MILOVAN KRIVOKAPIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen 1949. godine. Živi u Kosovskoj Mitrovici.

Po zanimanju je lekar. Direktor je Zavoda za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Osnovne informacije

Statistika

  • 69
  • 0
  • 3 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pitanje udruženja u vezi uzgoja životinja isključivo radi proizvodnje krzna

čeka se odgovor 1 godina i 11 dana i 11 sati

Poštovani, Pišem Vam u ime udruženja Sloboda za životinje, a povodom pitanja zakonske zabrane uzgoja životinja isključivo radi krzna koje je trenutno aktuelno u našoj zemlji. Zanima me kakav je Vaš stav po pitanju uzgoja životinja isključivo radi krzna u Srbiji i kako biste glasali ukolik...

Pismo poslanicima - pitanja za vladu

čeka se odgovor 1 godina i 10 meseci i 21 dan

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 godine i 22 dana i 20 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Šesnaesto vanredno zasedanje , 09.09.2019.

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, danas ću diskutovati o Predlogu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Dosta toga je danas rečeno, o razlozima donošenja ovog zakona, kao i o njegovim pozitivnim stranama, tako da ću se ja potruditi da budem što kraći.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, odnosno vi gospodine Šarčeviću, kao ministar dotičnog resora, u okviru svojih kompletnih aktivnosti pristupili ste krajnje ozbiljno reformi sistema obrazovanja, posebno sa aspekta da isto odgovara potrebama tržišta rada. Tako je Narodna skupština 2017. godine donela Zakon o dualnom obrazovanju i na taj način omogućila ostvarivanje dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju.

Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih zemalja, ustanovljena je potreba da se i u domaćem sistemu visokog obrazovanja omogući organizovanje dualnog modela studija. Reč je o modelu koji bi mogao da se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje, a zainteresovane su da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje, kroz rad u kompanijama, tako da taj rad bude vrednovan putem školarina, stipendija ili na neki drugi način.

Analizirajući problem iz prakse i uvažavajući iste, možemo videti da su u novom zakonu nađena adekvatna rešenja koja će na najbolji način doprineti unapređenju funkcionisanja visokoškolskih ustanova i sistema visokog obrazovanja. Problem koji je identifikovan u brojnim stručnim analizama u prethodnom periodu je odsustvo veze između tržišta rada i obrazovnog sistema i zbog toga se javila potreba za izradom novog zakona koji bi doveo do unapređenja u smislu povećanja relavantnosti visokog obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada.

Znanje i odgovarajuće veštine su osnovni preduslov za stvaranje kvalitetnog društva, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede. Ovaj zakon stvara preduslov za neprekidnu institucionalnu vezu između obrazovnog sistema, akademske zajednice, poslovne zajednice i institucija koje se bave praćenjem trendova na tržištu rada, kao i drugih institucija izvršne vlasti. Moram da naglasim da će implementacija dualnog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

Dakle, dualni model studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija, jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra, a tu studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. Pored navedenog, tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci ostvaruju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalno zaposlenih.

Naime, osnovni cilj dualnog obrazovanja je zapravo premošćavanje jaza između teorijskih i praktično stečenih znanja. Upravo usvajanjem ovog zakona daje se pravni okvir koji je dovoljno uopšten i koji se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje i koje su zainteresovane da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje, kroz rad u kompanijama i da taj rad bude vrednovan kroz plaćanje naknada, plaćanje školarina, stipendija ili na neki drugi način.

Praksa u državama koje imaju razvijen dualni model studija, kao i u onima koje su ga uvele pre nekoliko godina pokazala je da postoji značajno interesovanje i uvažavanje ovog modela od strane privrede, čime se pokazala njegova prednost u odnosu na tradicionalni način studiranja. Naravno, dualni model nije u jednakoj meri primenjiv na sva naučna polja i oblasti, ali se odlično pokazao u tehničko-tehnološkim i medicinskim naukama.

Dualni model studija nije obavezan i visokoškolske ustanove treba da uđu u njegovu realizaciju tek onda kada su obezbedile saradnju sa pouzdanim motivisanim poslodavcima.

Sagledavajući sve činjenice, SNS će glasati za usvajanje ovog zakona. Hvala.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, danas bih kratko rekao, već su kolege dosta rekle, o Predlogu zakona o komunalnoj policiji.

Da bi se efikasno upravljalo državom neophodno je postojanje institucionalnih kapaciteta sa ustanovljenim procedurama i odnosima između nadležnih subjekata i upravu zbog toga donosimo zakone i izmene i dopune zakona gde su definišu savremena rešenja, i na taj način Srbija pokazuje opredeljenje da se približi najrazvijenim državama u svakom pogledu.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije su svakodnevno usmereni na preduzimanje aktivnosti za rešavanje svih problema, a donošenje zakonskih okvira je svakako prva u nizu aktivnosti kojim se rešava eventualni problem. Potpuno odgovorno i planski na najvišim nivoima društvene i političke svesti, prihvatajući u potpunosti stav da su komunalni problemi vrlo značajni problem i sferi društvenog, zdravstvenog i ekonomskog života građana.

