Treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu

13.10.2016.

Sednica broj: 3

Predsedavajuci: Darko Laketić

Odbor: Odbor za zdravlje i porodicu

Na sednici održanoj 13. oktobra, članovi Odbora su većinom glasova izabrali za zamenika predsednika Odbora dr Ljubicu Mrdaković Todorović iz Poslaničke grupe Srpska napredna stranka.

U nastavku sednice, obrazovana je Radna grupa za razmatranje predstavki građana i organizacija iz delokruga Odbora koju čine: dr Milovan Krivokapić, dr Dragana Barišić i dr Žarko Korać.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Branislav Blažić, prof. dr Milan Knežević, dr Dragana Barišić, dr Ljubica Mrdaković Todorović, dr Borka Grubor, Stanislava Janošević, dr Desanka Repac, Marjana Maraš, dr Danica Bukvić, dr Danijela Stojadinović, Branka Stamenković, Gordana Čomić, Dragan Vesović i dr Žarko Korać.

Prisutni članovi

...

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
...

Milan Knežević

Srpska napredna stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Ljubica Mrdaković Todorović

Srpska napredna stranka
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
...

Stanislava Janošević

Srpska napredna stranka
...

Desanka Repac

Srpska napredna stranka
...

Danica Bukvić

Socijalistička partija Srbije
...

Danijela Stojadinović

Socijalistička partija Srbije
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Žarko Korać

Građanski savez Srbije Socijaldemokratska unija
Poslednji put ažurirano: 29.11.2016, 10:53