Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milan Ljubić

Govori

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda propisuje se postupanje i obaveze u pogledu stavljanja na tržište isključivo bezbednih proizvoda. Uređuju se kriterijumi koji definišu bezbednost proizvoda. Značajne su aktivnosti i mere koje nadležni organ primenjuje srazmerno riziku po zdravlje i bezbednost potrošača. Utvrđuje se obaveze i daje mogućnost proizvođaču sa opozivom opasnih proizvoda od potrošača.

Sistem u Republici Srbiji služi za razvojne informacije između nadležnih organa, kao i za komunikaciju sa privrednim subjektima sa ciljem povlačenja ili opoziva proizvoda. Na ovaj način smanjuje se mogućnost da se na našem tržištu pojave ne provereni opasni obmanjujući proizvodi. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, Zakon o informacionoj bezbednosti uredio je mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, kao i nadležne organe za sprovođenje mera zaštite.

Savremeni tehnološki razvoj donosi velike mogućnosti, ali i nove izazove koji se tiču bezbednosti. Zato se moraju unapređivati i tražiti novi načini zaštite i odgovori u toj oblasti. Značaj interneta i digitalizacije doprinosi lakšem funkcionisanju svakodnevnih usluga. Zato je značajno unaprediti bezbednost na internetu.

Deca su najosetljivija grupa. Neophodno je zaštititi decu od mogućih zloupotreba i štetnih sadržaja. Važne su preventivne mere edukacije, rad sa decom, dečje radionice, edukacije roditelja, što doprinosi povećanju bezbednosti i sigurnosti.

Izmene zakona doprineće boljoj povezanosti svih relevantnih aktera u oblasti informacione bezbednosti, uspostavljanja evidencije, kao i jedinstvenog sistema za prijem obaveštenja o incidentima.

Sve ovo će doprineti efikasnosti prijavljivanja, kao i u potpunoj informisanosti nadležnih organa koji mogu da učestvuju u otklanjanju incidenata. Suština je jačanje kapaciteta, kao i blagovremena i efikasna podrška. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda treba da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača.

Zakonom je propisano da na tržištu mogu da se stavljaju samo bezbedni proizvodi. Zabranjena je proizvodnja, uvoz i stavljanje na tržište obmanjujućih proizvoda. Suština je zaštita potrošača i standardizacija u oblasti unutrašnjeg tržišta .

Ovim zakonom usklađujemo se sa primenom propisa, pravila, konkurencije i zaštite potrošača, sa efektom da se na tržištu pojavljuju samo bezbedni proizvodi i da se postigne visok nivo zaštite zdravlja i bezbednost proizvoda. Uređuju se kriterijumi koji definišu bezbednost proizvoda. Sve to na principima saradnje i komunikacije, uz mogućnost preduzimanja mera od strane privrednih subjekata.

U svom radu nadležni organ primenjuje adekvatne mere, srazmerne riziku po zdravlje i bezbednost potrošača.

Istovremeno, Zakon doprinosi povećanju svesti privrednih subjekata o njihovim obavezama i informisanosti potrošača o njihovim pravima i načinu ostvarenja tih prava, uz mogućnost preduzimanja mera na osnovu principa predostrožnosti.

Sistem sa softverom i bazom podataka pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija za brzo obaveštavanje i razmenu informacija o opasnim proizvodima, preko sektora tržište inspekcije predstavlja mehanizme za nadzor tržišta.

Sistem u Republici Srbiji služi za razmenu informacija između nadležnih organa, kao i za komunikaciju sa privrednim subjektima, sa ciljem povlačenja ili opoziva proizvoda. Suština je definisanje i primena kriterijuma za bezbednost proizvoda, kao i uspostavljanje nadzora na tržištu. Sve ovo će dovesti do daljeg unapređenja tržišne ekonomije, a potrošačima omogućiti veći izbor proizvoda, u skladu sa propisanim kriterijumima.

Predlog zakona doprinosi razvoju ekonomije, izgradnji moderne strukture trgovine, kao i uspostavljanju mehanizama koji omogućavaju zaštitu potrošača i drugih korisnika proizvoda. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, poštanska delatnost predstavlja oblast čiji razvoj je pratio razvoj društva i predstavlja ključni deo savremenog sektora komunikacije.

Ova grana saobraćaja je i dalje jedan od pokretača sveukupnog razvoja i od vitalnog je značaja pa se zbog toga ubraja u usluge od opšteg ekonomskog interesa. Razlog za donošenje novog zakona je podizanje kvaliteta poštanskih usluga, efikasnije funkcionisanje poštanske mreže i razvoj tržišta poštanskih usluga. Suština je da će novim rešenjima se doprineti većem stepenu zaštite korisnika, većoj bezbednosti poštanskih pošiljaka i pristupačnijim cenama usluga.

