Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 121 narodni poslanik.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 98 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o - PREDLOGU ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA

Danas sednici prisustvuje ministar Branko Ružić sa saradnicima.

Pošto je Narodna Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne Skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić, po Poslovniku.
Ja se izvinjavam, vi niste dobili reč za diskusiju nego povredu Poslovnika.
Kako sam ja povredila Poslovnik, a da ima veze sa vašom diskusijom, molim vas? Ne možemo imati lažne povrede Poslovnika posle, ne znam ni ja koliko godina. Naučite Poslovnike.
(Miladin Ševarlić: Ja sam naučio.)
Sada će biti raspust, pa naučite Poslovnik. Stvarno besmisleno posle četiri godine da mislite da je povreda Poslovnika sve što vama padne na pamet da držite govore. Nemate poslaničku grupu i pokušavate uz pomoć povrede Poslovnika da to nadomestite.
(Miladin Ševarlić: Da li je to dostojanstvo Skupštine?)
Reč ima narodni poslanik, Aleksandar Martinović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima Marko Atlagić. Izvolite.
Reč ima Đorđe Milićević.
Koliko puta?

(Aleksandar Šešelj: Pomenuo me je nekoliko puta pre izvesnog vremena.)

Izvolite.
Reč ima Dragan Jovanović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
U skladu sa članom 27. Poslovnika, prelazim na sledeći amandman.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Određujem pauzu od pet minuta, dok ne porazgovaram sa poslanicima.
(Posle pauze)
Poštovani poslanici, razgovarala sam sa našim kolegama Aleksandrom Martinovićem i Sandrom Božić. Oni započinju štrajk glađu. Mene su zamolili da nastavim sednicu, jer ovo nije protest protiv Narodne skupštine Republike Srbije niti protiv vas i zamolili su da nastavimo sa našim redovnim radom i ja ću to i učiniti.
Reč ima Marijan Rističević.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, Vladimir Đukanović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Po Poslovniku.
(Aleksandar Marković: Koji član?)