Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 65 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, podsećam vas da je narodnom poslaniku Slobodanu Veličkoviću potvrđen mandat na sednici 3. marta ove godine.
Pozivam narodnog poslanika da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupi polaganju zakletve.
Molim vas da ponavljate tekst zakletve zajedno sa mnom.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Molim narodnog poslanika da pristupi potpisivanju teksta zakletve.
Hvala.
Dozvolite mi da vam u svoje ime, u ime poslanika Narodne Skupštine Republike Srbije čestitam na izboru za narodnog poslanika.
Čestitam još jednom.
Nastavljamo sa radom.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje predstavnika predlagača o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
Reč ima Dragan Šormaz.
Hvala.
Vreme.
Vreme ste potrošili. Hvala.
Zato što ste govorili dva minuta i 10 sekundi. Više puta sam rekla - vreme, vreme, vreme. To je nekako običaj po Poslovniku. Četiri godine smo ga proučavali, a nadam se da ćete biti taj koji će menjati Poslovnik u novom sazivu.
Marijan Rističević, replika.
Hvala.
Reč ima Miladin Ševarlić.
Izvolite.
Pretpostavljam da to ima nekakve veze sa Zakonom o oružju i municiji i izmenama koje vršimo?
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Nije tu.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
Vreme grupe je potrošeno. Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Zahvaljujem.
Reč ima Sreto Perić. Izvolite.
Đorđe Vukadinović. Izvolite.
Na član 1. amandman je podneo Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Nikola Savić, izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Šormaz.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Izvolite.