MILAN LJUBIĆ

Nestranačka licnost

Osnovne informacije

Statistika

  • 11
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvadeset peta posebna sednica , 11.07.2019.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi Zaštitniče građana sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, danas razmatramo izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu. Ljudska prava su jezik osnovnih ljudskih potreba, tako da njihovo poštovanje i zaštita utiče na svakodnevni život građana, a posebno pripadnika ranjivih grupa.

Ovo se posebno odnosi na žene, žrtve nasilja u porodici, decu i mlade, osobe sa invaliditetom, izbeglice. U cilju dobijanja slike o položaju osetljivih kategorija važno je sprovođenje istraživanja, to nam daje mogućnost da znamo gde treba stimulativno da delujemo. Zaštitnik građana je 2018. godine sačinio poseban izveštaj o stanju prava deteta u Republici Srbiji koji predstavlja može se reći, skener stanja ljudskih prava.

Izveštaj ukazuje na potrebu unapređenje zaštite dece od nasilja, kao i potrebu za unapređenjem normativnog okvira u različitim oblastima. Gotovo četvrtina od ukupnog broja primljenih pritužbi u oblasti prava nad detetom odnosi se na nasilje nad decom. Raširenost nasilja prema deci zahteva posebnu pažnju i napore. Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo deteta. Ciljevi strategije su da sva deca u Srbiji odrastaju u bezbednom i podsticajnom okruženju.

Ustavom Republike Srbije deca su zaštićena od fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebljavanja. Porodični zakon predviđa mere zaštite dece. Dok Krivični zakonik sagledava dete u kontekstu krivične odgovornosti. I te mere se svakodnevno preduzimaju. Socijalna isključenost i marginalizovanost zastupljene kod siromašne dece, dece sa smetnjama i romske dece. Srbija je donela Strategiju za smanjenje siromaštva, koji je nacionalni dokument koji sadrži glavne strateške smernice za društveni razvoj. Usmerene su na privredni razvoj i rast, otvaranje novih radnih mesta i efikasniju socijalnu zaštitu.

U tom cilju Vlada Republike Srbije radi na nastavku sprovođenja reformi, borbi protiv korupcije i države zasnovane na vladavini prava. Cilj je da svakom detetu damo podjednaku šansu i možemo da budemo zadovoljni onim što je do sada postignuto. Deci u Srbiji smo omogućili dostupnije i kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje. Za decu sa smetnjama u razvoju udvostručena su izdvajanja. Novina je da će Srbija uskoro dobiti prvu nezavisnu instituciju za zaštitu prava deteta i tako zaokružiti koncept dečijih prava.

Novim izmenama i dopunama obezbediće se mere podrške za roditelje teško bolesne dece i dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kojima je neophodna stalna nega i pomoć, kao i pravo na naknadu zarada zbog posebne nege deteta. Vlada je pripremila Predlog zakona o postupku utvrđivanja činjenica o statusu dece za koje se sumnja da su nestali iz porodilišta u Srbiji, koji je u proceduri. Savet Evrope je dao pozitivnu ocenu za Nacrt zakona, a većina preporuka Saveta Evrope je usvojena i nacrt je usklađen sa tim preporukama.

Tokom izveštajnog perioda u Republici Srbiji je nastavljena tendencija unapređenja zaštite dece. Kao društvo i na ovaj način pokazujemo koliko smo posvećeni u zaštiti najranjivijih kategorija, a to su svakako deca i mladi. Zahvaljujem.

Trinaesto vanredno zasedanje , 09.07.2019.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici DVT i VSS, poštovani narodni poslanici, danas u načelnoj raspravi imamo predloge odluka o izboru zamenika javnih tužilaca i izboru sudija koji se prvi put biraju.

U vreme bivše vlasti imali smo tzv. reformu pravosuđa. Ona je sprovedena u toku 2009. godine. Izazvala je teške posledice, a završena krajnje spornim reizborom sudija i tužilaca. Trebalo je godinu dana da prođe da bi oni razumeli šta su napravili. Odluka Ustavnog suda nije bila uzeta u obzir, kao ni mišljenje ljudi iz pravosuđa.

Toliko o primeni Ustava i zakona i funkcionisanja pravosuđa za vreme vladavine DS. Sve je to uticalo na stvaranje lošeg imidža države u tom periodu. Suštinski o nekim reformama ili nekim evropskim standardima nije bilo ni govora.

Proces reizbora sudija i tužilaca bio je sproveden na netransparentan način. Objektivni kriterijumi za reizbor razrađeni sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope nisu bili primenjeni. Sudije i tužiocu nisu imali mogućnost da se izjasne za vreme postupka, niti su im dostavljena adekvatna obrazloženja odluka.