U cilju daljeg usklađivanja propisa preciznije i detaljnije su definisane procedure. Imajući u vidu promene na tržištu, povećanje broja usluga kao i stalne promene u zahtevima usluga bilo je neophodno stvoriti uslove u obezbeđivanju većeg stepena zaštite korisnika usluga i podizanje nivoa bezbednosti pošiljaka.

Novim zakonskim rešenjima, kao što je propisana odgovornost i obaveza određenog postupanja poštanskih operatera, ali i odgovornost pošiljaoca za izbor usluge i opremanja pošiljke u adekvatno pakovanje svakako će doprineti daljem povećanju bezbednosti pošiljaka i postizanju nivoa standarda kvaliteta i bezbednosti.

Razvoj sektora poštanskih usluga može značajno uticati na poslovanje svih privrednih subjekata. Uz nove vrste poštanskih usluga, ali i snižene poštarine kao posledica veće i zdrave konkurencije, omogućiće da građani od toga imaju višestruku korist uz povećanje brzine i smanjenja cena usluga. Uz veću produktivnost, stabilnosti i održiv rast imaćemo veće ostvarene prihode, ali i veće investicije u ovom sektoru što je značajno.

Na ovaj način biće omogućene kvalitetnije i pristupačnije usluge koje će biti obogaćene novim elektronskim poštanskim uslugama. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici.

Zakon o investicionim fondovima predstavlja veoma bitan korak u jačanju srpske ekonomije, njene raznovrsnosti i kreiranja novih poslovnih prilika, kako za domaće, tako i za strane investitore.

Osnovni ciljevi donošenja ovog zakona su obezbeđivanje uslova za privlačenje većeg broja učesnika na tržištu, kao i pružanje veće sigurnosti investitorima. Uz nove forme i strukture organizovanje ovih fondova očekuje se veća sigurnost domaćih i stranih investitora. Suština je razvoja tržišta kapitala i razvoj industrije investicionih fondova.

Omogućavanje rada i podsticanja rada investicionih fondova otvorile bi se nove mogućnosti da se u našu privredu ulože dodatna novčana sredstva, a samim tim otvorila bi se nova radna mesta. Sve ovo je u ekonomskom interesu kako bi Srbija rasla i razvijala se i imala veće stope rasta. Cilj je stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, podsticaj razvoja domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investitora. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, u savremenim tržišnim uslovima upravljanje poslovanjem nije moguće zamisliti bez informacija sadržanih u finansijskim izveštajima, odnosno informacija koje nastaju u računovodstvu. Računovodstvo proučava i prati podatke, te ih pretvara u informacije potrebne za upravljanje.

Zato je važno da računovodstvena politika pomaže menadžmentu preduzeća, ali i eksternim korisnicima, investitorima, da uvidom u njih dobiju adekvatniju sliku o performansama preduzeća.

Suština su finansijski izveštaji koji bi bili relevantniji, pouzdani i uporedivi. Zakon predviđa obavezu profesionalnih zvanja za računovođe u agencijama, čime bi se unapredio kvalitet ovih usluga.

Država će ovim pravnim normama imati bolji uvid i kontrolu. Važno je stručnost i znanje iz oblasti računovodstva. Veoma je važno da računovođe poštuju sve međunarodne standarde i imaju kontinuiranu edukaciju, što je i predloženo rešenjima.

Još jedna značajna novina je dostavljanje jednog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

U Nacrtu zakona predviđeno je pomeranje roka za predaju godišnjeg finansijskog izveštaja na 31. mart naredne godine. Ovaj rok obavezaće privredu da bude ažurnija kada je u pitanju dostavljanje dokumentacije i zaključenje poslednje godine radi izrade izveštaja u propisanom terminu.

Kako bi imali što bolju i precizniju sliku stanja, bolja procena budućih performansi privrednih subjekata omogućiće investitorima donošenje dobrih investicionih odluka. Zato je važna transparentnost finansijskih izveštaja i značajno donošenje ovog zakona. Cilj je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta za podsticaj razvoja domaće privrede i privlačenja potencijalnih stranih investitora. Zahvaljujem se.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, prethodni Zakon o investicionim fondovima dao je temelj ovoj instituciji. Međutim, morale su da se izvrše izmene i dopune zakona u cilju pronalaženja boljih rešenja za takvu instituciju.

