ANALIZA PROCESA USVAJANJA ZAKONA U REPUBLICI SRBIJI: PRAVOSUDNI ZAKONI

24.08.2023.

...

Reforma pravosuđa u nekoliko ciklusa traje već gotovo dvadeset godina. Promene Ustava usvojene u februaru
2022. godine uslovile su donošenje novih i izmenu postojećih pravosudnih zakona. Razlog za izmene Ustava i
donošenje pravosudnih zakona leži u potrebi da se unapredi stanje pravosuđa koje je u velikoj meri zavisno od ostalih grana vlasti i spoljnih uticaja i ne pruža adekvatnu pravnu zaštitu građanima.


Poslednji put ažurirano: 24.08.2023, 10:15