Otvoreni Parlament | Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Sažetak

Važećim Zakonom predviđeno je osnivanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) koji obezbeđuje dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu i to u cilju efikasnog upravljanja sistemima u oblasti zdravstva i prikupljanja i obrade podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem stanovništva, finansiranjem zdravstvene zaštite i sl.

S obzirom na to da je IZIS uspostavljen tek nakon donošenja važećeg Zakona, predlagač predlaže dopune zakona čiji je osnovni cilj usklađivanje ovog zakona sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Dodatno, predlagač zakona smatra da će usvajanje predloženih dopuna omogućiti stvaranje pravnog preduslova za praktičnu primenu Zakona i nesmetano funkcionisanje sistema zdravstvenog osiguranja i sistema zdravstvene zaštite.

Predlogom zakona predviđeno je da se rukovaocem podataka koji čine IZIS smatra Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije koji je dužan da o svakoj povredi bezbednosti podataka obavesti lice na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povreda ove obaveze predlogom zakona predviđena je kao prekršaj za koji se Zavod može kazniti novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara a odgovorno lice u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 165
Protiv: 162
165%
162%
0%

Ključne novine

RUKOVOĐENJE PODACIMA

Zavod za javno zdravlje Republike Srbije je rukovalac podataka koji čine IZIS

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 199
163%
199%
0%

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

Prekršajna odgovornost Zavoda i odgovornog lica u slučaju da propuste da o svakoj povredi bezbednosti podataka obavesti lice na koja se podaci odnose, Ministarstvo zdravlja i Poverenika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 214
Protiv: 193
214%
193%
0%

Poslednji put ažurirano: 02.04.2024, 02:20