Izmene su donele stabilnijem i sigurnijem poslovanju fondova. Domaće tržište je ostalo nedovoljno razvijeno zbog nedostatka tržišnog materijala i finansijskih instrumenata za ulaganje, tako da je veliki deo sredstava ulagan u bankama, što nije bila svrha investicionog fonda. Zato se pristupilo donošenju izmena i dopuna Zakona o investicionim fondovima. U nameri da se obezbedi veći stepen zaštite i povrati poverenje investitora, izvršeno je dodatno preciziranje uslova osnivanja, poslovanja i ulaganja.

Novim predlozima detaljnije su uređeni politika upravljanja rizicima investicionih fondova, politika nagrađivanja, odgovornost depozitara. Uz nove forme i strukture organizovanja ovih fondova očekujemo dalje domaće i strane investitore. Suština je razvoj tržišta kapitala i razvoj industrije investicionih fondova. Individualna sredstva investitora se ulažu preko licenciranih portfolio menadžera, licima sa sertifikovanim znanjem iz ove oblasti koji sredstva ulažu u različite vrste imovine. Ovakav diverzifikacioni način ulaganja je manje rizičan na tržištu kapitala.

Likvidnost je još jedna prednost ulaganja u investicione fondove, zato što su uložena sredstva dostupna ulagaču najkasnije u roku od pet dana od donošenja zahteva. Glavni cilj je očuvanje vrednosti imovine, uz ostvarenje određene stope prinosa, na određeni vremenski period ulaganjem u domaća i strana tržišta hartija od vrednosti. Na taj način otvara se jedno novo tržište za štednju, koje donosi bolji prinos u samim bankama. Investicioni fondovi daju mogućnost investitorima da biraju kako efekte, tako i način na koji žele da obezbede sredstva, bilo za uvećanje postojećeg kapitala.

Propisi koji bi omogućili dolazak nebankarskih finansijskih institucija, doveli bi do toga da naš finansijski sistem postane raznovrsniji i konkurentniji. Prednost nebankarskih institucija je i u tome što savetuju svoje klijente na siguran način kako da upravljaju uloženim sredstvima.

Posle napretka u uspostavljanju makroekonomske stabilnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća kao pokretača ekonomskog rasta, ali i privrede, neophodna je i dalja specifična politika, kao što je usvajanje zakona za osnivanje nebankarskih finansijskih institucija koji postoje svuda u evropskim zemljama. Omogućavanjem rada ili podsticajem rada investicionih fondova i alternativnih investicionih fondova, otvorile bi se nove mogućnosti da se u našu privredu uloži, tj. dodatno plasiraju novčana sredstva, a samim tim, otvorila bi se nova radna mesta.

Sve ovo je važno kako bismo razvijali naše finansijske institucije i ostvarili još bolje rezultate u ekonomiji.

Na kraju, hteo bih da pozovem sve Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore 6. oktobra i da podrže Srpsku listu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena Poverenice, poštovani narodni poslanici, institucija Poverenika preventivno deluje na polju zaštite od diskriminacije. U izveštaju je ukazano na probleme sa kojim se građani susreću, ukazano je i na rizike koji mogu da prerastu u probleme, ali ukazano je i na postupke u uklanjanju nepravilnosti.

Od velikog je značaja što su u 2018. godini usvojeni određeni propisi za zaštitu od diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti u pojedinim oblastima. Tako su realizovane neke odredbe, preporuke Poverenika. Takođe, realizovane preporuke dale su pozitivne rezultate i počele su da deluju.

Naše zakonodavstvo u ovoj oblasti usklađuje se sa evropskim i međunarodnim standardima. To predstavlja jednu osnovu, pravni okvir za dalje razvoj antidiskriminacionog zakonodavstva sa mogućnošću daljeg unapređivanja. Sve to u cilju unapređenja ravnopravnosti i suzbijanja pojava diskriminacije.

Radi se i na unapređenju propisa koji će delovati na ostvarivanju ravnopravnosti. Zato imamo angažovanje relevantnih aktera i organa iz pojedinih oblasti, koji su upoznati sa problematikom i koji daju svoj doprinos u rešavanju ovakvih nepravilnosti i u postupku donošenja propisa.

Tako da se praksa menja na bolje i o tome govore i usvajanje određenih zakona i podzakonskih akata. U tom smislu, u izveštajnom periodu doneti su Strategija podsticaja rađanja, Strategija javnog zdravlja, Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se uređuje besplatna pravna pomoć za građane kao njene korisnike. Društvo se i dalje suočava sa brojnim izazovima na planu unapređenja rodne ravnopravnosti.

Invaliditet kao osnov diskriminacije je prisutan. Po preporukama za otklanjanje posledica odredba Zakona o zabrani diskriminacije po osnovu invaliditeta, kao ličnog svojstva, postupljeno je u svim slučajevima.

