Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 79 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 143 narodna poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 4. do 9. dnevnog reda.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI
Stavljam na glasanje Predlog zakona o kontroli državne pomoći, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 142 , protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala – tri.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Poštovane dame i gospodo, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnoj poslanici u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesti, kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.
Uručeno vam je odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatna-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština shodna članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj, izabranoj sa Izborne liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Na osnovu odluke RIK izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanjem mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj.
Čestitam poslanici na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
Poštovana poslanice, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini ponavljate sa mnom zakletvu koju ću čitati.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode, i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Čestitam vam.
Molim poslanicu da potpiše tekst zakletve.
U ime Narodne skupštine i u svoje lično ime, čestitam vam na izboru narodnog poslanika i želim vam uspešan rad u tekućem, mandatnom periodu.
Sačekaćemo da poslanica preda zakletvu.
Hvala, možete zauzeti svoje mesto.
Poštovani poslanici, pošto smo završili raspravu o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika, prema kojoj predsednik Skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom određujem ponedeljak 7. oktobar 2019. godine, sa početkom u 15.00 časova, kao dan za glasanje o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda.
Poštovane dame i gospodo, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice da proverimo kvorum za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Aleksandra Belačić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Miladina Ševarlića na član 1.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 1. Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Ružica Nikolić na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 6. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 7. razdeo 24.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 7. razdeo 54, sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: za – osam narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje poslanika Marijana Rističevića na član 10.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 12.
Zaključujem glasanje: za – sedam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 12.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 1. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 2. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 3. Zaključujem glasanje: za – osam poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 4. Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 4. sa ispravkom.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika.
Amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU DA DODATU VREDNOST
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – osam.
Nije usvojen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za - osam.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Ovim završavamo današnji rad i nastavljamo sutra u 10.00 časova.
Hvala.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 72 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 129 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tački 1. i 2. dnevnog reda. Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja redovnog godišnjeg Izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska manjinska prava i ravnopravnost polova 10. septembra 2019.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Izveštaj sa Predlogom zaključka.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije kao uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129 narodna poslanika, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje tačaka dnevnog reda ove sednice, odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodna skupština Republike Srbije u ovoj godini.
Poštovani narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, vaša Ekselencijo, otvaram Dvadeset šestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratio predsednik Poslaničkog doma Parlamenta Češke Republike, Njegova Ekselencija gospodin Radek Vondraček.
Čast mi je da, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, pozdravim Njegovu Ekselenciju predsednika Radeka Vondračeka.
Pored njega, pozdravljam i ostale uvažene članove delegacije Poslaničkog doma Parlamenta Češke Republike, članove Vlade Republike Srbije, predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji koji prisustvuju današnjoj sednici.
Sada pozivam Njegovu Ekselenciju Radeka Vondračeka da nam se obrati.
Izvolite.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 72 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 129 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Stavljam na glasanje zapisnik Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije od 18, 19, 23, 24. i 25. aprila ove godine.
Zaključujem glasanje: za – 126 poslanika, nisu glasala četiri poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.
Stavljam na glasanje zapisnik Petog redovnog zasedanja od maja meseca.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.
Stavljam na glasanje zapisnik Šeste sednice redovnog zasedanja od 22, 23, 24. i 29. maja meseca.
Zaključujem glasanje: za – 129 poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.
Stavljam na glasanje zapisnik Dvadeset druge Posebne sednice, od 27. i 28. maja.
Zaključujem glasanje: za – 128 poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.
Stavljam na glasanje zapisnika Dvadeset treće Posebne sednice u Jedanaestom sazivu, održane 3. juna.
Zaključujem glasanje: za – 127 poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Zapisnik.
U sazivu ove sednice koji vam dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, potrebno je da odlučimo o predlozima za dopunu dnevnog reda i spajanju rasprave.
Dajem kolegi mikrofon da vodi dalje sednicu.
Zahvaljujem NjE, predsedniku Poslaničkog doma parlamenta Češke Republike, gospodinu Radeku Vonderčeku na njegovom obraćanju.
Zaključujem Dvadeset šestu Posebnu sednicu Narodna skupština Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Ujedno, pozivam poslanike da prisustvuju otvaranju izložbe „Praško proleće“, koje smo organizovali zajedno sa ambasadorom Češke Republike ovde u parlamentu.
Hvala vam.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Molim vas da najpre saslušamo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne.)
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 106 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika i da imamo uslove za početak rada.
Prelazimo na rad.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima Milorad Mirčić. Izvolite.
Vreme. Hvala.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Radojević.

Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
Poštovani poslanici, primili ste ostavku narodnog poslanika Miroslava Lazanskog na funkciju poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.

Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Miroslavu Lazanskom, danom podnošenja ostavke.

Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

Obaveštavam vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju poslanici: Hadži Milorad Stošić, prof. dr Žarko Obradović i Snežana Paunović.

U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.

Pre utvrđivanja dnevnog reda, potrebno je da odlučimo o predlozima za dopunu dnevnog reda.

Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.

Da li želite reč?

Izvolite.

Hvala.

Stavljam na glasanje predlog.

Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog.

Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016. godine.

Izvolite.

Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Vjerica Radeta predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona.
Izvolite.