Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 21.04.2017.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 141 narodni poslanik i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.
Saglasno članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala za petak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Dostavljen vam je Zapisnik Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 3. marta 2017. godine.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 3. marta 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 3. marta 2017. godine.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima za razmatranje akata po hitnom postupku.
Narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o vojnoj neutralnosti Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Trideset dva narodna poslanika predložila su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine, koji su podneli Narodnoj skupštini 13. aprila 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine, od dana raspisivanja predsedničkih izbora do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih 99,9% biračkih mesta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,18/10, 65/13,15/15-US i 96/15).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri poslanika, protiv – jedan, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest poslanika, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za– šest poslanika, protiv – dva, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest poslanika, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Da li poslanik želi reč?
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
Da li poslanik želi reč?
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da li poslanik želi reč?
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici Poslaničke grupe „Dveri“ predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos rada Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima.

Danas smo imali iznova situaciju da je vladajuća većina odbila predlog po hitnom postupku da se formira skupštinski anketni odbor za utvrđivanje pune istine o regularnosti odnosno neregularnosti nedavno, tj. tek sinoć, okončanih tzv. predsedničkih izbora. To je samo još jedan dokaz u nizu onoga o čemu neprestano govorimo, da vi imate nešto ozbiljno da krijete. Jer, da se vi zapravo ponosite kako su izbori bili pošteni i regularni, vi biste formirali skupštinski anketni odbor, koji bi dokazao da nije bilo nikakvih izbornih neregularnosti i vi biste bili opravdani pred čitavom javnošću.

Isto se odnosi na ovaj predlog skupštinskog anketnog odbora za ispitivanje izbornih neregularnosti od pre godinu dana sa prethodnih vanrednih republičkih izbora. Tu ima jedna posebna zanimljivost – da ste i vi sami, konkretno šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović, predložili formiranje skupštinskog anketnog odbora, a onda glasali protiv sopstvenog predloga. Nešto se, dakle, u međuvremenu desilo i vi ste shvatili da u toj borbi i u tom skupštinskom anketnom odboru vi ne možete da pobedite i da bi on samo pokazao istinu o izbornim neregularnostima kojima ste se poslužili i prošle godine i ove godine.

Opet ponavljam i mislim da je to građanima Srbije najvažniji argument koji želim da im ponudim – da Srpska napredna stranka i vlast u celini nemaju šta da kriju kako su krali na izborima, oni bi pristali na formiranje skupštinskog anketnog odbora i tu bi dokazali da su izbori bili regularni. Čim vi ne pristajete da ovo dođe na dnevni red, jasno je da vi nešto ozbiljno krijete.

Šta vi zapravo krijete? Vi krijete to da je jedinstveni birački spisak neažuriran i da u njemu ima mnogo mrtvih duša koje glasaju za SNS. Vi krijete da je u Srbiji medijski mrak, da postoji apsolutna medijska neravnopravnost svih izbornih učesnika, da nema političkih emisija, da nema debata, da nema sučeljavanja, da ste vi preuzeli kompletan medijski monopol u Srbiji. Vi takođe krijete da REM ne postoji, da Republičko regulatorno telo za elektronske medije ne radi svoj posao i ne kontroliše medijsku ravnopravnost svih izbornih učesnika. Vi krijete da ste na Republičkoj izbornoj komisiji iznova doneli antiustavno uputstvo o načinu glasanja na Kosovu i Metohiji. Dakle, RIK je proglasio sebe većim, odnosno iznad Ustavnog suda Srbije.

Dakle, ako ne stavimo ovu tačku na dnevni red, vi krijete da ste izvršili izbornu krađu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18 narodnih poslanika, protiv – jedan, uzdržanih – nije bilo.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Da li narodni poslanik Goran Ješić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, predsedavajući.

Mislim da naši najstariji sugrađani, penzioneri, i te kako podržavaju da se ovaj predlog zakona stavi na dnevni red.

Naime, zakon koji ste doneli pre tri godine, kada je počela pljačka penzionera u Srbiji, nosio je naziv koji je veoma karakterističan. Vi ste ga nazvali Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Dakle, vi ste time želeli da kažete da zarad ušteda u budžetu vi ćete privremeno smanjiti penzije, dok država ne stane na noge. To privremeno traje već pune tri godine. Dakle, nikakva tu privremenost ne postoji, tu postoji ideja da se dodatno oporezuju naši najstariji sugrađani. To je zapravo ono o čemu govorim od trenutka kada sam postao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Vi nikada niste imali petlju ni hrabrost da oporezujete one koje treba oporezovati u Srbiji – strane banke, strane firme i tajkune. Vi jedino imate hrabrost da oporezujete sopstvene građane, pa ste tako smanjili plate, pa ste tako smanjili penzije, pa tako na svaki drugi način podižete namete na sopstvene građane. Da ste vi politički hrabri, da ste ozbiljni, da zaista želite da oporezujete one koji ostvaruju ekstra profit na grbači ovog naroda, vi biste dodatno oporezovali sve strane banke u Srbiji, vi biste dodatno oporezovali sve tajkune koji ne plaćaju pored, vi biste dodatno oporezovali strane firme koje, verovali ili ne, obraćam se biračima SNS-a i SPS-a da obrate pažnju na ovaj detalj, strane firme u Srbiji ne plaćaju porez na ostvarenu dobit koju ostvaruju ovde u Srbiji i iznose ekstra profit iz Srbije lažnim knjigovodstvenim poslovanjem, po kome prikazuju svoje poslovanje u Srbiji sa gubitkom kako ne bi platili porez na ostvarenu dobit. E, to vi dozvoljavate.