Što se tiče broja pritužbi vezanih za pol. Žene su podnele veći broj pritužbi. Razlog je što su po povratku sa porodiljskog odsustva dobijale mesta nižeg ranga ili nemogućnost napredovanja, ali i porodičnog nasilja. Poverenik je dao preporuke sudovima, a većina državnih organa je postupila po preporukama. Primer dobre prakse je što su po preporukama Poverenika, probleme građana u 98% slučajeva rešavali organi javne vlasti i to je veoma značajno.

U proteklom periodu država je puno toga uradila na planu unapređenja zakonodavnog institucionalnog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti i zaštite o diskriminaciji. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici.

Kako bi omogućili studentima koji su upisali studije do 10. septembra 2005. godine da završe započete studije, javila se potreba za izmenom u delu Zakona o visokom obrazovanju. Predlogom zakona utvrđuju se novi rokovi za završetak studija i to do kraja školske 2020/2021. godine. Tako će biti omogućeno da studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama, na magistarskim studijama, kao i prijavljeni za doktorsku disertaciju završe po starom nastavnom planu i programu.

Razlozi zbog kojih su se studenti našli u ovakvoj situaciji su mnogobrojni. Život u teškim uslovima, izbeglice, invalidi, raseljena lica, ljudi koji uče uz rad, loš materijalni status. Nije bilo lako da neko ko radi da bi izdržavao svoju porodicu istovremeno i uči.

Isto je i sa onima koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta, a porodice podeljene ili u rasejanju, da uče i svoje ispite daju na vreme. Nije bilo lako ni onima sa bolesnim članovima porodice. Isto je i sa invalidnim licima koji sigurno teže i duže moraju da uče da bi došli do uspeha, a često je uzrok i loš materijalni status. Želje, mogućnosti i stvarnost su nešto što istovremeno nije moglo da se uklopi. To su razlozi zbog kojih su ovi mladi ljudi ostali sa po nekoliko ispita do kraja studija.

Sve je to dovodilo do zastoja i produžetka studija, a želja svakog mladog čoveka je da uči, da se usavršava, da zaokruži i kompletira svoje znanje i jednog dana bude stručnjak u svojoj oblasti, tako da su morali da traže od ministarstva produženje rokova za davanje ispita, tj. za završetka studija. Na ovaj način pruža im se šansa kako bi imali budućnost i realizovali započeto studiranje u koje su uložili trud, zalaganje i vreme.

Sutra će ovi ljudi biti od koristi Srbiji, upravo zbog sve većeg priliva investicija, sve veće potrebe tržišta, ulaganja inostranih kompanija koje traže naše stručnjake. Važno je da imamo što veći broj visokoobrazovanih ljudi. Srbija je zemlja sa najvećim prilivom investicija u regionu. Godine 2018. u Srbiju je uloženo 3,2 milijarde evra. Sve je više kompanija koje zbog dobre infrastrukture i dobrih kvalitetnih uslova dolaze u našu zemlju i traže naše stručne kadrove, jer su imali iskustva sa našim stručnjacima, i sa njima su veoma zadovoljni.

Zato nam je svaki student važan u obrazovnom prostoru i značajan. Država i treba da ima što više stručnjaka i da podstiče obrazovanje, što ova Vlada i čini. Srbija treba da razvija još više sve svoje potencijale i da se takmiči u znanju i uspehu sa drugim zemljama. Srbija razvija sve svoje potencijale. Mi smo zemlja vrednih i pametnih ljudi. Ljudi su naš najveći i najbogatiji resurs, neverovatan i nepresušan potencijal kroz koji se ogleda znanje i moć, ekonomski razvitak.

To se mora naglasiti, o tome se mora posebno voditi računa. Ova Vlada je to prepoznala, zato nam je svaki čovek bitan, do svakog studenta koji će sutra imati prilike da radi i da nešto učini za svoju zemlju, da da neki svoj doprinos. Samo na taj način Srbija ide sigurno u budućnost, u nove izazove, sa više školovanih ljudi koji mogu spremnije i sigurnije da se uhvate u koštac sa izazovima i otvore nove perspektive Srbiji.

U danu za glasanje podržaćemo ovaj predlog. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ovim izmenama i dopunama propisuje se u kom obimu topografija može biti predmet zaštite, kao rezultat intelektualnog rada stvaraoca, uslovljavanje prava na zaštitu, kao i legitimno pravo da zabrani trećim licima da bez njegovog ovlašćenja umnožavaju topografiju.

