Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 25.04.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo je član 29.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dvadeset devet. Izvinite, čuo sam 39.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Amandman se tiče, kao što ste rekli, člana 35. gde se kaže da se doda novi stav 3. koji glasi – nadležni doktor medicine ne sme da propagira namensko davanje krvi i da dosadašnji stavovi 3. i 4. postanu stavovi 4. i 5.

Amandman se ne prihvata iz razloga šta je davalaštvo krvi i komponenata krvi dobrovoljno, odnosno zasniva se na načelu dobrovoljnosti, neplaćanju i anonimnosti, pa namensko davalaštvo krvi i komponenata krvi nije predmet ovog zakona. Slažem se, ali smo svedoci svakodnevno da kada odete kod doktora on vam kaže – donesite krv, on vam kaže nekad i javno – pridruži se apelu da se obezbedi krv za neku operaciju, što je protivno zakonu i zato predlažem da u zakonu eksplicitno piše da nadležni doktor, to nisu transfuziolozi, nego su to doktori koji koriste krv, da ne mogu da učestvuju u tome, jer se time stvara jedna loša slika o lekarima, o medicinskim ustanovama, o zdravlju ove zemlje, a samim tim i o celoj državi. Zato apelujem na vas da prihvatite moj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Ovaj zakon se i donosi iz tog razloga, da ne bi dolazilo do toga i da se ne apeluje, ali imate samo jednu situaciju u kojoj morate da vodite računa. Mi ne možemo da predvidimo kakva situacija može da se desi, ne daj Bože, neka nepogoda ili bilo šta, kada moramo da pristupimo, da apelujemo na ljude da daju krv.
Druga stvar, imamo deficitarne krvne grupe, da sad ne ulazim u detalje, ali do sada smo imali problem sa tim što nismo imali evidenciju, što smo imali krv koja je negde stajala, a negde je trebala, gde smo imali razdeljene te… svaka bolnica je imala za sebe, nije bila u jedinstvenom centru i to je ono što želimo da izbegnemo i mislim da nećemo imati potrebu i taj problem da će neko da ide.
Naravno da nam je to osnovni cilj, da niko ni na koga ne apeluje i da to ne bude izgovor da ja apelujem na sve zaposlene u zdravstvu, da to bude kada se istroše svi izgovori izgovora – nema krvi, dajte krv, a da se ne proveri i slično. Znači, to nam je osnovni cilj. Ali, kada od nekog nešto tražimo, mi hoćemo prvo da uradimo što je do nas da omogućimo da napravimo, a ne da sutra imamo hiljadu nekih izgovora zašto oni to rade, pa nije im obezbeđeno ovo, pa nije obezbeđeno ono, pa oni nisu znali da je bilo krvi tamo ili nije bilo krvi tamo, e prvo hoćemo da odradimo naš deo posla… Onda ćemo to i da sankcionišemo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanik Rističević je tražio reč.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja predlažem da se amandman ne prihvati iz razloga što ovo propagiranje je vrlo problematično. Znate, ako se radi o nekoj retkoj krvnoj grupi koja nedostaje, ako lekar apeluje da ta grupa nedostaje, da li se to smatra propagiranjem ili ne, dakle, ako bi usvojili ovaj amandman to bi izazvalo i te kako neke probleme zbog kojih bi život nekih pacijenata bio ugrožen, pa recimo ako neko izbaci putnika iz voza samo zato što nije znao engleski, pa ako mu treba nužno ukazati medicinsku pomoć i ako je to retka krvna grupa, onda je doktor prinuđen da takvu krvnu grupu potraži ukoliko je nema na raspolaganju. Hvala.

(Zoran Živković: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kome tačno?
(Zoran Živković: Ministru.)
Ministar je dao samo objašnjenje.
(Zoran Živković: Nisam dobro shvaćen.)
Ne, ne. Odlično ste shvaćeni.
Član 35. dodaje se novi stav: „Ne sme da propagira namensko davanje krvi“.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ne može se protiv života. Znači, evo mi prilike za prethodni amandman.

Ako dođe do elementarne nepogode ili neke nesreće, onda to ne treba da radi apelovanje. Apel, malo nezgodna reč. Ne treba da radi nadležni lekar, nego to treba da radi ili ministarstvo ili neka druga državna institucija u slučaju kada postoji velika potreba za velikim količinama krvi.

Ovde je ovo bila zaštita od toga da se ulazi u jedan lični odnos lekara ako je iznad onih medicinskih, između lekara i pacijenta, pa daj nađi, pa će za nekoga da se nađe krv, za nekoga neće i to je jako loša stvar. To je bio razlog za moj pokušaj objašnjenja.

Član 38. je skraćivanje roka. Ja i dalje mislim da je godinu dana sasvim dovoljno da se donesu podzakonska akta koja bi trebalo da razrade ovaj zakon i da ga učine primenjivim, inače ćemo čekati jako dugo. Znači, 2019. godina, ko živ, ko mrtav do tada.

Naravno, da ne pričam ja vama to brže uvođenje zakona u operativnu funkciju bi dovelo do toga da počne da živi sistem da krv čeka pacijenta, a ne da pacijent čeka krv.