NEDOPUSTIVO PONAŠANJE NARODNIH POSLANIKA KOJIM SE PODSTIČE SEKSIZAM I DISKRIMINACIJA

08.11.2022.

...

Povodom aktuelnih dešavanja u Skupštini, Otvoreni parlament izražava duboku zabrinutost zbog nedopustivog ponašanja narodnih poslanika kojim se podstiče seksizam, diskriminacija i nasilno ponašanje prema ženama. Ovim se nastavlja trend urušavanja ugleda institucije Parlamenta i narodnih poslanika. 

Raspravu u plenumu obeležili su uvredljivi, mizogini i diskriminišući komentari i gestovi. Među njima se naročito ističe čin poslanika Dalibora Šćekića iz Srpske napredne stranke koji je, prema rečima poslanika, tokom govora Tatjane Manojlović iz Demokratske stranke u neformalnom obraćanju iz klupe gestikulacijom simulirao seksualni odnos. Ovakvim činom vređa se dostojanstvo narodnih poslanica, Narodne skupštine kao institucije ali i svih građanki Srbije. Višestruke prijave povrede Poslovnika od strane poslanika zbog neprimerenih izjava i gestova poslanika tokom plenarne rasprave u Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2022. godini, ostale su bez adekvatnog odgovora predsedavajućeg sednicom. Jedina izjava koja je dobila upozorenje predsedavajućeg je izjava narodnog poslanika Dušana Radosavljevića iz Pokreta obnove Kraljevine Srbije, koji je statistiku uporedio sa ženskim bikinijem.

Otvoreni parlament podseća da narodni poslanici u svojim obraćanjima ne smeju da koriste vulgarne, seksističke ili diskriminišuće gestove, kao ni da podržavaju ili odobravaju takve izjave svojim komentarima čime doprinose normalizaciji mizoginije u društvu. Narodna skupština je mesto na kome treba da se zastupaju stavovi građana i građanki koji su svojim izabranim predstavnicima poverili zastupanje njihovih interesa. Diskriminatorne, verbalne uvrede, omalovažavanje narodnih poslanica koja ima za cilj da umanji njihovo samopouzdanje, integritet, i da ih diskredituje u javnosti, čime se umanjuje njihov ugled, kredibilitet i legitimitet, predstavlja vrstu verbalnog nasilja, i kao takvo u potpunosti je nedopustivo u Narodnoj skupštini, drugim institucijama i javnoj sferi. 

Otvoreni parlament skreće pažnju i na to da je Zakonom o zabrani diskriminacije zabranjeno “uznemiravanje, ponižavajuće postupanje, polno i rodno uznemiravanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće i uvredljivo okruženje” (čl. 12), kao i da je polno uznemiravanje krivično delo. 

Još jednom podsećamo da je krajem 2020. godine u Narodnoj skupštini usvojen Kodeks ponašanja narodnih poslanika koji izričito navodi da: “Narodni poslanik ličnim primerom predstavlja uzor etičkog ponašanja nosioca javne funkcije” (čl. 7), te u pravilima ponašanja navodi da je narodni poslanik dužan da “ne koristi izraze, reči i gestikulacije koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo Narodne skupštine” (čl. 8, stav 1, tačka 6).

Otvoreni parlament poziva predsednika Skupštine i aktuelnog predsedavajućeg da u skladu sa svojim nadležnostima uvaži zahtev poslanika da se ovaj incident u potpunosti istraži i sankcioniše. Dodatno, Otvoreni parlament poziva narodne poslanike da se uzdrže od neprimerenih gestova i da poštuju dostojanstvo Skupštine. 

Poslednji put ažurirano: 08.11.2022, 17:35