SKUPŠTINA OPET NA BRZINU O NAJVAŽNIJEM ZAKONU

05.12.2022.

...

Sednica Skupštine Srbije o državnom Budžetu zakazana je samo 24h pre njenog početka. Skupštinsko rukovodstvo je ponovo demonstriralo nameru da obesmisli ulogu parlamenta i ograniči raspravu, čak i kada je u pitanju jedan od najvažnijih zakona države. Ishod ovakvog postupanja može da bude usvajanje potencijalno loših rešenja, koje mogu da imaju negativne posledice po interes građana.

 

Nameru vladajuće većine dodatno potvrđuje i činjenica da poslanici od danas imaju zadatak da paralelno raspravljaju o još 34 dokumenta, odnosno o više od 2.700 strana materijala koji su ušli u skupštinsku proceduru tokom protekle dve nedelje. 

 

“Ovakav dnevni red ne može da omogući kvalitetnu pripremu, rad i diskusiju, a posebno brine kada se ovakva praksa primenjuje i u slučaju rasprave o jednom od najvažnijih zakona - Budžetu Srbije. Ni javno slušanje o Budžetu nije suštinski doprinelo pripremi poslanika za debatu, jer je i ono održano u nedelju, neposredno pred zakazivanje sednice. Poslanici ne samo što nemaju dovoljno vremena za pripremu, već ih i pravila Skupštine sprečavaju da podnose predloge za promene dnevnog reda kada se sednica zakazuje u ovim rokovima. Kao ishod, možemo da dobijemo zakon sa lošim rešenjima za građane”, izjavila je Tamara Branković ispred Otvorenog parlamenta.

 

Otvoreni parlament izražava duboku zabrinutost što su negativne prakse, koje su urušavale ugled i smisao Narodne skupštine u ranijim sazivima, ponovo prisutne. Pored sazivanja sednica po hitnim postupcima, prisutna je namera da se onemogući pluralizam, debata i razmena mišljenja, kako tokom skupštinskih plenuma, tako i na sednicama skupštinskih odbora. 

 

Otvoreni parlament podseća i da je u skupštinskom radu tokom prethodnog saziva došlo do izvesnih poboljšanja. Ipak, ova poboljšanja nisu našla svoje mesto u pravilima i procedurama, za šta se Otvoreni parlament zalagao upozoravajući da se u suprotnom od njih lako može i odustati, kao što je sada slučaj.

 

Otvoreni parlament je, podsećamo, razvio set preporuka, uključujući i Model Poslovnika Narodne skupštine. U pitanju su predlozi rešenja čiji je cilj da svim poslanicima omoguće ravnopravan pristup parlamentu, kao i da stvore prostor da se u parlamentu adekvatno razgovara o temama od javnog interesa. Neke od preporuka su da je neophodno razgovarati o problemu odsustva godišnjeg plana rada Skupštine, o potrebi da na sednici o državnom Budžetu nema drugih tema, o ulozi predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, suštinskoj primeni Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, kao i o potrebi da se u skupštinsku agendu uključuju i predlozi poslanika, a ne samo izvršne vlasti.

Poslednji put ažurirano: 05.12.2022, 13:54

Whoops, looks like something went wrong.