Zatim, ukupan broj sudija i tužilaca nije bio izračunat na pouzdan način, i bio je menjan nekoliko puta posle objavljenog reizbora. Zbog svega navedenog više od 1000 sudija i tužilaca ostalo je bez posla. Arogancija, neznanje i bahatost su obeležile taj period.

Sve to jasno govori na koji način su odluke donošene, koji su kriterijumi primenjivani. Suština je da je postupak sproveden netransparentno i neustavno. Procesni zakoni nisu bili adekvatno izmenjeni. Dakle, sa puno nedostataka.

U praksi smo imali nestručne sudije. Korist od ovakvog urušavanja pravosuđa su imali oni koji su ispumpavali novac i koji su nas doveli do ivice bankrotstva. Sve je to državu koštalo, a cenu su platili građani iz svojih džepova.

Danas je stanje u srpskom pravosuđu bolje nego 2012. godine. Ministarstvo pravde je od 2012. godine uložilo velike napore da se stanje u srpskom pravosuđu popravi.

Za zadnjih nekoliko godina ostvareni su značajni rezultati u pogledu stručnosti, nosilaca pravosudnih funkcija. Radilo se na unapređenju kapaciteta, transparentnosti, kao i mehanizama disciplinske odgovornosti. Rezultati u pogledu efikasnosti su ostvareni kroz smanjenje broja nerešenih predmeta.

Sve ovo u cilju dostizanja evropskog standarda. Vidljivi su pomaci sudija, tužilaca i policije u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tužilaštvo je imalo dobre rezultate u radu. Borba protiv korupcije je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Pokrenut je postupak izmene Ustava u oblasti pravosuđa u cilju jačanja sudske nezavisnosti i samostalnosti tužilačkog sistema. Usvojen je Zakon o lobiranju i Zakon o sprečavanju korupcije.

U martu 2018. godine, otpočela je primena novog Zakona u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i izmene i dopune Krivičnog zakonika, uvedeno je sedam novih koruptivnih krivičnih dela u pravni sistem Srbije, formirana su četiri nova anti-koruptivna regionalna centra pri višim javnim tužilaštvima i višim sudovima. Srbija se više ne nalazi na listi država sa strateškim nedostacima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pozdravljen je napredak i ukazano je da je Srbija ojačala mehanizmu u tom domenu.

Vlada Republike Srbije se zalaže da učini sve neophodne napore kako bi se borila protiv svakog oblika kriminala. Nacionalna strategija ima za cilj jačanje nezavisnosti pravosuđa, kao i sveobuhvatne mere na unapređenju nepristrasnosti i stručnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Na ovaj način imaćemo brže i efikasnije pravosuđe i odgovornije sudije. U postupku izbora važno je naglasiti da su predviđeni kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije koji se prvi put biraju. Zahvaljujem.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje u opštinama, ona se formira kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštine, odnosno gradske uprave. U dosadašnjem funkcionisanju opština uočene su značajne teškoće u održavanju komunalnog reda i efikasnog održavanja zakona koje su u nadležnosti opština. Ovakvo organizovanje službi i njeno funkcionisanje doprineće otkrivanju prekršaja u komunalnom redu kao i boljem preventivnom delovanju.

Svrha komunalne milicije jeste obezbeđivanje i izvršavanje komunalne delatnosti, kao što su zaštita životne sredine, ljudi i dobar, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, zaštite i red u korišćenju zemljišta.

Novim Predlogom zakona se dozvoljava mogućnost postupanja bez službene uniforme ali samo po pisanom nalogu načelnika. Radom u civilu se otvara mogućnost efikasne primene komunalne milicije naročito u oblastima bespravnog zauzeća javnih površina, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza kao i buke u ugostiteljskim objektima. U tim oblastima održavanja komunalnog reda neophodno je delovanje bez uniformi i oznaka a u suprotnom počinioci imaju vremena napuste mesto prekršaja, pa je komunalna milicija onemogućena da počinioce prekršaja sankcioniše i uspostavi komunalni red.

Poslovi komunalne milicije su i održavanje reda iz oblasti javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, parkiranja, održavanja komunalnih objekata, pijaca, parkova, zelenih i drugih javnih površina. Uvedena su i nova ovlašćenja, prošireno je ovlašćenje za pregled lica i predmeta na zaustavljanju i pregled vozila.

U skladu sa ovim komunalna milicija je ovlašćena da zaustavi vozilo u kršenju propisa, da izvrši njegovo pregled, kao i pregled lica i predmeta u vozilu. Ovo ovlašćenje će imati primenu kod neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materija čime se stvaraju deponije na javnim površinama. U održavanju komunalnog reda uočen je poseban problem stvaranja divljih deponija. Iskustva pojedinih opština sa terena govore o smanjivanju broja divljih deponija. Na primer 2017. godine njihov broj se od 40 smanjio na 31, a sada ih je 21.

