ODABIR NOVOG GENERALNOG SEKRETARA

Poslanik kome je upućeno: Maja Gojković

Pitanje

čeka se odgovor 2 godine i 2 meseca i 12 dana

Poštovani,

Ja kao obični građanin koji često pratim prenose Narodne skupštine Republike Srbije, kako plenarne tako i odborske sjednice, zapažam kako već više od dva mjeseca nemate Generalnog sekretara. Njegove poslove obavljaju zamjenici generalnog sekretara, ali sada se postavlja pitanje, do kada?
Veliki broj građana Srbije glasao je za potpuni saziv parlamenta, a ne kao ovaj. Želimo Generalnog sekretara, jer bi on pomogao i profesionalno radio posao za koji je potpuno osposobljen. Naravno ne želim da kažem bilo šta protiv zamjenika, rade i trude se apsolutno, ali oni su diplomirani pravnici, a ipak nekoga kao što je Svetislava Bulajić, apsolutno profesionalna, iz njene biografije saznajemo koliki je ona profesionalac, iskusna i sposobna žena za vođenje sekretarijata, nije trebalo razriješiti funkcije.
Konačno moje pitanje je, KADA ĆE SE VRŠITI ODABIR GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 11. SAZIVU?
Hvala!