KAKO GLASAJU POSLANIČKE GRUPE?

30.01.2023.

...

Od početka 13. saziva u Narodnoj skupštini Republike Srbije zabeleženo je glasanje o ukupno 86 akata: 36 predloga zakona i 50 ostalih akata (od odluka o članstvu u skupštinskim odborima, preko odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove institucija, do odluka o izboru sudija). Kako su o ovim aktima zbirno glasale poslaničke grupe?

 


Poslednji put ažurirano: 30.01.2023, 11:32