Informacione tehnologije su od strane države prepoznate kao strateški segment za razvoj društva i ekonomije. Topografija poluprovodničkih proizvoda ima primenu u informacionim tehnologijama. Zakonska rešenja će uticati na privredne subjekte koji se bave proizvodnjom poluprovodničkih proizvoda, modelovanjem električnih kola, kao i dizajnom, izradom gotovih štampanih ploča, zatim, za sva fizička i pravna lica koja ostvaruju prava zaštite ovog vida prava industrijske svojine, u skladu sa zakonom.

Ovakvim rešenjima se usklađujemo sa pravnim propisima EU. Tako se stvara ujednačeniji pravni sistem na nivou više država. To predstavlja signal za strane investitore da slobodno ulažu u našu zemlju i da mogu da računaju na sigurnost kao i zaštitu svojih prava. Stimuliše se tržišna konkurencija. Pravna zaštita topografije doprinosi tržišnom razvoju. Primena topografije poluprovodničkih proizvoda nalazi svoje mesto od proizvodnje kućnih aparata do najsavremenije telekomunikacione opreme.

Republika Srbija ima značajan potencijal za proizvodnju ovih proizvoda. Poluprovodnici čine osnov savremene elektronike. Predstavljaju tržište budućnosti. Strukture koje predstavljaju ključnu tehnologiju u današnjem modernom svetu jesu osnovne komponente električnih sistema. Svake godine se u tržište poluprovodničkih tehnologija pumpaju desetine milijardi dolara.

Danas se nalazimo u dobu linearnog rasta vrednosti ovog segmenta tržišta što je značajano. Taj rast garantuje nova radna mesta, nove tehnologije u industriji poluprovodničkih komponenti. Tako će grad Niš, iz kog dolazim, u saradnji sa kineskim gigantom „Huavej“, biti prvi pametni grad. Izgradnjom naučno-tehnološkog parka u Nišu, na površini 14.000 kvadrata, stvoriće se uslovi za dalji razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i transfer znanja kao najvrednijeg proizvoda. Reč je o investiciji vrednoj 10 miliona evra. Zahvaljujući ovoj vladi i našem predsedniku Aleksandru Vučiću, Niš ponovo postaje centar regionalne industrije i grad naprednih tehnologija.

Intencija ove Vlade je da pored ulaganja u informacione tehnologije nastoji da naše stručnjake zadrži u zemlji, da privuče razne kompanije koje će ulagati u istraživanje i razvoj, da zaštiti intelektualni rad stvaraoca, da podstakne domaće istraživače u ovoj oblasti, kao i da uspostavi sistem proizvodnje koji će omogućiti nadmetanje na svim poljima ove industrije. Uvođenjem ovakve tehnologije u radu, ulaganjem u podizanje kvaliteta obrazovanja i školovanjem stručnjaka iz te oblasti, ova Vlada je posvećena najsavremenijem pristupu i razvoju zemlje. Sve ovo je važno za celokupni privredni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, savremeni tehnološki razvoj napreduje velikom brzinom, savremeni tehnološki razvoj leži u kompanijama i pruža mogućnost da mladi uče u realnom radnom okruženju. Otuda i sve veći značaj dualnog obrazovanja i zbog mogućnosti da mladi stiču znanja na dva mesta: teoretska u obrazovanim institucijama, a praktična u kompanijama. Upravo je to nešto što daje kvalitet obrazovanja. Suština je da umrežimo znanje.

Ovaj model obrazovanja kreira stimulativnu sredinu za učenje, pospešuje nove inovativne mogućnosti. Stimulativna sredina za mnoge pojedince su kompanije gde oni mogu na licu mesta da prate i da se uključe u proces rada. Mladi ljudi postaju stimulativniji kada imaju mogućnosti i priliku da nešto nauče.

Takođe, u ovom aktivnom procesu imaju priliku da sagledavaju savremeno, tehničko-tehnološki razvoj. Na ovaj način podstiče se razvoj ideja, inovativnog duha, podstiče se motivacija mladih. Oni postaju odgovorniji, pouzdaniji.

Najveći benefit jeste kvalitet znanja. Dualni model nastave omogućava mladom čoveku da učeći na dva mesta zaista postane stručnjak koji je odmah zapošljiv. Reč je o učenju kroz rad. Ono predstavlja specifičan odnos između poslodavca i studenta. Studenti sa poslodavcem zaključuju ugovor o učenju kroz rad. Suština je da nauče posao. Imaće više praktičnog iskustva, povećaće svoju konkurentnost na tržištu rada, pa će samim tim biti u prednosti prilikom zapošljavanja.

