PREDIZBORNA KAMPANJA ZA SRPSKU LISTU UOČI KOSOVSKIH IZBORA I OPTUŽBE NA RAČUN PROFESORA BU OBELEŽILE SEPTEMBAR U PARLAMENTU

08.10.2019.

...

U septembru mesecu održana su tri vanredna zasedanja, usvojeno je 11 akata, a održano je i treće javno slušanje u ovoj godini. Starim studentima produžen je rok studiranja na još 2 godine, a dualni model uveden je i u visoko obrazovanje. Teme van dnevnog reda, uključujući podršku predizbornoj kampanji za Srpsku listu i optužbe na račun profesora Univerziteta u Beogradu, ponovo su bile u fokusu zasedanja.

 

Teme van dnevnog reda ponovo su dominirale u diskusiji na sednicama parlamenta. Poslanici vladajuće većine uključili su se u predizbornu kampanju Srpske liste i pozvali Srbe sa Kosova da glasaju za Srpsku listu na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu. Ljiljana Malušić, poslanica Srpske napredne stranke navela je da je Srpska lista “produžetak politike našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića” i da Srbi “jedino tako mogu da opstanu na Kosovu i jedino tako mogu da žive život”, dok je njena koleginica Dušica Stojković (SNS) rekla da “svi koji učestvuju na nekoj drugoj listi rade isključivo za Albance, protiv interesa Republike Srbije”.

 

Sednica na čijem dnevnom redu je bio paket zakona o visokom obrazovanju prerasla je u raspravu o radu i političkom angažmanu profesora Univerziteta u Beogradu. Tako je poslanik Marko Atlagić (SNS) umesto da govori o amandmanima citirao Jova Bakića, profesora Filozofskog fakulteta uz optužbe da “blati predsednika Republike Srbije” i “iznosi gnusne laži”, a pored njega osporavao je i rad profesorke Dubravke Stojanović. Branimir Rančić (SNS) sutradan je na istoj sednici takođe umesto o amandmanima govorio o profesorima Fakulteta političkih nauka Čedomiru Čupiću i Radetu Veljanovskom. Stalnim ponavljanjem ovakvog ponašanja poslanika integritet Narodne Skupštine se urušava, a građani ostaju uskraćeni suštinske rasprave o zakonskim rešenjima koja se usvajaju u njihovom predstavničkom telu. Do promene slike skupštinskih zasedanja, uspostavljanja političke odgovornosti poslanika, a time i jačanja poverenja građana, moglo bi da dođe poštovanjem Poslovnika, kao i doslednom primenom Etičkog kodeksa o ponašanju poslanika, koji još uvek nije usvojen.

Krajem ovog meseca u skupštinsku proceduru ušlo je 17 predloga zakona o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine. Završni račun govori nam o tome na koji način se raspoređuje novac građana i na šta je potrošen tokom prethodne godine. Budžetski kalendar, propisan Zakonom o budžetskom sistemu, jasno definiše 15. jul kao rok u kome je Vlada obavezna da Skupštini dostavi predlog zakona o završnom računu budžeta. Činjenica da se završni račun iz 2018. konačno našao u skupštinskoj proceduri, doduše u septembru mesecu, svakako predstavlja preduslov za nadzor Skupštine nad načinom na koji Vlada upravlja budžetom. Međutim, upitan je smisao usvajanja ovih akata, ako se to ne uradi pravovremeno, a kamoli nakon skoro višedecenijskog odlaganja, čime se svrha završnih računa dovodi do apsurda.

Ovog meseca održano je javno slušanje na temu Stanje voda u Srbiji. Osim o kvalitetu vode, rizicima od poplave i otpadnim vodama, veći deo ove rasprave posvećen je i izgradnji mini hidroelektrana u Srbiji. Pored poslanika, javnom slušanju prisustvovala je i stručna javnost, kao i aktivisti koji su zajedno zauzeli jasan stav da su protiv izgradnje MHE kakva se trenutno sprovodi. Mehanizam javnog slušanja, čiji je cilj kontrola rada Vlade i primene važećih zakona uveden je prvi put 2010. godine i od tada su ona održavana relativno redovno, u proseku između 10 i 15 godišnje, da bi 2016. taj broj počeo da opada. U prethodne dve godine održano je samo po jedno javno slušanje, a u 2019. je ovo treće po redu. Kontrolni mehanizmi zajedno sa javnim slušanjima, regulisani su zakonima i jesu u rukama poslanika, međutim bez njihove redovne primene izostaje i suštinska kontrola izvršne vlasti.

Nakon uvođenja dualnog modela u srednjoškolsko obrazovanje, usvojen je i Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Ovim zakonom predviđeno je kombinovanje aktivne nastave sa praktičnom obukom i radom kod poslodavca. U oblasti obrazovanja došlo je i do produžetka roka za završetak studija studentima koji su upisali studije pre uvođenja Bolonjskog sistema, za dve školske godine. Ovog meseca usvojene su i izmene Zakona o patentima i Zakona o autorskоm i srodnim pravima, a usvajanjem međunarodnih sporazuma ukinute su vize Dominikanskoj Republici, Paragvaju, Surinamu i Mjanmaru.

Poslanici su u septembru zasedali 8 dana i usvojili 11 akata, a bojkot dela opozicionih poslanika nastavljen je i ovog meseca.

Poslednji put ažurirano: 08.10.2019, 07:24