Trend je da će se usvajanjem i primenom ovog zakona samo u narednih par godina, konkretno, naredne dve do tri godine 90% deponija će biti uklonjeno, a 10% će se ponovo javljati, zato što se svest građana o tome još nije probudila. Tako da je ovakva zakonska rešenja uticati da se ovo menja i da imamo bolje rezultate, da budimo svest ljudi o tome.

Zatim, problemi građana su i razne vrste zakrčenje trotoara u gradskoj zoni koji onemogućavaju pešacima nesmetano kretanje, kao i nepropisno parkiranje koje ukazuje na komunalni nemar, na štete koje pojedinci nanose gradskoj imovini, zauzimanje javne površine, razne vrste zagađenja životne sredine, noćnu galamu, držanje životinja u gradskoj zoni. Zato je komunalna milicija u službi građana. Ona im stoji na raspolaganju 24 časa dnevno i trudi se da povećava broj ispostava kako bi njeni pripadnici mogli brže da reaguju.

Ne smemo nastaviti da se nesavesno ponašamo prema životnoj sredini, prema našem okruženju, prema urbanim celinama gde živimo i radimo. Zato je potrebno da građani prepoznaju komunalnu miliciju, kao jednu društveno odgovornu i uspešnu organizaciju koja želi da deluje sa realizacijom velikih projekata i akcija. Suština je da se brže i efikasnije rešavaju komunalni problemi u gradu koji su u nadležnosti komunalne milicije. Time ćemo omogućiti građanima da lakše i bolje obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujem.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, postavljam pitanje javnom tužilaštvu, vezano za čl. 305. i 321. Krivičnog zakonika - da li postoje elementi za krivičnu odgovornost zbog blokade zgrade predsednika Republike i sprečavanja slobode kretanja, kao i pokušaja da se spreči ulazak predsednika države Aleksandra Vučića i poslanika pri ulasku u parlament, kao i zbog medijskih izmišljotina, podmetanja i pretnji najgorih vrsta koja su sve učestalija?

Pitam da li je u nekom prethodnom periodu bivših vlasti nekom predsedniku države Srbije bilo onemogućeno ili pokušano da se spreči ulazak u Narodnu skupštinu, kao što je to slučaj sa sadašnjim predsednikom?

Šta možemo da očekujemo do onih koji danas u svakoj prilici koriste nasilje kao sredstvo za obračunavanje sa svojim političkim neistomišljenicima, od onih koji ne prezaju od bilo čega zarad svojih političkih ciljeva?

Nakon čupanja znakova u centru Beograda, pravljenja nereda i haosa po gradu, nasilnih pokušaja ulazaka u institucije, poput Skupštine Grada Beograda, Narodne skupštine, upadanja u zgradu RTS i pretnji novinarima, vidimo da ovo bio još jedan u nizu novih dobro osmišljenih postupaka opozicije u sprečavanju predsednika države i narodnih poslanika da mogu slobodno da uđu u parlament i obavljaju svoj posao. U čijoj režiji i po čijem receptu?

Ovde pitam da li je Tužilaštvo reagovalo kod očigledne primene nasilničkih metoda?

Postavlja se pitanje - šta još sve mogu građani Srbije da očekuju od onih koji nemaju nikakvih skrupula, koji ne prezaju ni od čega, pred onima koji misle da mogu da rade šta im padne na pamet? Da li je to ono jedino što oni imaju da ponude narodu? Do dana današnjeg nismo ni čuli ni videli šta je to njihov plan i program, šta oni to nude Srbiji. Nije ih zanimali da se uhvate u koštac sa problemima, oni su bili ti koji su ostavili probleme zemlji.

Postavljam pitanje - da li je u vreme njihove vlasti njih neko sprečavao i branio slobodno da dođu u Skupštinu, za ono za šta nas je sve ovde birao narod i za šta smo svi ovde odgovorni narodu? Možda oni nisu odgovorni narodu, možda oni tako zamišljaju budućnost zemlje. Da li su takvi postupci i da li je tako nešto negde nekoj zemlji donelo boljitak i prosperitet?

Svaki put kad Srbija iskorači, napravimo neki važan korak, dobar rezultat u nekoj sferi, bilo u državnom, nacionalnom smislu, ekonomskom ili međunarodnom planu, kao po nekom nepisanom pravilu kod njih se javlja potreba da umanje značaj svega toga, od istih onih koji su vukli i gurali Srbiju u stanje beznađa i nestabilnosti do 2012. godine. Kao da nekom ne odgovara sve to, kao da neko ima potrebu da nas vrati u vreme kada je Srbija bila slaba, nestabilna, nemoćna. I što smo bliži, što se više približavamo evropskim zemljama, ta potreba je jača i izraženija. Zbog toga ne treba da na nas budu ljuti i besni, već na sebe, što ih građani neće za sve što nisu uradili kada su bili u prilici da urade. Zahvaljujem.

Poslednji put ažurirano: 20.02.2019, 10:45