APEL NARODNIM POSLANICIMA DA PREUZMU AKTIVNU ULOGU U RAZJAŠNJAVANJU OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO NEEFIKASNOSTI SISTEMA U SLUČAJEVIMA FEMICIDA U SRBIJI

24.03.2023.

...

Povodom zabrinjavajuće činjenice da je u Srbiji od početka godine do 8. marta 2023. godine ubijeno 9 žena, uputili smo apel narodnim poslanicima i poslanicama da preuzmu aktivnu ulogu u razjašnjavanju okolnosti koje su dovele do neefikasnosti sistema u slučajevima femicida.

Poslanike i poslanice smo takođe pozvali da u Skupštini pokrenu debatu o femicidu kao gorućem društvenom problemu i da se zauzmu za preduzimanje adekvatnih mera usmerenih ka unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Apel potpisuju Udruženje građanki FemPlatz, Inicijativa Otvoreni parlament, Crta, Centar modernih veština, Akademija ženskog liderstva, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Centar za podršku ženama, Beogradski centar za ljudska prava, Ženski istraživački centar, Niš, Trag fondacija, Fondacija Centar za demokratiju, IRIDA, Feminizam je za svakoga, Ženska solidarnost, Viktimološko društvo Srbije, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Atina.


 

Poslednji put ažurirano: 24.03.2023, 16:03