NEPRIHVATLJIVO PONAŠANJE POSLANIKA U RASPRAVI O GODIŠNJEM IZVEŠTAJU POVERENIKA

11.07.2019.

...

Otvoreni parlament izražava zabrinutost zbog jučerašnje rasprave u Narodnoj skupštini povodom razmatranja izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nakon pet godina čekanja da izveštaji nezavisnih organa budu razmatrani u plenumu, poslanici SNS-a, Pokreta socijalista i opozicionih radikala sveli su jučerašnju raspravu na kritiku ličnosti bivšeg Poverenika i degradiranje institucije. Tokom 507 minuta koliko je trajao prvi dan sednice, imenom je Rodoljub Šabić pomenut čak 235 puta. 

Takvim ponašanjem obesmišljen je čin razmatranja izveštaja u skupštinskom plenumu i propuštena je prilika da se objektivno sagleda da li su i kako građani imali pristup informacijama od javnog značaja, kao i kako je država štitila lične podatke svojih građana.

Jučerašnja rasprava u plenumu najvišeg predstavničkog tela ukazuje na to da narodni poslanici ne poznaju osnove funkcionisanja demokratskog sistema i vrednosti dijaloga, niti poreklo svog mandata koji zloupotrebljavaju kako bi zadovoljili interese partije, a ne građana.

Da podsetimo, ni jedna vlast nije bila blagonaklona prema radu nezavisnih tela od momenta njihovog osnivanja, a njihove nalaze je skoro uvek zanemarivala čime je i ograničavala njihov stvarni doprinos boljem životu građana. Međutim, to ne predstavlja opravdanje, niti otklon od odgovornosti aktuelnog saziva i svih onih koji će doći posle njega.

Otvoreni parlament podseća da kontrola izvršne vlasti predstavlja jednu od ključnih funkcija parlamenta, a nezavisna tela ključnog partnera Skupštine u sprovođenju suštinske i delotvorne parlamentarne kontrole nad radom državnih organa i stanjem ostvarivanja prava građana.

Poslednji put ažurirano: 28.11.2019, 11:54