Umesto da to dodatno oporezujete, umesto da naplatite porez onima koji zaista žive na grbači ovog naroda, vi dodatno oporezujete vojsku, policiju, prosvetne radnike, zdravstvene radnike, a konkretno ovim zakonom, koji ste sami nazvali Zakon o privremenom načinu isplate penzija, vi zapravo pljačkate penzionere. Pa, da li je to pošteno? Da li je pošteno i kakva je to hrabra i poštena vlast koja pljačka i oporezuje sopstveni narod, a ne sme da uđe u koštac sa onima koji pljačkaju ovu državu, a to su strane banke, to su tajknu i to su strane firme? Zato, naravno, predlažemo zakon o prekidu, odnosno prestanku važenja Zakona o privremenom načinu isplate penzija, jer je konačno došlo vreme da se prekine sa pljačkom naših najstarijih sugrađana i penzionera.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 17 narodnih poslanika, protiv – jedan, uzdržanih – nije bilo.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, zaista moram ponovo da na vas apelujem, onako krajnje bratski, prijateljski, ljudski, srpski, nazovite to kako god želite, ali zaista je krajnje iskreno.

Pre svega želim da se zahvalim narodnim poslanicima vladajuće većine koji su na prošloj sednici glasali za predlog da se ovaj tekst rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj nađe na dnevnom redu. Svaka vam čast na tome i ja sam vam duboko zahvalan. Izražavam vam zaista otvoreno i iskreno poštovanje zbog tog čina. Sada apelujem zaista i na sve druge da krenemo svi zajedno tim putem.

Evo, ja ću i pročitati pred građanima Srbije taj tekst rezolucije, da bismo svi zajedno pogledali ima li tu nešto sporno što ne možemo svi zajedno da podržimo.

Rezolucija o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata:

1) da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid, onakav kakav je definisan Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida usvojen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. decembra 1948. godine;

2) da je prilikom sprovođenja ovog genocida samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma i neistomišljenika mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijeno od strane NDH 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, jedino zbog toga što su pripadali drugom narodu, veri ili rasi.

3) da je Nezavisna država Hrvatska bila jedina zemlja tokom Drugog svetskog rata u kojoj su postojali koncentracioni logori za istrebljenje dece u Staroj Gradišci, Jasenovcu, Uštici, Jablancu, Jastrebarskom, Rijeci kod Jastrebarskog, Gornjoj Rijeci kod Križevaca i Lobogradu i da je u njima, prema još nedovršenim istraživanjima, stradalo, verovali ili ne, 42.791 srpsko dete, 5.737 romske i 3.710 jevrejske dece;

4) da je zločin genocida u NDH po svojim razmerama ravan Holokaustu koji je Nacistička Nemačka izvršila nad Jevrejima i

5) da je tokom provođenja ovog genocida veliki broj Srba bio prinuđen da zarad biološkog opstanka promeni svoj nacionalni i duhovno-istorijski identitet i da se odrekne svoje pravoslavne vere i pod prisilom i smrtnom pretnjom prihvati rimokatolicizam.

Poštovane kolege narodni poslanici, ima li u ovim rečima jedna reč koju ne možemo svi zajedno da potpišemo? Ako je sporno što su „Dveri“ predlagač ove rezolucije, spreman sam da je povučem, da je predloži vladajuća stranka, bilo ko iz vlasti, i da vi pokupite poene, ako je pitanje toga ko će biti nosilac ove rezolucije. Uopšte mi to nije bitno, bitno mi je da posle više od 70 godina ovaj dom Narodne skupštine donese i jednu takvu rezoluciju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da) Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, predsedavajući.

Žao mi je što ponovo nismo uspeli da ostvarimo konsenzus po jednom veoma važnom nacionalnom pitanju, ali nastavljamo dalje. Nadamo se da će vlast doći do svesti koliko su neke teme zajednički bitne.

