AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 20.10.2021.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 20.10.2021.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 19.10.2021.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 15.10.2021.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 13.10.2021.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
[pdf] 
Datum predloga: 08.10.2021.
Predlagač: Vlada