Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 84 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Vesna Ivković, izvolite.
Hvala.
Mnogo vremena je prekoračeno.
(Aleksandar Martinović: Ja sam to rekao i Vojislavu Šešelju.)
Zahvaljujem.
Stvarno moram da reagujem na prekoračeno vreme.
Takođe, moram da reagujem na to što eklatantno kršimo Poslovnik, jer smo se toliko udaljili od teme.
Molim red u sali.
Određujem pauzu od pet minuta, da bi nastavili zaista da radimo.
(Posle pauze)
Možemo se saglasiti da je prošlo pet minuta.

Na član 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović.

Izvolite.

Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
Reč ima Vladimir Orlić.
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Reč ima ministar Branislav Nedimović.
Nemojte poslaniku da govorite da cokće, nije lepo.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević i Ljupka Mihajlovska.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Olivera Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević i Ljupka Mihajlovska.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Hvala.

Potrošili ste vreme vaše poslaničke grupe i nije više ostalo vremena za poslaničku grupu.

Na član 4. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.

Hvala.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite.