AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 29.12.2020.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava[pdf] 
Datum predloga: 24.12.2020.
Predlagač: Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva