Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dva minuta ste mi uskratili, želeo sam da postavim pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Razumeli smo svi vašu poruku, zbog toga vas nisam prekidala, šest i 26. Nemojte, molim vas, da zloupotrebljavamo.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Predsednice, ovo je sramota što ste uradili. Dakle, ja kao poslanik i kao roditelj dugujem zahvalnost…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, molim vas, javiću se za reč dole, ponoviću te vaše reči, samo u ime moje porodice koja prolazi kroz strašne stvari, zbog slične stvari zbog koje vi govorite ovde. Nemojte to da radimo sada.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ali nemate pravo po Poslovniku to da radite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte da zloupotrebljavamo jednu nesreću. Sve porodice i skoro svako od nas ima jedan i tragičan slučaj, nemojte da to koristimo u političke svrhe.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Očigledno niste razumeli moje reči.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte, zbog toga što imam vrlo blisku osobu koja prolazi kroz teške trenutke, molim vas.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Vi ne dopuštate da ohrabrim one ljude koji prolaze kroz probleme, da podelim svoju priču sa ljudima. Dakle, to niste dopustili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, kao čoveka.