Realizacijom dualnog modela osavremeniće se nastavni proces kroz saradnju sa privredom i ostvariće se dodir sa savremenim tehnološkim dostignućima. Prethodna vlast nije brinula o načinu obrazovanja kadrova, tako da je sam proces obrazovanja bio ne koordiniran sa privredom. Dakle, bez ikakve strategije, bez ikakve vizije školovane su generacije samo na teorijskom znanju, bez koordinacije sa tržištem rada i nemogućnosti njihovog zapošljavanja.

Zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću uvodimo bolji, kvalitetniji način obrazovanja, dualno obrazovanje.

Sve ovo će dovesti do usklađenijeg odnosa, više mogućnosti i povećanje kvaliteta tržišta rada. Benefit će imati svi učesnici u ovom procesu studenti, privreda, država. Prednost je obavezan ugovor između visokoškolske ustanove i poslodavca. Dobijanjem naknade od najmanje 50% od osnovne zarade zaposlenih mladi će imati dodatni motiv za učenje i rad, razvijajući bolju osposobljenost i stručnost što je veoma značajno, ide se u korak sa najrazvijenijim zemljama, jer je to njihova savremena praksa. Dualni model u visokom obrazovanju će učiniti obrazovanje boljim, kvalitetnijim primenjenijim. Sve ovo je ključ razvoja i napretka pojedinaca, ali i društva, države. To je politika SNS, našeg predsednika Aleksandra Vučića, kako bi još brže i spremnije išli lakše u budućnosti i kako bi podigli nivo na lestvici i bili još uspešniji, da stvaramo bolje uslove za mlade ljude i da im omogućimo bolju i uspešniju budućnost. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, u međunarodnim odnosima zaključivanje bilateralnih sporazuma kojima se ukidaju vize smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblastima života, u želji da se unaprede međusobni bilateralni odnosi i u nameri da olakšaju putovanja svojim državljanima koji su nosioci običnog, diplomatskog ili službenog pasoša.

Čelnici prethodne vlasti su naneli veliku štetu Srbiji, izmestili su odlučivanje o Kosovu iz UN, gde smo imali dve sile sa pravom veta, u Evropsku uniju. Podsećanja radi, obratili su se i Međunarodnom sudu pravde. Tako loše odluke smanjile su uticaj Srbije na rešavanje pitanja Kosova. To su rezultati njihove neodgovorne politike.

Danas imamo suprotan proces. Srbija je danas aktivna, ima prijatelje u svetu. Nije učinjen nijedan pogrešan potez na štetu Srbije. Takođe, povećan je uticaj Srbije na rešavanje pitanja Kosova.

Zbog sve većeg uticaja našeg predsednika, Aleksandra Vučića, i Vlade, u međunarodnoj politici, sve je veći broj država koje preispituju svoju odluku o priznanju Kosova.

Sve ovo je dobar pokazatelj politike koju ova Vlada, na čelu sa našim predsednikom, vodi u borbi za očuvanje državnih i nacionalnih interesa.

Do sada je 15 država povuklo svoju odluku o priznanju Kosova. Jedna od zemalja je i Surinam. Surinam se na sednici Generalne skupštine u Dubaiju negativno izjasnio prilikom pokušaja prijema Kosova u Interpol. Zahvaljujući tome, stvorena je klima za razvoj međudržavne saradnje u različitim oblastima sa mnogim od zemalja koje nisu priznale nezavisnost, ili su povukle svoju odluku o priznanju tzv. Kosova.

Cilj je što bolje pozicioniranje Srbije na međunarodnom planu, ostvarivanje delotvornih rezultata u međunarodnim organizacijama, gde podrška od vitalnog interesa za našu zemlju zauzima posebno mesto.

Suština je zajedno zalaganje za odbranu principa međunarodnog prava, kao i drugih otvorenih pitanja, podrška poštovanja principa zaštite, teritorijalnog integriteta, kao i podrška našoj politici.

Takođe, cilj Srbije je kreiranje povoljnog ambijenta za saradnju privrednika i privlačenja investicija iz različitih zemalja, povećanje obima trgovinske razmene i ekonomske saradnje.

Zahvaljujući saradnji i politici našeg predsednika, Aleksandra Vučića, Srbija je danas uvaženija, u broju investicija i privredne saradnje zauzima visoko mesto. Sve je više država koje veruju i investiraju u našu zemlju, i sve to zahvaljujući stabilnosti. Svaka zemlja je bitna, jer je to novi most Srbije sa svetom.

Politika ove Vlade je politika razvijanja dobrih međudržavnih odnosa. To je put za naše bolje pozicioniranje na međunarodnom planu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani narodni poslanici, ovim zakonom se uređuju uslovi, kriterijumi, način i postupak za realizaciju projekta izgradnje stanova.

