VANREDNA SEDNICA, A STANJE REDOVNO

12.07.2018.

...

U okviru Osme vanredne sednice Jedanaestog saziva Skupštine Srbije poslanici su u objedinjenoj raspravi diskutovali o 13 tačaka dnevnog reda. Predloženi zakoni ticali su se ratnih memorijala, angažovanja na sezonskim poslovima, zapošljavanja stranca, zapošljavanja srpskih državljana u inostranstvu, finansijske podrške porodicama sa decom, prava boraca, vojnih invalida i njihovih porodica, mirnog rešavanja radnih sporva. Na prvi pogled, čini se, da su poslanici i ovaj put raspravljali o zakonima iz međusobno nesrodnih oblasti.

Poslanik Dveri Boško Obradović na samom početku načelne rasprave predložio je da pretres traje duže od 5 sati, kako bi poslanici mogli kvalitetno da diskutuju o svih 13 tačaka, ali predlog je odbijen. Poslanica SRS, Vjerica Radeta, ukazala je da vladajuća većina zloupotrebljava Poslovnik i da su pomešane „babe i žabe“, te da bi predloženi zakoni mogli da se razvrstaju u bar tri grupe.

Prosto smo se uželeli jedne tako lepe rasprave, gospođa Đukić Dejanović se seća kada je bila predsednik, imali smo ponekada jedan predlog jedna tačka dnevnog reda, pa amandmani po tom predlogu, pa rasprava sa ministrima, pa rasprava unutar poslaničkih grupa, a ovo sada zaista gubi smisao“, rekla je Radeta.

Tatjana Macura je protestovala zbog načina na koji je sednica sazvana. Prema njenim rečima sednica je zakazana dan ranije, tokom glasanja po tačkama dnevnog reda od prethodne sednice, zbog čega poslanici nisu imali dovoljno vremena da se pripreme.

Opozicija je u više navrata kritikovala institut usmenog dogovora poslodavca i zaposlenog koji se uvodi Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim oblastima, tvrdeći da takve odredbe mogu dovesti sezonske radnike u prilično nepovoljan položaj. Vlast je sa druge strane odgovorila da su sezonski radnici rekli da im je institut usmenog dogovora prihvatljiv. Pri kraju prvog dana načelne rasprave, Miroslav Aleksić je nagovestio kakva će biti rasprava u pojedinostima i da nas čeka još jedna “igra” sa amandmanima.

U amandmanima koje su dostavili poslanici vlasti stoji da se Zakonom o ratnim memorijalima obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije, pa onda sa posebnim osvrtom na fiskalnu disciplinu, sa posebnim osvrtom na razvoj Republike Srbije, digitalizaciju, implementaciju do 2030. godine, stabilnost kursa dinara, unapređenje pravosudnog sistema itd.“ istakao je Aleksić i dodao da se na ovaj način devastira jedna ozbiljna tema i ponižavaju svi građani Srbije nastradali u ratovima i njihove porodice.

Odgovarajući na primedbe opozicije zbog objedinjene rasprave, Đorđe Komlenski je podsetio da su predstavnici opozicije, kada su „pučem“ došli na vlast 2000. godine tvrdili da je za potrebe ulaska u EU neophodno uskladiti oko 12.500 zakonski propisa. „Izbrojte samo od jedan do 12.500 i zamislite da Skupština po sedam dana raspravlja o svakom pojedinačnom zakonu. Oda lenjosti sa njihove strane je nešto što je neprevaziđeno i očigledno tome nikada kraja“, istakao je Komlenski.

Poslanici SNS i ovaj put su podneli veliki broj amandmana na prvih nekoliko članova prvog predloga zakona – Predlog zakona o ratnim memorijalima. Obrazloženja amandmana ukazivala su na sve, samo ne na to šta bi amandman trebalo da popravi u zakonu. Podsećali su nas na slavnu istorije Srbije, jezive zločine koji su obeležili ratne sukobe u prethodnom veku, a od poslanika iz različitih delova Srbije mogli smo da saznamo o spomenicima, ratnim memorijalima i znamenitim junacima iz tih sredina. To je za rezultat imalo da je vreme za raspravu potrošeno već kod četvrtog člana pomenutog zakona. Do amandmana i diskusije o ostalim zakonima nije se ni stiglo.

Gordana Čomić i Aleksandra Jerkov nekoliko puta su skretale pažnju poslanicima SNS da ne bi trebalo da primenjuju “igrokaz” sa amandmanima kada se raspravlja o osetljivoj temi, poput sećanja na ljude koji su izgubili živote u ratovima. „Pitam kolege kako ih nije bilo sramota da predlože ovakve amandmane o zakonu o kom treba da razgovaramo o borcima koji su se za ovu zemlju borili, koji su ginuli...“, pitala je Aleksandra Jerkov.

„Sa dužnom pažnjom se odnosimo prema svima onima koji su svoje živote dali da bi mi danas živeli u slobodnoj zemlji. Naravno, pravo je svakog narodnog poslanika da podnese amandman, pa i poslanika SNS“, odgovorila je Milanka Jevotvić Vukojičić.

Ovakva praksa se ponovila više puta tokom sednice, izlaganje poslanica DS obično bi bilo ispraćeno sa nekoliko javljanja poslanika vlasti povodom povrede poslovnika i podsećanja na „nedela“ Demokratske stranke.

Generalni utisak je da su svi poslanici podržali ideju da se napokon donese zakon koji će urediti pitanje ratnih memorijala i njihovog održavanja, ali za detaljniju polemiku nije bilo prilike.

Poslanici Demokratske stranke, nekoliko puta su postavljali pitanje u kojim ratovima je Srbija devedesetih izgubila, a u kojim je pobedila. Iz redova vladajuće većine mogli su se čuti odgovori da nije pitanje da li je Srbija pobedila ili izgubila, nego da se radilo o borbi za opstanak srpskog naroda i kontrapitanje kada će neko odgovarati za zločine nad Srbima. Citirana su delovi pisma Zorana Đinđića generalu Ratku Mladiću iz 1994. godine i iznošeni delovi izvornog programa DS sa početka devedesetih godina...

Da će u Srbiji ozbiljan problem ostati nerešena vrednosna određenja prema bližoj i daljoj prošlosti, najbolje ilistruju pitanja koja su izazvala prilično burne prepirke poslanika - o ratovima devedesetih, da li je Srbija vodila samo odbrambene ratove, u kojim ratovima je Srbija učestvovala, gde je grob Draže Mihailovića, koliko antifašističkih pokreta je bilo na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata, ko jeste, a ko nije bio saradik okupatora, da li je Vojislav Šešelj ratni zločinac, uloga Slobodana Miloševića u sukobima s kraja dvadesetog veka...

I ovu sednicu obeležile su brojne povrede poslovnika, skretanja sa teme, međusobna optuživanja, prebacivanja i povremeni prekidi zbog teških reči i preterane tenzije. Predloženi zakoni usvojeni su uz vrlo malo ili ni malo argumentovane, zdrave rasprave, sve to samo pobuđuje sumnju u demokratske kapacitete Narodne skupštine Srbije.

Poslednji put ažurirano: 12.07.2018, 12:39