AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 02.06.2023.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 02.06.2023.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 29.05.2023.
Predlagač: Aleksandar Olenik