Donošenjem zakona obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije. Pravo na kupovinu stana po povoljnim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti, koji ispunjavaju uslove iz ovog zakona, odnosno koji nemaju rešenu stambenu potrebu ili na odgovarajući stan.

Srbija je uvek bila na strani slobode, istine i pobednika. Malo je naroda koji kao srpski znaju koliko je užasan i skup, ali još manje naroda koji kao srpski narod znaju koliko je užasno i skupo živeti u ropstvu. Sve ima svoju cenu, samo sloboda nema cenu. Što vam bude snažnija vojska, to će mir biti trajniji i stabilniji. Što budemo bili spremni za rat, to će nam rat biti dalji, a mir bliži.

Stanje u vojsci do 2012. godine bilo je katastrofalno. Država je bila pred bankrotom. Tadašnja vlast za vojsku nije mogla da obezbedi osnovna sredstva za odeću, obuću i hranu. Imali smo oko 30 hiljada vojnika, a sredstva za plate su bila pod znakom pitanja. Nije bilo nikakve izgradnje stanova za pripadnike službe. Naša vojna lica su se sa porodicama selila od grada do grada bez svojih stanova. Mnogi su dočekali penziju sa nerešenim stambenim pitanjem.

U to vreme rasprodavana je vojna oprema. Prodato je milion komada municije svih kalibara, topovi, pušaka, haubica i hiljade prenosnih PVO sistema. Tenkovi su pretopljeni u železari, a u državnom fondu, gde je trebalo da se slivaju ta sredstva, za takvu reformu vojske novca nije bilo. Tada su se u armiji vraćala korišćena sredstva, dok se nova sredstva nisu nabavljala.

Vojska je tradicija koja je u srpskom narodu, u srpskom duhu. Bilo je čast biti vojnik i braniti otadžbinu. Oni koji su pokušali da uruše i prekinu tu vojnu tradiciju koja se negovala i održala vekovima, bila je vlast do 2012. godine. Bio je to udar na državu i na narod.

Srbija je danas drugačija zemlja, zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije, sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, danas imamo odlične rezultate, posebno kada je reč o makroekonomskoj stabilnosti i javnim finansijama, sa razvijenom ekonomijom koja je srž svakog društva. Uspeli smo da poslednjih nekoliko godina imamo suficit u budžetu.

Iz svega navedenog, danas imamo više mogućnosti. Danas je naša vojska ponovo dobro opremljena. Kupljeno je bolje naoružanje. Danas imamo 14 Migova 29, nove helikoptere, složena artiljerijska i raketna sredstva, sisteme. To je najnovija i najsavremenija tehnologija kojom možemo biti ponosni.

Oporavljena je i namenska vojna industrija, čiji izvoz iz godine u godinu beleži rast, tako da je povraćeno poverenje u našeg vojnika i našu vojsku.

Zahvaljujući suficitu imamo i poboljšanje stanja vojske u društvu. Ovim rešenjima su izdvojena sredstva za gradnju stanova. U prvoj fazi država će izgraditi 8.022 stana u Srbiji, gde će prvih 2.400 biti u Nišu. Izgradnjom ovih stanova svima će dobro doći koji imaju nameru da sebi obezbede krov nad glavom. Suština je u omogućavanju rešavanja stambenog pitanja za pripadnike službi pod povoljnijim uslovima. Pripadnici snaga bezbednosti su ti koji čuvaju bezbednost zemlje, daju sigurnost narodu.

Politika SNS je politika izgradnje i dugoročnog razvoja zemlje i društva. To su vrednosti za koje se zalažemo.

Na kraju bih hteo da kažem da najoštrije osuđujem uvrede upućene porodici predsednika Aleksandra Vučića. To da se preti deci predsednika, kao i bilo kojoj drugoj deci, je nedopustivo. Od onih koje nemaju sopstvenu politiku, koju vode besomučnu kampanju mesecima unazad i koji su ostavili iza sebe Srbiju u teškom stanju, ovakvi izlivi i mržnje i agresije do sada nisu zabeleženi, a govore o njihovoj nesposobnosti i politici koju su građani odbacili.

Građani Srbije dobro razumeju stvari. Građani Srbije žele politiku investicija, jačanje privrede i jake Srbije, a ne politiku pretnji i vraćanja u prošlost. Zato pozivam državne organe da u skladu sa tim reaguju. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, institucija Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja treba da bude nezavisna institucija, odnosno da vodi računa o svim građanima podjednako. Dakle, da se ne svrstava ni na jednu stranu.

