Odbor za zdravlje i porodicu

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Darko Laketić

Datum početka rada: 07.07.2016.

Kontakt: 011/3026-059

"Odbor za zdravlje i porodicu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- zdravstvene zaštite, sistema i organizacije zdravstvene delatnosti;

- sistema zdravstvenog osiguranja;

- zaštite stanovništva od zaraznih bolesti;

- proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava;

- proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga;

- uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela;

- porodično-pravne zaštite, braka, planiranja porodice i društvene brige o porodici;

- druga pitanja iz oblasti zdravstva kojima se obezbeđuju potrebni pravni uslovi za uređivanje sistema zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

* Član 62. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Muamer Bačevac
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Milena Bićanin
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Dragana Barišić
Srpska napredna stranka
Član
Borka Grubor
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radoslav Jović
Srpska napredna stranka
Član
Olivera Ognjanović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ružica Nikolić
Srpska radikalna stranka
Član
Dubravko Bojić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Danica Bukvić
Socijalistička partija Srbije
Član
Vesna Ivković
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Dušan Milisavljević
Demokratska stranka
Član
Dejan Nikolić
Demokratska stranka
Zamenik

Milan Knežević
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Žarko Korać
Socijaldemokratska unija
Član
Bajro Gegić
Stranka demokratske akcije
Zamenik

Milovan Krivokapić
Srpska napredna stranka
Član
Vlado Babić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Darko Laketić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Branimir Rančić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubica Mrdaković Todorović
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Branko Popović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Svetlana Nikolić Pavlović
Srpska napredna stranka
Član
Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Desanka Repac
Srpska napredna stranka
Član
Marko Zeljug
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Član
Ljupka Mihajlovska
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Nemanja Šarović
Srpska radikalna stranka
Član
Marina Ristić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Dragan Vesović
Srpski pokret Dveri
Član
Srđan Nogo
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Danijela Stojadinović
Socijalistička partija Srbije
Član
Marjana Maraš
Socijalistička partija Srbije
ZamenikPoslednji put ažurirano: 24.11.2016, 11:16