AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 23.05.2019.
Predlagač: Kancelarija za Kosovo i Metohiju


[pdf] 
Datum predloga: 17.05.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 17.05.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 17.05.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Nijedan akt nije pronađen.