Međutim, svojim ponašanjem Rodoljub Šabić urušavao je rad kompletne kancelarije. Zato se postavlja pitanje - da li je poverenikov posao da se svrstava na stranu pojedinih lidera opozicije? Da li je njegova delatnost da svaki put napadne svoju državu i vodi kampanju protiv nje? Da napada predsednika Aleksandra Vučića, ministre i narodne poslanike?

Šta reći o njegovom prepucavanju na društvenim mrežama, gde nije želeo da razgovara sa neistomišljenicima, često ih blokirajući? Bavio se sitnim politikanstvom, ali i plasiranjem neistina, sa jasnim namerama, koje su trebale da posluže kao odskočna daska za politiku, kao što je to bio slučaj sa Sašom Jankovićem, koji je radio na isti način.

Dalje imamo neiznošenje pravog činjeničnog stanja gde je, kako se sećamo, prvo, on bio napadnut, a kasnije je sigurnosnim kamerama utvrđeno drugačije činjenično stanje, tako da je kasnije i sam priznao da nije bilo reči o napadu. Plasiranje priča i izvrtanje činjenica dovoljno govori. Uz sve to, odgovore na šta je trošio novac koji mu je bio na raspolaganju, nismo dobili. Nema ni dokaza o konkursu za prijem u radni odnos velikog broja ljudi kod njega u službi. Zloupotreba funkcija i direktan sukob interesa predstavlja kada je izjavio da izvesni političari žele da on istakne kandidaturu za gradonačelnika.

Iz svega navedenog, neophodno je da u budućnosti na čelo ovakve važne institucije, treba da bude neko ko je apolitičan. Iz tog razloga je neophodan moralni kredibilitet i visok standard ponašanja, znači odgovornost, ozbiljnost, ali i neko ko će da radi u javnom interesu, a ne privatno i u cilju svoje lične promocije, jer ga na to obavezuje tako visoka funkcija.

Važno je da poštuje ono što mu je povereno. Novi predloženi kandidat ima iskustvo, jer je deset godina bio na funkciji predsednika Suda u Beogradu, za razliku od prethodnog Poverenika, koji je obavljao više funkcija i bavio se politikom. Milan Marinović je tokom čitave svoje karijere ukazivao nepristrasnost, stručnost i dostojnost. Mislim da građani na tu funkciju žele da vide jedan korektniji, objektivniji i profesionalniji pristup, jer je to u njihovom najboljem interesu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, izvršni postupak je sudski postupak. Njegov osnovni predmet je prinudno namirenje potraživanja izvršnog poverioca pred sudom. Javni izvršitelj je lice koje vrši javna ovlašćenja poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Tokom prethodnih godina uočene su određene nejasnoće zbog čega se javila potreba za izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Jedna od najvažnijih novina je da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne može prodati radi namirenja duga iz komunalnih i srodnih usluga, ako je to potraživanje manje od 5.000 evra, tako da je limitiran iznos potraživanja na osnovu koga neće moći da se sprovodi izvršenje prodajom nepokretnosti.

Sledeća novina je da se povećava prag zarada, plata i penzija, odnosno iznosi koji su zaštićeni od izvršenja, da se ne bi ugrozile osnovne potrebe za život dužnika.

Kada je reč o plati, izvršenje može da se sprovede do njihove polovine, odnosno do njihove četvrtine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade. Kada je reč o penziji, izvršenje se može sprovesti do njene trećine, odnosno četvrtine ako penzija ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji.

Jedna od novina je dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka. Na predlog poverioca javni izvršitelj poziva dužnika da dobrovoljno namiri potraživanje. To znači da po dogovoru između izvršioca i dužnika dužnik isplati svoje dugovanje bez pokretanja izvršnog postupka. Samim tim se smanjuje broj izvršnih postupaka, a da dužnik prođe sa manjim troškom.

Novina je još i uvođenje elektronskog javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti. Na taj način se smanjuje mogućnost zloupotrebe. Zato je izmenjen tok javnog nadmetanja uvođenjem licitacionog koraka, nuđenjem više cene od početne. Tako će se omogućiti ravnopravno učestvovanje i konkurencija svih zainteresovanih strana, transparentnost i pošten postupak javnog nadmetanja, kao i povećanje cene po kojoj će predmet izvršenja biti prodavan.

Zakonodavac ovim propisima želi da spreči anomalije u prodaji nepokretnosti. Ovim novinama i dopunama zakona, pored efikasnije naplate dugove, brine se i o finansijskom statusu građana, a sve u cilju jačanja socijalne komponente i ekonomskih slabih slojeva stanovništva kada je reč o zaštiti dužnika. Zahvaljujem.