Trend porasta broja komunalnih prekršaja može se smanjiti i preduprediti samo dobro organizovanim radom i sprovođenjem dobro osmišljenih i koordiniranih mera što mi upravo i svakodnevno radimo. Osnovni razlog za donošenje zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, pa bi upravo na taj način ona mogla da bude efikasnije u uvođenju komunalnog reda, a građani bi bili zaštićeni od bahatosti pojedinaca, bez obzira da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća i ostalom.

Dakle, zadatak komunalnih milicionara je da brinu o svakom najsitnijem komunalnom problemu kako bi naši građani bili zadovoljni. Pored promene naziva iz policija u milicija zašto postoji razlog ovim zakonom je definisan i povećan broj komunalnih milicajaca koji će moći da obavljaju svoje poslove i zadatke u civilnoj uniformi, naravno po pisanom nalogu načelnika, a uvećava im se i broj nadležnosti i ovlašćenja.

O tome ne bih, jer su kolege dosta rekli. Zato ću još samo reći, da izrađujući ovaj zakon svakako da su se imalo u vidu druga uporedna iskustva i slobodno se može konstatovati da uvođenje komunalne milicije u opštinama koje se predviđa ovim zakonom prate savremene tendencije, koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i jačanju njihovog partnerstva sa policijom. Zakonom se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Zato će SNS u danu za glasanje glasati za njegovo donošenje. Hvala.

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2019.

Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, mogu da kažem da od donošenja Zakona o glavnom gradu 2007. godine je proteklo dovoljno vremena da su se stekli brojni razlozi da se izvrši izmena i dopuna istog, kako bi se između ostalog određeni koncepti dodatno definisali, unapredili, odnosno popravili i predvidela nova rešenja. Tačnije kako bi se uskladile odredbe ovog zakona sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije ozbiljno vode državu i ozbiljno razmišljaju o budućnosti naše zemlje i upravo zbog toga uvidela se potreba da se u ovoj oblasti uspostave neophodni, pravni i ekonomski mehanizmi, kako bi se između ostalog privukle privatne investicije koje podrazumevaju izgradnju objekata, što će doprineti otvaranju novih radnih mesta, kako u građevini, tako i u drugim oblastima, a što ima za rezultat jačanje celokupne privredne delatnosti.

Srpska napredna stranka je obećala građanima decentralizaciju prestonice, a što smo obećali to i ostvarujemo upravo kroz donošenje ovog zakona za razliku od prethodne vlasti koja je takođe obećavala decentralizaciju, a zatim usvojila takav Statut grada koji je potpuno centralizovao Beograd i to sve u cilju bolje i lakše kontrole svih tokova što je imalo za rezultat slivanje finansijskih sredstava u jednu kasu.

Nakon usvajanja ovog zakona sledi usvajanje novog statuta grada, čime ponovo i po milioniti put ispravljamo katastrofalne greške vlasti DS.

Suština politike SNS je da građani budu zadovoljni, da im život bude lakši, da konačno mogu da dišu punim plućima i razmišljaju svojom glavom. U tom smislu i cilju se donosi i ovaj zakon koji omogućava građanima otvaranje uslužnih centara na nivou opštine, tako da će stanovništvu biti omogućeno da 90% stvari približi jednom mestu i na taj način se nivo odlučivanja građanima što je i suština politike.

Moram da naglasim da je posebnu podršku za donošenje ovog zakona dao predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, a njegovim usvajanjem biće omogućeno da se grad brže razvija, ljudi u njemu lagodnije i lepše žive. Definitivno i nesumnjivo je da je usvajanje Zakona o glavnom gradu veliki događaj za Beograd i još jednom ističem da je obećanje koje je dala SNS ispunjeno i da će građani više odlučivati o tome šta će se u njihovim opštinama raditi.

Veoma je važno donošenje ovog zakona po hitnom postupku i zbog započetih postupaka u vezi sa izgradnjom i ozakonjenjem objekata da bi isti mogli da se sprovode i okončaju u najkraćem roku kako ne bi prouzrokovali štetne posledice po građane, privredu, kao nesigurnost u pravnom prometu, odnosno da bi se obezbedio nesmetani rad organa i organizacija.

Konačno, predložena zakonska rešenja učinila bi rad organa grada i gradskih opština znatno efikasnijim i dovela do ravnomernijeg rešenja svih građana na teritoriji grada Beograda, zato će SNS glasati za donošenje ovog zakona. Hvala lepo.

Imovinska karta

(Kosovska Mitrovica, 17.01.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Direktor Zavod za Javno zdravlje Priština Republika Mesečno 137869.00 RSD 01.04.2014 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27200.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 02.03.2017, 13:10