Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Ja sam pri stavu Vlade da se ovaj amandman ne prihvati. Zašto? Cilj ovog dobrog Predloga zakona je da se poveća broj postupaka BMPO, ali i da se poveća broj uspešnih, pre svega, postupaka. Ovo što je u ovom amandmanu predloženo jeste da se u stvari zabrani uvoz i izvoz. Šta onda sa onim parovima koji su slučajno započeli postupak BMPO u nekoj od drugih zemalja? Znači, njima uskraćujemo pravo da taj postupak okončaju. Tako da mislim da stav Vlade ispravan i da ne smemo prihvatiti ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Vrlo ću kratko.

Kada pričamo o uvozu i izvozu, imate primere kada naši pacijenti moraju, na primer, to nije tema veštačke oplodnje ali jeste produžetka života, svakako, kada moraju da odu u AKH kliniku i da vrše transplantaciju srca, pluća ili bubrega. Oni tada dobiju nečiji tuđi organ.

Znači, ne smemo da budemo toliko zatvoreni i konzervativni, da ne kažem sa mislima u srednjem veku i da uvek imamo neku teoriju zavere, nego da vidimo šta je to dobro za naše građane. Svaki dobar potez treba da pozdravimo i da se otvaramo. Znači, sve što je usmereno ka produženju života naših građana, sve što je usmereno ka omogućavanju kvalitetnijeg i zdravijeg života našeg građanina, to treba da ovde pričamo i da građanima objašnjavamo šta u suštini radimo.

Mislim da sam dao doprinos kroz ovu transplantaciju da to ne treba da se tako gleda usko, taj uvoz ili izvoz.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Član 15. ima naslov – Izdavanje dozvole za delatnost biomedicinski potpomognute oplodnje. Zakon predviđa da Uprava za biomedicinu daje dozvolu za obavljanje ove delatnosti centrima, ali i banci. Banka je Predlogom zakona jedna, na nivou Republike Srbije, i ono što je suština našeg amandmana je da tu dozvolu za rad, odnosno eventualno oduzimanje, izdaje ministar.

Ne slažemo se sa obrazloženjem u odbijanju ovog amandmana koje kaže da je načelo efikasnosti i ekonomičnosti postupka ono što je bolje, odnosno što daje Upravi za biomedicinu nadležnosti i za izdavanje dozvole za banke, s obzirom da je ta banka jedna jedina institucija, predviđena ovim zakonom, na nivou Republike Srbije.

Smatramo da zbog važnosti, tu dozvolu i da prati njen rad, treba da bude zadužen ministar, a ne Uprava. Kažem, razumemo zašto za centre radi Uprava za biomedicinu, s obzirom da se radi o više centara, privatnih, državnih, kako god, koji će raditi, ali, banka je jedna jedina i smatramo da zbog toga u zakonu treba predvideti da dozvolu za njen rad, odnosno eventualno oduzimanje, daje ministar. Zato se ne slažem da je u ovom slučaju opravdan princip ekonomske efikasnosti i ekonomičnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Lončar.

Zlatibor Lončar

Tu smo se vodili samo jednom činjenicom, a to je da ljudi koji rade u Upravi za biomedicinu mnogo bolje znaju od mene o svemu tome i to je jedini razlog zbog čega je njima dato. Kada već rade inspekciju, kada već rade sve ostalo, onda da imaju i tu odgovornost vezanu za dozvolu. Ništa drugo nije u pitanju sem toga.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Momir Bačevac.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Ja ću se složiti da se odbije ovaj predlog. Upravo je formiranje odnosno stavljanje nadzora kompletnog ovoj instituciji doprinelo kvalitetu ovog zakona. I ovo što kaže ministar, sigurno je da će ljudi koji su visoko stručni i koji su u stalnom kontaktu i koji stalno prate materiju, lakše, brže i kvalitetnije odlučivati, u interesu boljeg funkcionisanja ovog instituta potpomognute oplodnje.