AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 27.03.2023.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 27.03.2023.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu


[pdf] 
Datum predloga: 10.03.2023.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 08.03.2023.
Predlagač: Visoki savet sudstva