AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva[pdf] 
Datum predloga: 09.01.2020.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 31.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 30.12.2019.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 27.12.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 27.12.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.