Ono što ovim zakonom mi predlažemo kroz izmene i dopune Zakona o PIO fondu jeste nešto što smo zajednički koncipirali, osmislili i sročili, u saradnji sa našim strateškim socijalnim partnerima, a to su Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Želim ovom prilikom da im se zahvalim na zaista izuzetnom doprinosu u borbi za zaštitu sindikalnih prava penzionera u Srbiji jer mislim da su ova dva sindikata pravi primer kako se sindikati u Srbiji treba da funkcionišu. Mislim da na pravi način štite interese penzionera, za razliku od nekih lažnih penzionerskih zaštitnika poput PUPS-a.

Ono što ovaj zakon predlaže i mislim da je nešto na čemu posebno insistiramo jeste zapravo pozivanje na Ustav Republike Srbije u kome jasno stoji u članu 70. da se Republika Srbija stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Dakle, Vlada Republike Srbije ima obavezu redovnog usklađivanja penzija jer bi u suprotnom penzioneri bili dovedeni u nepovoljan finansijski i socijalni položaj zbog inflatornog umanjenja stvarne vrednosti njihovih penzija.

Dakle, stvar je veoma jednostavna. Cene rastu, dolazi do neprestanog inflatornog pritiska na kompletan život i potrošačku korpu u Srbiji, imate situaciju da vi ne usklađujete penzije sa troškovima života. Tačnije, vi ste u zakonu kada ste smanjili penzije, pre tri godine, ukinuli odredbu koja je postojala kao obaveza države da na godišnjem nivou usklađuje visinu isplate penzija sa troškovima života. Mi tražimo da se ta odredba vrati i da ponovo penzije budu usklađivane sa inflatornim pritiskom svake godine. To je, rekao bih, jedan potpuno razuman i normalan zahtev sa naše strane i ne vidim zaista razlog da i to ne bude podržano od strane vladajuće većine. Kad već toliko pričate da ste zaštitnici penzionera, ne vidim kako PUPS sme da izađe pred penzionere a da ne glasa za ovaj predlog „Dveri“. Zaista ne mogu to da razumem.

Druga stvar koja je ovde veoma važna jeste predlog da se izmeni struktura Upravnog odbora PIO fonda. Šta ste vi, naime, uradili? Vi ste smanjili broj članova Upravnog odbora PIO fonda na sedam, od toga ste postavili četiri iz redova Vlade Republike Srbije, time ste preuzeli većinu u PIO fondu i time ste preuzeli da gazdujete imovinom PIO fonda i sada rasprodajete banje i specijalne bolnice. Vi na to nemate pravo. To je imovina PIO fonda i ona mora biti stavljena u funkciju domaćeg i ekonomskog interesa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, moj kolega Marko Đurišić i ja smo predložili formiranje anketnog odbora zato što je sramota za Srbiju, sramota za sve nas koji sedimo ovde da se evo već skoro godinu dana ne zna ko je počinilac, ko je izvršilac, a zapravo se i zna nego je to postalo javna tajna, pa neko misli da će protekom vremena neko i zaboraviti i da to više neće biti tema, poput poplava u Obrenovcu, poput izgubljenih života tokom tih majskih poplava, poput helikoptera, poput svega onoga što se dešavalo u poslednjih pet godina.

Više je nego jasno da, nakon činjenice da je i katastar, republički katastar, izbrisao Savamalu iz faktičkog postojanja pre nego što je ona srušena, govori o tome da se radi o organizovanom krivičnom delu koje se organizovalo na republičkom nivou, da su ga sproveli najviši činovnici gradske vlasti u Beogradu, da su u tome učestvovali i oni koji su rukovodili i komandovali policijom da ne izlazi na pozive građana i oni koji danas vode komunalnu policiju. Oni su takođe ignorisali pozive građana i svega onoga što se dešavalo u noći 24-og i 25-og. Navršava se godinu dana od najvećeg zločina u modernoj istoriji glavnog grada i najveće sramote za grad Beograd. Mislimo da je formiranje anketnog odbora veoma važna stvar, zato što imamo činjenice da policija nije želela da izvrši predistražne radnje, da tužilaštvo u skladu sa zakonom nije želelo da reaguje i da od policije preduzme predistražni postupak.

Imali smo svedočenja, još uvek, predsednika Vlade Republike Srbije da on zna ko je rušio u Savamali, ali da neće da kaže, pa tu postoji još jedno krivično delo, prikrivanje krivičnog dela. Kada bi tako ušli u jednu spiralu nabrajanja svega onoga što se nije uradilo u ovih godinu dana, više desetina osoba bi moralo da se sasluša i na kraju procesuira, jer smatramo da niko nema prava da ruši privatnu imovinu. To je protivno Ustavu, protivno zakonima Srbije i Aleksandar Vučić zajedno sa svojim saradnicima će kad-tad odgovarati za to što je znao ili za to što je naručio rušenje objekata u Savamali. Anketni odbor Skupštine Srbije bi predstavljalo jedino telo, pošto tužilaštvo i policija ne rade svoj posao, koji bi donekle pokušalo da razreši ovaj slučaj. Zahvaljujem.