, cilj je da utiču na svest građana da svojim delovanjem ne zagađuju životnu sredinu, kao i da ne ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Cilj komunalne milicije je da spreči divljanje po ulicama gradova, čuvanje saobraćajnih znakova i rušenje ograda na gradilištima, preglasnu muziku u kafićima i još mnogo toga. Sve ovo se sprečava time što neodgovorni pojedinci drugačije reaguju ukoliko znaju da sa ovim ponašanjem mogu da dovedu do toga da budu i novčano kažnjeni. Čini mi se da je ta kazna najdelotvornija i da najbolje preventivno deluje.

U ovom Predlogu zakona o komunalnoj miliciji pažljivo su me privukle pojedine odredbe zakona o kojima ću danas pričati. Potrebno je napomenuti da je dobro što je ukinuta odredba iz starog zakona gde se broj komunalnih milicajaca ograničava na jednog milicajca na pet hiljada stanovnika. Pozitivno ocenjujem i odredbu zakona o mogućnosti obrazovanja zajedničke službe komunalne milicije od strane jedinice lokalne samouprave, što je posebno bitno za male lokalne samouprave.

Kada govorimo o ovoj temi, ne mogu, a da ne pomenem da pojedine lokalne samouprave neće biti u mogućnost da formiraju komunalnu miliciju zbog Zakona o maksimalnom broju upošljenih, ne zato što su ove lokalne samouprave neodgovorne, već zato što realno imaju potrebe za većim brojem radnika. Uzmimo za primer moj Aleksinac, broj upošljenih ne prelazi maksimalni broj, ali zbog velike teritorije realno imamo potrebu za većim brojem radnika.

Komunalno preduzeće, komunalne usluge ovog trenutka imaju potrebu za angažovanjem dodatnog broja radnika kako bi pokrili celu teritoriju opštine, organizovanjem, iznošenjem smeća za šta su se stekli svi tehnički uslovi u vidu kontejnera i mehanizacije. Slična je situacija i sa vodovodom, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da svi seoski vodovodi treba da pređu u njihovu nadležnost. Dečija ustanova Lane, ima potrebu za novim upošljenjem. Broj prijavljene dece na čekanju je preko 300. Postoje tehnički uslovi da se ovog trenutka otvore pet novih grupa, ali je odluka o maksimalnom broju upošljenih kaže drugačije.

Sve ovo su razlozi koji će mnoge lokalne samouprave da uspore u formiranju komunalne milicije, a postoji potreba da imaju i ovakve službe.

Što se samog Zakona o komunalnoj miliciji tiče, moram da pohvalim i nov sistem selekcije, odnosno odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionera, a posebno da pohvalim odredbu da svaki kandidat mora da prođe bezbednosnu proveru pre dobijanja zvanja komunalni milicajac. Na ovaj način smanjiće se mogućnost da nedostojna lica dobiju uniformu komunalne milicije i da sprovode odredbe Zakona o komunalnoj miliciji, što će dovesti do stvaranja poverenja od strane građana u pripadnike komunalne milicije.

Kada analiziram celokupan Zakon o komunalnoj miliciji, dolazim do zaključka da pred nama imamo kvalitetan Predlog zakona i u danu za glasanje glasaću da se ovaj Predlog zakona usvoji. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

Zahvaljujem, predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 4. definisano je da je Centralni registar osnovan sa ciljem da uspostavi i vodi jedinstvenu bazu obaveznog socijalnog osiguranja, jedinstvenu bazu koja će objediniti sve baze podatka, da ih sinhronizuje i da svakog trenutka imamo tačne podatke o uplatama koje imaju obavezujući karakter.

Na osnovu te jedinstvene baze, svako od nas će imati mogućnost da proveri da li se obaveze uredno realizuju, a takođe će svi građani imati mogućnost da ukažu i na nepravilnosti, kako bi se otklonile.

Amandmanom koji sam podneo na Predlog zakona, pokušavam još jednom da ukažem na važnost postojanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i na uticaj koji ima na sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, koji se ogleda u jačanju privrednih resursa.

Da bi se privreda u Srbiji uspešno razvijala, nije potrebno samo otvarati nove fabrike i nova radna mesta, potrebno je omogućiti privredi i građanima i dobre puteve, a o toj temi možemo sa ponosom da pričamo.

Putna mreža se u Srbiji intenzivno gradi. Primera za to ima na sve strane, ali dovoljno je pogledati velelepnu građevinu na Koridoru 10, koji se ubrzano gradi, i ne samo da se gradi već se radovi privode kraju.

Sa zadovoljstvom ću prihvatiti sve predložene zakone u danu za glasanje, a pozivam i kolege da to učine. Hvala.

Imovinska karta

(Aleksinac, 06.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95617.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95617.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 28.02.2017, 14:30