AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 17.04.2019.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 11.03.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


Nijedan akt nije pronađen.