AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.

[pdf] 
Datum predloga: 04.06.2021.
Predlagač: Vlada