KANDIDATI ZA ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA I VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA

10.03.2023.

...

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 11. marta održava razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za izbor članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština. Reč je o fazi u postupku izbora članova dva pravosudna saveta iz reda istaknutih pravnika, na osnovu koje će Odbor od 18 kandidata za člana Visokog saveta sudstva i 11 kandidata za Visoki savet tužilaštva izabrati po osam imena za svaki savet, koja će se naći u predlogu kandidata koje će Odbor uputiti Narodnoj skupštini.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta sudstva

 

1. Vladimir Simić iz Beograda, član Upravnog odbora Pravosudne akademije. 

2. Jelena Vučković iz Niša, šefica Katedre za javno pravo i predsednica Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

3. Aleksandar Popović iz Beograda, viši tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.

4. Dragan Milićević iz Šapca, advokat.

5. Srđan Stefanović iz Beograda, advokat.

6. Čedomir Kokanović iz Beograda, advokat.

7. Nenad Tešić iz Beograda, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

8. Žikica Dronjak iz Novog Sada, advokat.

9. Jelena Glušica iz Beograda, službenica Bezbednosno-informativne agencije.

10. Nikola Bodiroga iz Beograda, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

11. Marina Grbić iz Beograda, viša savetnica u Odseku za edukaciju u instituciji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

12. Bojan Petrović iz Beograda, docent na fakultetu.

13. Nataša Delić iz Beograda, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

14. Vojkan Simić iz Beograda, advokat.

15. Rastko Brajković iz Beograda, advokat.

16. Dragutin Radosavljević iz Kragujevca, šef Odseka za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave Kragujevac.

17. Branislav Manić iz Beograda, advokat.

18. Violeta Denić iz Niša, advokatica.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor člana Visokog saveta tužilaštva

 

1. Vladimir Simić iz Beograda, član Upravnog odbora Pravosudne akademije.

2. Miroslav Đorđević iz Beograda, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu i docent na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke.

3. Aleksandar Popović iz Beograda, viši tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.

4. Dušan Purić iz Beograda, pomoćnik direktora u preduzeću Koridori Srbije DOO.

5. Srđan Stefanović iz Beograda, advokat.

6. Predrag Ćetković iz Novog Sada, advokat.

7. Nenad Tešić iz Beograda, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

8. Vesna Luković iz Novog Pazara, advokatica.

9. Jelena Glušica iz Beograda, službenica Bezbednosno-informativne agencije.

10. Bojan Petrović iz Beograda, docent na fakultetu.

11. Nataša Delić iz Beograda, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Vladimir Simić, Aleksandar Popović, Srđan Stefanović, Nenad Tešić, Jelena Glušica, Bojan Petrović i Nataša Delić ispunjavaju uslove i za izbor člana Visokog saveta sudstva i za izbor člana Visokog saveta tužilaštva.

 

Poslednji put ažurirano: 10.03.2023, 18:55